Jelen leírás Debian GNU/Linux alatt tesztelt és használható parancsokat tartalmaz, 
a teljesség igénye nélkül. A dokumentum tartalmát csak saját felelősségedre használd!
Szabadon terjesztheted a forrás és szerző megjelölésével.
Jó tanulást!


Utolsó frissítés.: 2015-11-03                  letix


Linux parancsok, kezdőknek


Az első lépések
Könyvtárszerkezet
Állománykezelés
Rendszeradminisztráció
Folyamatok
Időzített parancsfeldolgozás
Kernel, modulok,fordítás
Csomagkezelés
Hálózat
Bash programozás
     Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-
Egyéb programok, leírások
     RAID1 készítése élő rendszeren
     Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről
     Local repository készítése apt-mirror segítségével
     Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával
Hasznos linkekAz első lépések       top

Egy Debian GNU/Linux alaprendszer telepítésének menete részletesen, képekkel illusztrálva az alábbi linkeken található.:
Debian GNU/Linux 4.0 rendszer telepítése - Expert módban
Debian GNU/Linux 5.0 rendszer telepítése - GUI módbanA telepítés és sikeres belépés után ajánlatos parancsok.:

dpkg-reconfigure debconf	
	# Ha a lehetőségek közül a low-t "alacsonyt" választva a későbbi programok repository-ból történő 
	# telepítésekor minden apró részletre, beállításra rákérdez a rendszer. Ajánlatos.
apt-get update
apt-get upgrade
	# A rendszer frissítése. (a tárolók -repository- az /etc/apt/sources.list file-ban vannak megadva.)

Sok keresgéléstől kímélheted meg magad, ha a következő parancsokat elsajátítod.:


man parancs
	# A parancs manual oldalait nyitja meg, rövid, tömör, célratörő leírás

apropos szó
	# Minden olyan parancsot megad, mely manual oldalaiban szerepel a "szó"

man -k szó
	# Az apropos program kimenete

parancs --help
	# Információ a "parancs" használatáról

info parancs
	# Információ a "parancs" használatáról

whatis parancs
	# Egysoros a parancsról.
	
whereis parancs
	# Hol is van a parancs?

which parancs 
	# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

file:///usr/share/doc
	# böngészőbe írva, a legtöbb telepített program leírása megtalálható,
	# általában html formátumban is.

Fontos! Nem minden (a leírásban felsorolt) parancs tartozéka egy alaprendszernek, előfordulhat hogy telepítened kell.Könyvtárszerkezet       top

/	# A hierarchikus könyvtárfa kiindulópontja (gyökér könyvtár)
/boot	# A rendszer indításához szükséges állományok helye (grub, vmlinuz, stb) 
/bin	# A futtatható parancsok könyvtára -binaries
/sbin	# A rendszergazda parancsai -superuser bin
/lib	# Az induláshoz szükséges osztott rendszerkönyvtárak -libraries
	  Továbbá tartalmazza a rendszerhez csatolható modulokat, meghajtóprogramokat
/dev	# A rendszerhez csatlakozott, csatolható különleges állományok -devices
/etc	# Beállítófájlok, helyi indító parancsok, jelszavak, hálózati-beállítók, etc. helye.
/home	# Minden felhasználó saját könyvtára itt foglal helyet. (Otthon, édes otthon)
/mnt	# A felcsatolt (mountolt) perifériák könyvtára. -mount
/proc	# Itt látható, ahogy a rendszer "él és lélegzik". (szellem a gépben) -process information 
	  Érdemes tüzetesebben átnézni, hiszen érdekes dolgokat találhatunk itt. 
	  pl.: /proc/cpuinfo fájl kiíratásával információt kaphatsz processzorodról.
/root 	# A rendszer gazdájának könyvtára.
/tmp	# Ideiglenes adatok tárolására használt könyvtár. -temp
/usr	# Alkalmazások, rendszereszközök tömkelege, a legforgalmasabb könytár. (pl X Window)
/var	# Változó adatokat tartalmazó állományok könyvtára. /pl.: nyomtatási munkák, levelek, etc)
	  /var/log : napló fájlok, különös jelentőséggel bírnak a rendszer biztonságának szempontjából Állománykezelés       top


alias
	# A parancsok saját elképzelések szerint átnevezhetőek.
	# /home könyvtár .bashrc fájlja tartalmazza beállításokat.
	alias rm='rm -i' : A törlés parancs kiadása után rákérdez, hogy valóban akarjuk e. Ajánlatos!

unalias
	# Az előzőekben beállított értékek visszaállítása. (törli a .bashrc-ből.)

cat
	# Fájl tartalmát írja ki.
	> fájl : várja a bemenetet, amely a "fájl" tartalma lesz. Ctrl + D kombinációval menthető.
	-n fájl : beszámozza a fájl sorait
	??.sh  : Minden .sh kiterjesztésű, 2 betűs file tartalmát kiírja a képernyőre. 
	/dev/cdrom > /eleresi/utvonal/cd.iso : A CD tartalmának ISO-ban örténő mentése.
	/etc/passwd |grep "/home" | cut -d: -f1 : A rendszerbe felvett felhasználók kiíratása
	
	cat file.txt 1> file2.txt 2>&1
	# A hibacsatorna is a kimenetre keverhető, azaz a file1.txt tartalma ÉS a lehetséges hibák 
	# is bekerülnek a file2.txt-be. A hibacsatornáról a bash programozás részben bővebben.

cd 
	# Könyvtár váltás parancs.
	cd : az aktuális felhasználó /home könyvtárába való belépéshez 
	cd .. : az aktuális könyvtárhoz képest egy szinttel feljebb lépés a könyvtár fában.

pwd
	# Az éppen aktuális könyvtár munkakönyvtár kiíratása

mkdir	
	# Könyvtár létrehozása (make directory)
	-p /home/user/1/2/3 : A teljes struktúra létrehozása, almappákkal együtt.

chmod
	# Linuxon a fájlokra, könyvtárakra vonatkozó jogok állíthatóak be.
	-R : Rekurzívan változtatja meg a jogosultságokat.
	
	# DAC (háromszintű diszkrécionális maszk) szerinti beállítás.
	# r-read (olvasás), w-write (írás), x-executable (futtatás) jogot jelent
	#
	# Általános jogosultság lista felépítése: (ls -la paranccsal lekérdezhető)
	# tulajdonos (jele:U) | csoport felhasználó (jele:G) | mindenki más (jele:O)
	#     rwx     |      rwx        |     rwx
	#
	# A sor elején található "d" a directory, "-" a file jele.
	# Jogok nem csak szimbólikus jelekkel de számokkal is meghatározhatóak.
	#
	# Számokkal.: 4-read, 2-write, 1-executable jog, összeadva, külön U,G,O-nak
	# 
 	chmod 777 file : UGO-nak egyaránt minden jog. (4+2+1 4+2+1 4+2+1)
	chmod 751 file : U-nak minden, G-nek írási és futtatási, O-nak futtatási jog.
	
	# Betűkkel.: kinek+mit
	#
	chmod u+rwx file : Tulajdonosnak (U) r,w,x jog adása az adott file-ra.
	chmod g+rx file : Csoport felhasználónak (G) r,x jog beáll.
	chmod a-rwx   : Mindenkitől (A-all) elveszünk minden jogot.

umask
	# A file és könyvtár jogok beállítása kapcsán érdemes megemlíteni az umask-ot.
	# Az umask meghatározza, hogy milyen jogosultságot kapjanak az újonnan létrehozott file-ok, mappák.
	# Értéke alapértelmezés szerint 022. 
	# Jelentése.: File-ok 644-et, Mappák 755 jogokat kapnak. 
	# File-ok esetén 666-ból, mappák esetében pedig 777-ből kell levonni a 022-t, így kapjuk meg a jogokat.

chown	
	# Fájlok, könyvtárak tulajdonosának (létrehozójának változtatása)
	-R 		 : Rekurzívan változtatja meg a tulajdonos(oka)t
	-f 		 : Nem küld vissza hibaüzenetet a rendszer, ha valami nem sikerült
	--no-dereference : Szimbólikus linkeknél a link jogosultságainak beállítása
	--dereference  : Szimbólikus linkeknél a file (amire a link mutat) jogok változtathatóak meg.

chgrp
	# Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása
	-R : Rekurzívan változtatja meg a csoportokat
	-f : Nem kapunk vissza hibaüzenetet, ha valami nem sikerült
	-c : csak azokat a file-okat írja ki, amelyeknek valóban megváltozott a csoportjuk

lsattr
	# Fájlok, könyvtárak attribútumát mutatja meg
	-R : Rekurzívan mutatja meg az attribútumokat
	-a : minden file-t kilistáz, beleértve a .-al kezdődőeket is

chattr +tulajdonság file
	# Fájlok, könyvtárak attribútumát változtatja
	#
	# Tulajdonságok.:
	A : Nem változtatja meg a fájlok utolsó módosításának dátumát. (rendszergyorsító hatás)
	a : Csak hozzáfűzni tudunk a fájlhoz
	c : Autómatikusan tömörítve kerül a lemezre, és kitömörítve kerül beolvasásra
	d : Ezekről az állományokról nem készül biztonsági másolat a dump parancs futtatásakor
	s : Paranoia mód. Törléskor azonnal megsemmisül minden bit-je.
	S : Minden változtatás azonnal lemezre íródik (sync hatás)
	u : A Fájl törlésekor az adat megmarad, később visszaállítható

cfdisk
	# Lemezkezelő, partícionáló

cp 
	# Fájl, könyvtár másolásra használható program
	file1 file2 	   : file1 állományból készít file2 nevű másolatot file1 megtartásával
	-R /honnan/mit /hova : rekurzívan mindent másol a /honnan/mit-ből a /hova mappába
	

cmp file1 file2
	# Összehasonlítja a file1 és file2 fájlok tartalmát

cut
	# Bement (stdin), vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott
	# részét vágja ki
	-c2 fájl  : második mező értéke
	-c3,5 	  : harmadik, ötödik mező, sorrend nem számít
	-c-4,6-   : negyedik mezőig és a hatodiktól

	cut -d: -f1 : 
	# Kettősponttal elválasztott sorokban az első helyen lévő adatot adja vissza.
		Pl.:echo ELSO:MASODIK:HARMADIK | cut -d: -f1
		# Kimenete.: ELSO
		

diff -u file1 file2 > eredmeny
	# Összehasonlítja a fájlok tartalmát, a különbséget pedíg az eredmény-be írja

	–y -–left-column file1 file2 
	# file1 és file2 összehasonlítása, az eredményt két egymás melletti oszlopba írja,
	# de az egyezőségeket csak a bal oszlopban tűnteti fel.

du
	# Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg
	-H	   : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
	--si     : A -h helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.
	--max-depth=1 : 1 könyvtár mélységig vizsgál

df
	# Szabad terület számítása, partíciónként
	-H   : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
	--si  : A -H helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.

echo szoveg
	# Kiírja a képernyőre a szoveg-et
	echo szoveg > file 	: a szoveg-et file-ba írja
	echo $HOME 		: $HOME nevű változó értékét adja meg, ami az aktuális user home-ja. pl /home/letix

tr
	# karakterek lecserélése, változtatása adott karaktersorban
	echo vegyes | tr a-z A-Z  : a vegyes szóban a kis betűket nagyra cseréli.
	echo egyesek | tr -d e   : az egyesek szóból kitörli az e betűket
	
	cat file.txt | tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]' > file2.txt 
	# ha a file.txt több szóból álló szöveget tartalmaz, a szavak mögötti szóközt újsor karakterre cseréli, 
	# azaz minden szó új sorba kerül egymás alá, a file2.txt-be irányítva
 
	cat file.txt | tr -s '\n' > file2.txt 
	# Ha a file.txt-ben több üres sor is van, az összes újsor karaktert összevonja, azaz üres sorokat töröl.

find
	# Keresés

	find / -name "*.jpg" -print : az összes kép keresése a gyökérben, majd az eredmény kiírása
	find / -iname ... 	  : kis és nagybetű különbség nincs!
	find -perm 777 		  : minden 777-es joggal rendelkező állomány keresése
	find -perm 4000 	  : Az összes SUID joggal rendelkező állományt keresi
	find /home -size +1024   : 500kb-nál nagyobb állományok keresése a /home-ban
	find -type "kapcsoló"    : különböző típusú fájlokat keres
		-type l : szimbólikus link
		-type d : könyvtár
		-type f : fájl

	find /etc -empty -maxdepth 1 -printf "%p-%m\n" 
		# Az /etc könyvtárban lévő üres könyvtárakat írja ki, a jogosultságaival együtt.

	find /home -size +1024 \( -mtime +365 -o -atime +365 \) -ls -exec file{} \;
		# 512kb-nál nagyobb,maximum 365*24 órája módosított állományokat, valamint a file parancs kimenetét
		# -exec file{} \; jelenti, hogy az exec után levő parancsnak adja át az eredményt.

	find -iname *.avi -a -size +1000M -o -iname *.ISO -a -size +500M
		# Keresési feltételek.: avi kiterjesztésű ÉS 1000MB fölötti, VAGY
		# ISO kiterjesztéső ÉS 500MB fölötti file-ok. (Kis-nagy betű nem számít a kiterjesztésben.)

file sajt
	# megvizsgálja a sajt fájl típusát
	-f filelista : Egy létező filelista állományban felsorolt file-okat vizsgálja meg
	-L : Követi a szimbólikus link kötést (nem a linket, hanem az arra mutató file-t vizsgálja)
	--mime file: A file karakterkódolását mutatja meg.

fsck
	# lemezellenőrző

fgrep
	# Fájlokban, vagy stdin-ben keresek szöveget
	"abc" file.txt : Megkeresi az összes olyan sort a file.txt-ben, ami tartalmat "abc"-t

grep
	# Szövegrészleteket keres fájlokban, valamint a kimenetben.
	-i   : nem tesz különbséget kis és nagybetűk között
	-l   : nem az előfordulási sorokat, hanem csak a fájl neveket listázza
	-L   : azokat a fájl neveket adja meg, melyben nem szerepel a "minta".
	-v   : azokat a sorokat adja meg, amikben nem szerepel a keresett szó
	-e   : "-" -el kezdődő minta keresésekor hasznos kapcsoló. (nélküle érvénytelen kapcsolót kapunk.)
	-x   : csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál. 
	B.r  : azokat a sorokat adja meg, melyekben a "B" és az "r" között bármilyen karakter szerepel.
	[ha]  : a kimenetben találhatóak meg azok a találatok, melyekben szerepel "h" vagy "a" betű.
	[^sajt]: minden sor megtalálható a kimenetben, kivéve amelyben szerepel a "sajt" kifejezés.
	^$   : Azokat a sorokat adja meg, melyek üresek.
	^h   : A sor elején található kis "h" betűre illeszkedik.
	# szóközt grep szó" "szó2 -vel ábrázolunk

head
	# Szűrő eszköz. A fájl első 10 sorát írja ki
	-n 100 fájl   : A fájl első 100 sorát adja meg
	-n-7 fájl    : utolsó 7 sort már nem írja ki
	-n+4 fájl    : A fájl első 4 sorát írja ki. (megadható "-n 4"-el és "-n4"-el is. Az előjel mindig pozitív.)
	-c4 fájl1 fájl2 : mindkét fájl első 4 karakterét írja ki

tail
	# Szűrő eszköz. A fájl utolsó sorait írja ki.
	-n+2 fájl : A fájl tartalmát a második sortól mutatja meg

tail -n+3 fájl | head -n1
	vagy
head -n3 fájl | tail -n1
	# Egy fájl harmadik sorát így írhatjuk ki

mc
	# Midnight Commander fájlkezelő

mcedit
	# Az mc szövegszerkesztője

update-alternatives --config editor
	# Alapértelmezett szövegszerkesztőnket a fenti paranccsal tudjuk módosítani (pl mcedit-re)

mkisofs (korábbi verziókban cdrtools csomag tartalmazza!)
	# Hasznos segédprogram ISO-k készítéséhez.
	-r -o cd.iso /cdrom/ : ISO készítése a CD lemezünkről
	
	mkisofs -J -V "Label" adat/ | sudo cdrecord dev=0,0,0 speed=32 -data -v -eject driveropts=burnfree -
		# adat mappa kiírása 32x-es sebességgel, Label nevű, verbose, az írás végén CD kiadással.
	cdrecord -scanbus
		# dev érték lekérdezése 

mkswap 
	# Swap terület létrehozása

swapon 
	# Swap bekapcsolása

swapoff
	# Swap kikapcsolása

install
	# Fájlok másolása, attribútumok módosítása

less
	# Szűrőprogram fájlok adatainak megjelenítéséhez.

ls
	# A könyvtárstruktúrát jelenít meg
	ls -lt   : méret szerint sorrendben
	ls -ls   : utolsó módosítás szerint sorrendben
	ls ??????? : minden 7 karakteres állományt jelenít meg
	ls -a   : a rejtett fájlokat is kiírja
	ls -r ?  : fordított sorrendben írja ki. pl.: -nr : ABC fordított sorrendjében
	ls [aes]? : azokat a 3 betűs fájlokat, melyek középső betűje a,e,s közül bármelyik
	ls [nm]*  : azokat a fájlokat melyek n,m betűvel kezdődnek
	ls *c   : amelyek c-betűre végződnek
	ls [^s]*  : amely fájlok nem s-el kezdődnek
	ls I szó  : kilistázza a könyvtár tartalmát, de a szó-t kihagyja

lsof
	# Nyitott fájlok kilistázása
	-p pid   : Folyamat azonosító szerinti szűrés
	| egrep ":port1|:port2" : A megadott portokat használó fájlokat listázza ki

lspci
	# Hardver információk
	-v : bőbeszédű
	-vv : még bőbeszédűbb

lsusb
	# Usb eszközök kiíratása

lshw
	# Hardver információk, kicsit bővebben
	-X   : Grafikus felületű eredmény 
	-html : HTML formátumban menthetjük a kimenetet
	-short : Az eszközök fa-szerű megjelenítése	

mv
	# Fájlokat könyvtárakat mozgat, vagy nevez át
	-i : A módosítások előtt rákérdez, hogy valóban akarjuk-e
	-U : Nem mozgatja az újabb (módosítás dátuma szerint) célfájlal rendelkező állományokat.	
	-f : force, a célfájlok törlése, kérdés nélkül
	
mkfs 
	# Fájlrendszer létrehozása
	-t filesystem eszköz [blokkméret]
	-t ext2 -V /dev/eszköz : ext2-es fájlrendszer létrehozása

slocate -u
	# A hdd tartalmáról készít adatbázist.
	-e könyvtár1 konyvtár2 : könyvtárakat tudunk kivenni az adatbázisból

updatedb
	# Az slocate -u helyett, már ez a parancs használatos.


locate fájl
	# Az előzőekben létrehozott adatbázisban megkeresi a fájl-t. (Azonnal meg van az eredmény)

ln -s
	# Soft link-et hoz létre
	-s fájl1 fájl2 : fájl1 ről készít fájl2 nevű soft-link-et.

mkdir -t ext2 /dev/ram0 4096
mount /dev/ram0 ramdisk/
	# 4Mbyte os ramdisk-et hozunk létre, és felcsatoljuk.

mount 
	# Eszköz felcsatlakoztatás (CD,partíció, pendrive, hdd, etc.)
	/dev/hda2 /mnt/usbhdd : hda2-es eszközt csatolja fel a usbhdd könyvtárba (létre kell elötte hozni!)
	-o noatime /dev/hdX  : noatime attribútummal csatlakoztatja a lemezt. (I/0 művelet csökkentés!)

	/eleresi/ut/cdimage.iso /mnt/cdrom -o loop : cdimage.iso felmountolása megtekintésre. (kell /mnt/cdrom mappa!)
	-t cifs -ro //server/megosztas /mnt/hova  : CIFS fájlrendszert csatolunk read-only módban a server megosztásából
		

umount /dev/eszköz
	# Lecsatlakoztatás 

pwd
	# Kiírja az aktuális könyvtárat

recode
	# file karakterkódolásának konvertárálása
	iso-8859-15..utf8 modositando_file : Nyugat európai kódolás konvertálása UTF8-ra

rmdir
	# Könyvtár törlés

rm
	# Állományok eltávolítása
	-d : könyvtárat
	-i : rákérdez a törlés előtt (Ajánlott!)
	-rf : Könyvtárstruktúrát töröl (akkor is, ha nem üres)

rsync
	# Hasznos file másoló, szinkronizáló program
	-a : Archive módban másol. Tulajdonosok, attributumok, linkek megmaradnak.
	-v : Bőbeszédű a kimenetkor.
	-z : Tömörítve küldi el.
	-b : Biztonsági mentésekhez használatos. *.~ végű file keletkezik.
	--exclude '*~' : kivéve a ~ végü file-ok.
	-avz /eleresi/ut/honnan/* 192.168.1.1:/eleresi/ut/hova
		# Relatív elérési úttal megadva, archive módban tömörítve menti a hálózati gépre.

sed
	# Stream editor, folyamatszerkesztő. A bemenetet a kimenetre másolja miközben megszerkeszti.
	echo "hablabda" | sed 's/a/K/g' : kimenete.: hKblKbdK, azaz "a" betűket "K"-ra cseréli
	'/ *#/d; /^ *$/d' file 		 : a file-ból kiszűrjük a kommenteket, üres sorokat.
	

sort
	# Sorba rendezés
	-b fájl > kimenet : ABC sorrendbe rendezi a fájlt, az eredményt a kimenetbe írja.
	-r fájl : fordított sorrendben rendez
	-n fájl : a sor elején levő számok szerint rendez
	-u fájl : az azonos sorokat csak egyszer írja ki

sync
	# A Ramból a merevlemezre még ki nem írt adatok szinkronizálása (Fontos)

touch fájl
	# létrehoz egy üres állományt
	-t MMDDHHmm fájl  : A fájl időbélyegeinek dátumát változtatja meg. MM-Hónap DD-Nap HH-Óra mm-Perc
	-r file file2    : file időbélyegei alapján állítja be file2 időbélyegeit.
	-a -t 03091315 file : a file létrehozási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.
	-m -t 03091315 file : a file módosítási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.	


tree
	# Könyvtárstruktúrát írja ki	
	-d : csak a mappákat adja meg.
	-f : teljes path-al kapjuk meg a file-ok elérési útvonalát a fa struktúrában.

tar 
	# Ki-be tömörítő

	Listázás
	--------

	-tvf file.tar   : megmutatja a mentes.tar tartalmát
	-tvfz file.tar.gz : megmutatja a mentes.tar.gz tartalmát
	-tvfj file.tar.bz2 : megmutatja a mentes.tar.bz2 tartalmát
	-tvvf mentes.tar  : részletes listázás, jogok, tulajdonos etc.

	Betömörítés
	-----------
	
	-cvf file.tar /eleresi/ut 		  : az elérési útvonal alatt levő adat tar-ba tömörítése.
	-cvfz file.tar.gz /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat gzip-be tömörítése.
	-cvfj file.tar.bz2 /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat bz2-be tömörítése.

	Kitömörítés
	-----------
	-xvf file.tar   : Kitmöröíti a tar-t és egy /file mappába teszi
	-xvfz file.tar.gz : Kitömöríti a gz-t, majd a tar-t, és egy /file könyvtárba teszi
	-xvfj file.bz2  : bzip2-t tömöríti ki

	
	Exclude példa.:
	---------------
	
	-cvfz file.tar.gz /home/mit/ --exclude={„/home/MIT_NE”,”/home/MIT_NE2”}
		# /home/mit mappa tartalmát betömörítjük gzip-be, kivéve /home/MIT_NE, /home/MIT_NE2-t.
	


uniq
	# Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit
	-c fájl : az egymás utáni azonos sorokból egyet hagy meg, és kiírja a sorok elején hogy hányszor 
	# ismétlődött az adott sor
	
vi
	# Parancssoros szövegszerkesztő
	# Kilépés mentéssel   : ESC, majd :wq
	# Kilépés mentés nélkül : ESC, majd :q!

vi -b +/mikulas fájl
	b : Bináris állomány szerkeszthetőségét teszi lehetővé
	+/mikulas : a fájl-ban a mikulas kifejezéshez ugrik

wc fájl
	# sor, szó, karakter számítása
	-m fájl : a fájlban lévő karakterek száma
	-c fájl : a fájlban lévő bájtok száma
	-w fájl : a fájlban lévő szavak száma
	-l fájl : a fájlban lévő sorok száma

which program
	# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

watch cat file
	# A file változásait figyeli, 2 másodperces időközönként frissítve.


Kvóták beállítása Linux alatt


Apt-vel telepítsük a quota csomagot.


quota
	# Tároló kvótázás programja

quota -v
	# A bejelentkezett felhasználó kvótabejegyzései

quotacheck -uagv
	# Végignézi a fájlrendszert, a tárkorlátok adatainak begyűjtése érdekében
	# Majd feltölti az adatbázist (aquota.user, aquota.grp)
	-u : alapértelmezett
	-a : minden fájlrendszer ellenőrzésre kerül
	-g : csoportadatok keresése
	-v : verbose, bőbeszédü

quotaon -augv
	# kvóták bekapcsolása

quotaoff -av
	# kvóták kikapcsolása

repquota -av
	# megtekinthetjük felhasználónként a kvótabejegyzéseket

edquota -u user
edquota -g group
	# Felhasználó, csoport kvóták beállítása
	# Alapértelmezett szerkesztőnk átmeneti állományaként állíthatjuk be
	# Ezért érdemes: export EDITOR=kedvenc_szerkesztőnk -et beállítani.

	-p user user2: user2 kvótáit állítja be, user mintájára
	
	/etc/fstab file-ban, az adott partícióhoz meg kell adnunk az options-ba a usrquota, grpquota kapcsolókat.

Rendszeradminisztráció       top

login
	# Bejelentkezés

logout
	# Kijelentkezés

who
	# Bejelentkezett felhasználók kiíratása

whoami
	# Milyen néven is jelentkeztünk be?

users
	# Kiírja az rendszeren levő felhasználók nevét

adduser
	# Új felhasználó létrehozása (felhasználóbarát)
	
useradd
	# Új felhasználó hozzáadása
	# Ha opciókat használunk, a user-nevet a sor végére írjuk!
	-u szám 		: felhasználói azonosító megadása (UID)
	-g csoport		: csoport tagság beállítása
	-d /home/user 		: A felhasználó HOME mappáját állítjuk be /home/user -re.
	-s /bin/false 		: Alapértelmezésként nem kap shell-t bejelentkezéskor. 
	-G csoport1,csoport2  : vesszőkkel elválasztva, ha egyéb csoportnak is tagja a felhasználó
	-m -k /home/letezo uj  : egy létező felhasználó mintájára építi fel az új user home-ját.
		# Minden fájl és könyvtár is belekerül a fiókba, + a beállítások is.
	
usermod
	# Felhasználói fiókok módosítása
	-u érték user 		: a felhasználó azonosítóját változtatja (UID)
	-g csoport user 	: a felhasználó csoportját változtatja
	-G csoport1,csoport2 	: a júzer-t több csoporthoz is rendeli
	-L user 		: lock-olja a felhasználó hozzáférését (nem tud belépni)
	-U user 		: unlockolja a hozzáférést

userdel 
	# Felhasználó törlése
	-r user : home-al együtt törli

deluser 
	# Felhasználó törlése

groupadd 
	# Csoport létrehozása
	-g szám csoportnév : Egyénileg választott csoportazonosítóval (GUID)-el hozunk létre csoportot
	# /etc/group : csoportlista

groups user
	# A user csoportjait adja meg.

id -nG user
	# Szintén.

groupmod
	# Csoport fiókját változtatja
	-n név újnév : csoport nevét változtatja

gpasswd
	# Csoport adminisztráció.
	groupka 		: groupka nevű csoport létrehozása
	-a Peti groupka 	: Peti nevű user-t hozzáadja groupka csoporthoz.
	-d Peti groupka 	: Peti-t kitörli groupka csoportból
	

history
	# Sorszámozottan megadja az utolsó N parancsot, amit az aktuális felhasználó adott ki. (default: 500)	
	
	cat /home/username/.bash_history 	
		# username nevű felhasználó saját history-jának kiíratása, root-ként engedélyezett

	!n 
		# n-edik sorszámú parancs újra futtatás
	
	!-n
		# n-el korábbi parancs futtatása

	!! 
		# legutóbbi parancs újra futtatása

	history -c
		# clear history

	export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
	history
		# "EV-HONAP-NAP Ora:Perc:Masodperc Parancs" formátumban kapjuk meg a history kimenetét
	
	unset export HISTTIMEFORMAT
		# visszaállítás az eredeti állapotra/kimenetre

	export HISTCONTROL=ignoredups
		# duplikálás kiszűrése. Kikapcsoláshoz szintén unset export..

	export HISTSIZE=0
		# history kikapcsolása


	Permanens beállításhoz
	----------------------
	/home/username/.bash_profile file-ba fel kell venni a fenti sorokat.


talk
	# Felhasználókkal való kommunikálás egyik eszköze

finger
	# Felhasználó információi

chfn
	# Felhasználói információk megváltoztatása (finger kimenete)
	
last
	# Ki jelentkezett be utoljára és honnan (felhasználó vagy terminál alapján)

lastlog
	# /var/log/lastlog kimenete

locale
	# Kiírja az aktuális lokalizációt
	dpkg-reconfigure locales
	update-locale
	# Újra konfiguráljuk a locales-t, ezáltal új nyelveket használhatunk a rendszeren alapértelmezettként. 
	# A második sor is kötelező.

passwd
	# A bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítása
	# Userként kiadva saját jelszavunkat változtatjuk meg. A régit tudnunk kell hozzá.
	user  : user nevű felhasználó jelszavát változtatja meg. root-ként, nincs szükség a régi jelszó megadására.
	-l user : lock user account. user jelszavát ideiglenesen megváltoztatja egy random karaktersorra.
	-u user : unlock user account.: Az eredeti jelszót visszaállítja user számára.
	-e user : expire. A user jelszavának azonnali lejárata. Következő belépésnél új jelszót kell adnia.
	-S user : status. Státusz információk kiírása. 7 mezőből áll melynek értékei.:
			# 1.: Usernév, 
			# 2.: L-locked, NP-No Password, P-Password 
			# 3.: Utolsó jelszó váltás dátuma
			# 4.: min. év. (napokban)
			# 5.: max. év (napokban)
			# 6.: figyelmeztetési periódus (napokban)
			# 7.: inaktív periódusa a jelszó tekintetében.

stat file
	# File név, relatív elérési útvonal, méret, hozzáférési jogok, access, modify, change, 
	# UID, GID, egyéb hasznos infók kiíratása 

su - user
	# Indít egy másik shell-t, user felhasználóként


smartctl
	# HDD vizsgálatára, SMART értékek figyelésére alkalmas program. 
	# smartmontools csomag tartalma, telepítenünk kell repo-ból.
	
	-i /dev/sda : Eszközinformációk kiíratása.

		# Ha a SMART support nincs bekapcsolva az eszközön, az alábbi paranccsal kapcsolhatjuk be.:
		-s on /dev/eszköz
	
	-A /dev/sda : Attributum táblák megjelenítése. Legtöbben ezekre az értékekre vagyunk kíváncsiak.
	-t long VAGY --test=long /dev/sda : sda eszköz teljes vizsgálata
	-t short VAGY --test=short /dev/sda : sda eszköz gyors vizsgálata
		
		# Az eredményeket utóbbi két esetben az alábbi paranccsal nézhetjük meg.:
		-l selftest /dev/sda
	
	-H /dev/sda : Az sda eszközünk jó-e vagy sem?
	--all /dev/sda : Minden SMART információ kiíratása.


write user tty
	# Egy Linux gépre bejelentkezett felhasználónak üzenet küldésre szolgáló parancs

mesg
	# A write üzenetküldő aktuális beállítását kérdezhetjük le. (engedélyezve vagy tiltva van)

mesg n
	# A write üzenetküldő tiltása

mesg y
	# A write üzenetküldő engedélyezése

Folyamatok       top

w
	# Nemes egyszerűséggel megmutatja, ki van belépve, és mit csinál

pidof folyamat
	# A folyamat azonosítóját adja meg (PID)

parancs &
	# Parancs futtatása a háttérben
	fg : felélesztés, majd előtérben futás
	bg : felélesztés, majd háttérben futás

jobs
	# Háttérben futó programok kiíratása
	
ps
	# Futó folyamatok kiírása
	-u pisti : pisti felhasználó által futtatott folyamatok
	aux 	 : minden folyamatot kiír, szinte minden információval
	alxww 	 : minden folyamatot, még több infóval (pl.: PPID)
	-t1 	 : tty1-es terminál kilistázása
	f 	 : erdő szerű megjelenítés
	l 	 : kiírja a folyamatok PID-jét és PPID-jét is. (parent's process identifier)
	ww 	 : a programok parancssori kapcsolóit írja ki.

pstree
	# Folyamat struktúra fa-szerű ábrázolása.

nice
	# Priorítása lekérdezése, beállítása
	-n --20 program : a rendszer a legtöbbet ezzel a programmal fog foglalkozni. (+19-től -20 ig)

renice -10 1124
	# 1124-es folyamat -10-es prioritásra állítása

kill "pid"
	# Folyamat leállítása PID szerint
	-9 pid 	: erőszakos bezárás	
	-1 	: jelentése SIGHUP, mely a folyamat bezárása, config fájl beolvasása, folyamat újraindítása
	-9 	: jelentése SIGKILL, folyamat erőltetett bezárása. (Csak végszükség esetén)
	-15 	: jelentése SIGTERM, szabályos programleállítás
	-s "signal" : megadja, hogy milyen jelet küldünk a folyamatnak.
     #signal-ok: TERM, QUIT, ABRT, KILL


killall parancs
	# Ha több "parancs"-fut (pl.: iceweasel), mindet leállítája

nohup find / name t* > ~/nohup.log &
	# A "t" betűvel kezdődő fájlok keresése a háttérben, az eredmény a nohup.log-ba kerül.

init
	# Futtatási szint beállítása (run levels)
	# Az egész rendszerünk állapotjelzője, ami meghatározza, mely szolgáltatások
	# működnek vagy épp indulnak el rendszerindításkor. A futási szinteket számokkal azonosítjuk.
	# Definiálhatunk magunknak különböző szinteket annak függvényében, hogy milyen jellegű munkára 
	# szánjuk éppen a gépünket. Pl ha X-el, bluetooth-al és egyéb erőforrás igényes alkalmazásokkal 
	# szeretnénk használni a gépünket létrehozhatunk pl egy 4-es init szintet. 
	# Ezt a szintet az inittab-ban beállíthatjuk alapértelmezettként induláshoz, de akár a rendszer futása
	# közben is ugrálhatunk a szintek között. -> Akár több szolgáltatást is indíthatunk vagy
	# állíthatunk le egy paranccsal. 
	#
	# Szintek:
	# -------

	0  : kikapcsolás
	1  : single-user mód (speciális rendszeradminisztrációs funkciókra)
	2-5 : multi-user mód, (normál működés)
	6  : reboot

	# /etc/inittab -ban állítható be a gép alapértelmezett indulási init szintje.
	# configból.:
		The default runlevel.
		id:2:initdefault:

	# /etc/rcX.d könyvtárak a megfelelő szinteken induló programok linkjeit tartalmazzák.
	#
	# Új szolgáltatás hozzáadása init szintekhez : Program bemásolása /etc/init.d-be, majd erről 
	# egy link létrehozása a kiválaszott init szint könyvtárába (pl.: rc2.d) 
	# Csak akkor indulnak el, ha S betűvel kezdődnek. 
	# A kezdőbetű után levő számok az induló folyamatok sorrendjét befolyásolják.
 
	
  Daemonok kezelése.:
  -------------------

	/etc/init.d/daemon_nev start	:  daemon indítása
	/etc/init.d/daemon_nev stop	:  daemon leállítása
	/etc/init.d/daemon_nev restart	:  daemon újraindítása
	/etc/init.d/daemon_nev status	:  daemon status infók kiíratása
	

runlevel
	# Megadja, hanyas init szinten voltunk és vagyunk. (kimenet pl.: N 3 , vagy 3 2.) típusú.
	# 3 N jelenti, hogy 3-ason voltunk és vagyunk, 3 2 pedíg hogy 3-ason voltunk 2-esen vagyunk

shutdown 
	# Kikapcsolás
	-h now 	  : Azonnali kikapcsolás (időt is megadhatunk)
	-h 12:00 & : A gép kikapcsolása 12:00-kor.
	-c     : Az időzített kikapcsolási folyamat megszakítása
	-r 0    : Azonnali újraindítás
	
Időzített parancsfeldolgozás       top

at
	# Megadott időpontban futtathatunk programokat
	-f todo 23.59 : előre megírt parancsainkat (todo fájlban) 23:59-kor lefuttatja az at.
	# Idő formátumok
		# 13.13 01.01.02 : 13 óra 13 perc, 2002, január 1
		# 2pm tomorrow : honlap délután 2
		# 1am Sun : hajnali 1 óra, vasárnap
	
atq
	# Az at várakozási sorrendjét ismerteti
	
atrm pid
	# Az at várakozási sorából való eltávolítás, Process ID alapján

cron
	# A Linux parancs ütemezője
	# /etc/cron.d ; /etc/cron.daily ; /etc/cron.weekly
	crontab -l : kilistázza a belépett user beállított ütemezéseit
	crontab -e : Editáljuk a belépett user ütemezéseit
	
	# Crontab paraméterezése.:
	# ------------------------
	#
	# Perc  Óra  Hónap napja    Hónap       Hét napja     Parancs  
	# (0-59) (0-23)  (1-31)   (1-12 v. Jan-Dec) (0-6 v Vas.-Szo.)   Parancs    
	# 
	#
	# Pl.:
	#  
	#  0    2     12       *        0,6       ping 192.168.1.1
	# Minden hónap minden szombatján és vasárnapján amelyek 12.-ére esnek, 2:00-kor megpingeli a címet.
	#
	# Pl.:
	#
	# 30	  10	    *       *        *       ping 192.168.1.1
	# Minden nap, 10:30 kor megpingeli a címet.
	# 
	# Alkalmazhatunk például vesszőt is, az első rublikába írva "0,30" jelenti minden óra
	# 0. illetve 30. percét.
	#
	# További példák.:
	#
	@reboot parancs : A következő indításnál lefutó parancs.
	@weekly     :"0 0 * * 0" : Hetente egyszer fut le, vasárnap éjfélkor.
	@daily     :"0 0 * * *" : Naponta egyszer fut le, éjfélkor.
	@midnight    :"0 0 * * *" : éjfélkor, ekv. az előzővel.
	@hourly     :"0 * * * *" : Minden egész órakor fut le.


date
	# Dátum kiíratása vagy beállítására használatos program
	+%F : 2011-11-04 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
	+%Y%m%d : 20111104 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
	-d-2day +%F : 2011-11-02 formátumban írja ki a 2 nappal korábbi dátumot.
	11041153 : Beállítja az dátumot aktuális év, November 04., 11:53-ra.	


sleep 5 parancs
	# 5 Másodperc múlva indítja a "parancs"-ot.

schedutils
	# Linux rendszer ütemező

screen
	# Ablakkezelő, virtuális terminál emulátorral.
	# Háttérbeli programok futtatásához alkalmazható program.
	
	screen 		 : Egy új VT-t (virtuális terminált) kapunk.
	Ctrl+a+d 		 : bill. kombinációval tehetjük háttérbe.
	screen -ls		 : screen-ek listázása
	screen -d -m -S name	 : elindítja a háttérben a screen-t "name" névvel
	screen -x name		 : name nevű terminált hozzuk előtérbe	
	screen -R PID		 : paranccsal tudjuk előtérbe hozni. (PID - processID, ps aux-al megnézhető)


	# SCREEN-ben kiadható billentyű kombinációk
	-------------------------------------------

	Ctrl+a+d 		 : bill. kombinációval tehetjük háttérbe.
	Ctrl+a+? 		 : előhozhatjuk a legfontosabb bill. kombinációkat
	Ctrl+a+c 		 : új ablakot hozhatunklétre.
	Ctrl+a+p VAGY n 	 : előző vagy következő ablakra ugrás. (previous, next)
	Ctrl+a :kill		 : aktuális screen lelövése	
	Ctrl-a :acladd USER	 : USEr nevű felhasználó engedélyezése becsatlakozásra (lásd MULTIUSER MODE)
	

 	# MULTIUSER MODE 
 	# --------------
  	# 
 	# A screen többfelhasználós üzemmódja 
 	# Amennyiben kontrollált körülmények között szeretnék beengedni valakit a gépünkre közös shellt 
 	# használva, úgy az alábbi lépéseket kell alkalmaznunk.: 	 

 	screen
		# screen indítása a kiszemelt többfelhasználós gépen
	
	Ctrl+a :multiuser on
		# Ezt begépelve aktiválhatjuk az adott session-ön a többfelhasználós módot.
		# Másik oldalnak szükséges ismernie az adott user-ünk nevét/jelszavát, illetve SSH-n be kell tudnia 
		# csatlakozni a gépünkre. Ha mindez megvan, és SSH-n bejött.:
	
	screen -x
		#Voila!


time command
	# A command lefutási idejét méri

command &
	# command háttérbeli futtatása


command1 && command2
	# command1 visszatérési értékének függvényében command2 is lefuthat. (ha command1 sikeres volt)


Kernel,modulok,fordítás       top
	
lsmod
	# Betöltött modulok kilistázása

rmmod modulnév
	# Betöltött modul lekapcsolása a kernelből

modprobe modulnév
	# Modult tölt be a kernelbe

modinfo modulnév
	# a modulról kapunk információt

ldd program
	# Kiírja a programhoz szükséges megosztott könyvtárakat, függőségeket

# Linux kernel fordítás menete, röviden. (ez csak az egyik módszer) 
bővebben
	# Megfelelő kernel verzió beszerzése (www.kernel.org, pl.: linux-2.6.20.3.tar.bz2)
	# apt-get install wget bzip2 binutils kernel-package module-init-tools initrd-tools yaird	
	# tar zxvf linux-2.6.20.3.tar.bz2 (érdemes a /usr/src-be)
	# Belépés a létrejött könyvtárba
	# make mrproper (ha már próbálkoztunk beállításokal)
	# apt-get install libncurses5-dev
	# make menuconfig (az érdemi munka)
	# make-kpkg clean
	# make-kpkg --initrd kernel-image kernel-headers
	# cd ..
	# dpkg -i *.deb (2db állomány)Csomagkezelés       top

./configure
make
make install
	# Csomag telepítése forrásból

make clean
	# Ha esetleg valamilyen kapcsolót kihagytunk a fordítás közben,
	# ezzel a parancsal pucolhatunk az újrafordítás előtt.

make uninstall
	# Forrásból telepített program uninstall-ra használt parancs

alien
	# Csomag konverter program (pl.: .rpm .deb etc.)

apt	/Advanced Package Tools, A Linux csomagkezelője/
	-cache search     : keresés
	-cache showpkg csomag : megmutatja a csomag függőségeit
	-cache policy csomag : a csomag telepített és telepíthető verzióit adja meg
	-get install csomag  : telepítés
	-get remove csomag  : törlés
	-get autoclean    : nem használt csomagok törlése
	-get update      : frissítás
	-get upgrade     : frissítések telepítése
	-get dist-upgrade   : distro frissítés
	-get -f install    : törött, hiányzó csomagoknál a barátunk.
	-get clean      : apt cache tisztítása
	-get build-dep csomag : telepítés minden egyes csomagjával együt
	-get source csomag  : a csomag forrásának letöltése
	-file list csomag   : kilistázza a csomag tartalmát

	-s kapcsoló esetén csak szimulálja a megadott feladatokat.
	
echo "csomag hold" | dpkg --set-selections
	# csomag nevű csomagot visszatartjuk a frissítések során.
	# visszaállítása: hold helyett install-al adjuk meg.

dpkg --get-selections
	# feltelepített csomagjaink listáját kapjuk meg, állapotuk feltűntetésével.dpkg	/Debian packages/
	# .deb csomagkezelő
	-i csomag 	  : telepítés
	-r vagy --purge   : törlés
	-reconfigure csomag : csomag újrakonfigurálása
	-l 		  : csomagok listázása
	-I csomag 	  : csomag információk megjelenítése
	-S fájl 	  : megmutatja melyik csomaghoz tartozik a fájl
	

A feltelepített csomaglistánk mentése, majd a mentett listát felhasználva a csomagok állapotának visszaállítása
és a csomagok telepítése.

	dpkg --get-selections > /eleresi/ut/csomagok.txt : TXT-be mentjük a feltelepített csomagok neveit. 
	dpkg --set-selections < /eleresi/ut/csomagok.txt : a TXT-ből kiolvassa a felsorolt csomagokat.
	apt-get -y update
	apt-get dselect-upgrade
		# Első lépésben a feltelepített csomagok listáját a csomagok.txt-be mentjük.
		# Második, harmadik, negyedik lépésben pedig a telepített sw.-k listájában felsorolt 
		# csomagokat telepítjük rendszerünkre.
		

dselect
	# A dpkg barátságosabb arca

A Red Hat csomagkezelője


rpm
	# Red Hat Package Manager

rpm -ivh csomag.rpm
	# csomag telepítése	

rpm -Uvh csomag.rpm
	# Frissítés vagy telepítés.
	# Ha nincs telepítve , telepíti, ha telepítve van, megpróbálja frissíteni

rpm -Fvh csomag.rpm
	# Csak frissítés. Ha nincs telepítve a csomag, kilép

rpm -e csomag.rpm
	# Törlés

rpm -q csomag.rpm
	# Megvizsgálja, hogy telepítve van e a csomag, és milyen verzió

rpm -qa
	# Az összes telepített csomag vizsgálataHálózat       top

arp
	# ARP cache manipulálása
	
ifconfig
	# Hálózati információk lekérése, konfigurálása
	
ifconfig eth0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
	# 192.168.10.1-es IP-t osztunk az eth0-ra (0-s hálókártya)
	# 255.255.255.0 a netmask.

ifdown eth0
	# eth0 eszközt lekapcsolja   

ifup eth0
	# eth0 eszközt felkapcsolja ( dhcp esetén kér IP-t a kiszolgálótól)

iptables

	# A Netfilter (hálózati csomagok feldolgozására szolgáló eszköz) kezelője.
	# Az iptables a hálózati csomagok feldolgozási szabályait szerepük alapján szervezett	
	# táblák formájában kezeli. 
	#
	# Szerepek (táblák - a feldolgozási folyamat típusát jelentik).:
	# 	Csomagszűrés (filter)
	# 	Hálózati címfordítás (nat)
	# 	Egyéb csomagmódosítás (mangle)
	# Ezen táblák mindegyikére feldolgozási szabályok (rules) lánca (chain) vonatkozik. 
	# A szabályok illesztésekből (match - mely csomagokra vonatkozik,) és célokból (target - mit kell
	# tennünk az illeszkedő csomaggal) épülnek fel. 
	#
	# Az iptables öt kapcsolódási pontot határoz meg a feldolgozás során.: 
	# 	PREROUTING : A hálózati csatolótol kapott csomag, még az INPUT lánc előtt ide kerül.
	#	INPUT : Épp mielőtt megérkezne a csomag egy helyi folyamathoz. (itt illik szűrni a bejővő forgalmat)
	#	FORWARD : Egy átjáró gépen a továbbított csomagok itt áramlanak keresztül
	#	OUTPUT : Miután egy helyi folyamat létrehozta a csomagot, itt távozik (kimenő csomag szűrés!)
	#	POSTROUTING : Mielőtt elhagyná a hálózati csatolót a csomagunk, az OUTPUT lánc után.
	#
	# A táblák, és beépített láncaik:
	#	filter tábla: FORWARD, INPUT, OUTPUT
	#	nat tábla: PREROUTING, OUTPUT, POSTROUTING 	 	
	#	mangle tábla: PREROUTING, FORWARD, INPUT, OUTPUT, POSTROUTING	
	#
	# A láncok házirendje (policy).:
	#	Ezt a policy-t lánconként (INPUT, OUTPUT, FORWARD) a tűzfal szkriptünk legelején fixálnunk kell.
	#	Azok a csomagok, amelyek a tűzfal láncaiban felsorolt szabályokra nem illeszkednek, azokra a default 
	#	policy vonatkozik, azaz vagy ACCEPT, vagy DROP.
	#	Pl.: Ha a tűzfalunk INPUT láncában csak a 80-as portot engedéjezzük, a policy-nk pedig DROP, 
	#	akkor minden más porton érkező csomagot (amely nem illeszkedik a 80-as portot definiáló szabályra) eldob.
	#
	# Lánc műveletek, szabály módosítások:
	#	-N : új lánc létrehozása 
	#	-X : üres láncok törlése
	#	-P : default policy beállítása 
	#	-L : a láncok szabályainak megjelenítése 
	#	-F : a lánc összes szabályának törlése 
	#	-A : új szabály hozzáadása egy lánchoz
	#	-D : törlés az adott láncból
	#
	# Forrás (-s, --source, --src) és célcímek (-d, --destination, --dst) megadásának módjai.:
	#	Teljes név használata.: localhost, vagy pl.: www.debian.org
	#	IP cím alapján a meghatározás.: 127.0.0.1
	#	IP cím tartomány(ok) alapján.: 192.168.1.0/24 vagy 192.168.1.0/255.255.255.0
	#		(Mindkét tartomány 192.168.1.1-től 192.168.1.254-ig fedi le az IP címeket.)
	#	Inverz módon is megadhatunk forrást és célt, "-s !" localhost" formájában.
	#
	# Protokollok megadása.:
	#	-p TCP vagy UDP vagy ICMP formájában történik.
	#	Itt is alkalmazható az inverz, azaz "-p ! TCP", minden csomagra illeszkedik a szabály amely nem TCP.
	#
	# Interface meghatározása.:
	#	Az interface maga a fizikai eszköz amelyen bejön, vagy távozik a csomag.
	# 	INPUT láncon "-i eth0" értelmezhető, nincs kimeneti interface-ük.
	#	OUTPUT láncon "-o eth0" adható meg, "-i" kapcsolóra egy csomag sem fog illeszkedni.	
	#	FORWARD láncon alkalmazhatóak a "-i eth0" és "-o eth0" interface-ek.
	#	Alkalmazható joker karater az interface-eknél, ez a "+" jel. "-i eth+" -> az összes eth iface.
	#
	# Portok, port tartományok megadása
	#	A portok megadhatóak számmal, vagy névvel. (utóbbi esetben.: /etc/services). 
	#	Port tartományokat "port:port" formában kell alkalmaznunk. Invertálás itt is alkalmazható.
	#	--source-port VAGY --sport : a csomagok forrásportját adjuk meg 
	# 	--destination-port VAGY --dport : a csomagok cél portját határozuk meg.


	Folytatás később. Addig emésszétek! :)ipcalc
	# TUI felületű IP számláló. (hasznos lehet hálózat tervezés/bővítéskor)

darkstat
	# Hálózati statiszkikák gyűjtésére szolgáló program.

host
	# Lekérdezéseket kezdeményez a DNS kiszolgáló felé, tartományokról, zónákról.
	-t ns valami.hu : valami.hu Name Server-ét adja meg
	-t mx valami.hu : valami.hu levelező szervereiről ad információt 

hostname
	# Beállítja vagy megjeleníti a rendszer host-nevét.

iperf
	# Sávszélesség korlátozásra használatos program.

curlftpfs -o allow_other username:password@ftp.domain.dom /csatolasi/pont
	# Felcsatolhatunk ftp tárhelyeket, lokális fájlrendszerünkbe. (fusermount segítségével)
	
	# Ha a hiba.:
	# "If you don't use udev, you may get this error message:
	# fusermount: failed to open /dev/fuse: No such fdevice or address
	# Before loading the fuse kernel module, create the device node manually:
	
	# A megoldás.:
	mknode -m 666 /dev/fuse c 10 229

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
	# Ha gépünket router-ként használjuk, érdemes beállítanunk a csomag továbbítást
	# 1-es engedélyezi a tiltást, 0 tiltja a tiltást!

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
	# Beállítjuk, hogy broadcast ping-re ne válaszoljon gépünk

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
	# Beállítjuk, hogy ne válaszoljon gépünk a ping-re

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
	# Engedélyezzük a hamis csomagok szűrését

...etc

	--------------
	# Ezek a beállítások rendszerleállításkor elvesznek, érdemes őket valamely induláskor 
	# lefutó script-be tenni, a hálózati interfészeket konfiguráló script elé.
	--------------

etherwake
	# Magic packet-et küld a wake-on-lan enabled hálókártyára

ethtool
	# Ethernet kártya beállítások megjelenítése, változtatása

iptraf
	# Hálózat terhelést figyelő program

iptstat
	# Top-szerű hálózat elemző eszköz.

mii-tool
	# Hálózati tesztelő

nbtscan
	# NetBIOS információkat adja meg, a hálózaton

netstat
	# Információkat ír ki a hálózati alrendszerről
	-r : route kimenete 
	-i : interfész tábla
	-tp : TCP/IP -t használó processzek listája 

netstat	-tn|grep ':80'|tr -s ' '|cut -d ' ' -f5|cut -d':' -f1
	# kik csatlakoznak a gépünkre a 80-as porton? 


netstat-nat
	# Nat-olt kapcsolatok megjelenítésére szolgáló eszköz.
	-n : Nem fordítja le a megjelenített IP-ket Hostname-ekre.

netcat
	# TCP/IP swiss army knife

nload
	# Network load - Hálózati terhelés vizsgálat

ngrep
	# grep, hálózati forgalomhoz

netsed
	# Hálózati csomagok valós idejű megváltoztatására alkalmas program

nslookup www.host.com
	# host.com IP címének vizsgálata

nmap
	# Elsősorban port scanner, de igen sokrétű alkalmazás
	-O ip_cim 	  : Op.rendszer detektálás
	-p 1-10 ip_cim   : Portok vizsgálata 1-10 ig.
	-sP 192.168.10.0/24 : komplett 10.0-s hálózat ping scan.
	-p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080 ip_cim : UDP-n 53,111,137, TCP-n 21-25,80,139,8080-at vizsgál.
		

ping host
	# Ping jelet küld a host-nak
	-b ip_tartomány : broadcast üzenet küldés


route
	# A Linux útválasztó táblájának megjelenítése (Routing table)

route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 eth0
	# A 192.168.10.0-s hálózatra menő csomagokat az eth0-ra irányítja a rendszer
	# A hálót így már látnunk kell

route add default gw 192.168.10.254
	# 192.168.10.154-es IP-vel rendelkező router (gateway) hozzáadása a routing table-hez.

route del default gw
	# Alapértelmezett átjáró törlése a routing table-ből.Static route hozzáadás
----------------------

up route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
	# Static route hozzáadása az adott eth eszközhöz. ( /etc/network/interfaces ethX szeksziójához hozzáadandó)
	# Az ethX eszközünk 192.168.2.0 hálózat felé a 192.168.2.1 legyen a default gateway.

down route del -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
	# A Fenti kikapcsolása.	rsh
	# Távoli shell
	-l user gepnev parancs : a "parancs"-ot lefuttatja a távoli gépen, user nevében

smbclient
	# SMB hálózati erőforrások tallózása

smbclient -M gépnév
	# Üzenet küldése Windows-os gépekre (net-send szolgáltatás). Elküldés:Ctrl + D az üzenet végén
	echo üzenet | smbclient -M gépnév : azonnal küldi, nem kell Ctrl+D
	
ssh host	/Secure SHell/
	# Titkosított hálózati bejelentkezés
	# config file-k.: /etc/ssh/sshd_config, /usr/local/etc
	ssh-keygen -t rsa : RSA kulcs létrehozása ssh-hoz.

scp
	# Biztonságos távoli fájl átvitel

sntop
	# Top-szerű hálózati forgalom figyelő szoftver.

tcpdump
	# Hálózaton átmenő forgalmat figyeli.
	-i ethX : Az ethX csatolón átmenő forgalmat figyeli.

traceroute host
	# A hálózati útvonal kiírása a célszerverig (host) /IP hálózaton/

trickle
	# Sávszélesség korlátozásra használatos program.
	-u 100 -d 200 proftpd : A proftpd démon számára biztosít 100KB fel, 200KB letöltési sávszélt.

tsclient
	# Terminal Services Client

proftpd
	# FTP kiszolgáló démon
	# config file.: /etc/proftpd	 

pure-ftp
	# FTP kiszolgáló

rdesktop
	# Remote desktop kliens

stunnel
    # SSL (Secure Socket Layer) titkosított kapcsolatba csomagolhatunk protokollokat. 
	# pl.: POP3, IMAP, etc.

squid
	# Proxy kiszolgáló
	# config file.: /etc/squid/squid.conf

vconfig
	# virtuális eth eszközök létrehozására alkalmas program. 
	vlan csomag tartalmazza, tehát ezt telepítenünk kell.
	vconfig add eth0 1 : az eth0:1 eszköz hozzáadása, majd fel kell vennünk a /etc/interfaces-be!

	# Példa config.:
	# --------------
	
	...

	auto eth0
	allow-hotplug eth0
	iface eth0 inet static
	  address 192.168.1.42
	  netmask 255.255.255.0
	  gateway 192.168.1.254

	auto eth0:0
	allow-hotplug eth0:0
	iface eth0:0 inet static
 	  address 192.168.1.43
  	  netmask 255.255.255.0

	auto eth0:1
	allow-hotplug eth0:1
	iface eth0:1 inet static
  	  address 192.168.1.44
  	  netmask 255.255.255.0
	


vsftpd	/Very Secure FTP daemon/
	# config file.: /etc/vsftpd
	# Néhány fontos kérdés.:
	-anonymus_enable : anonymus ftp engedélyezése. Szükség van egy ftp nevű user-re.
	-local_enable : normal felhasználókat engedjük be. (kell az anonymus hoz is)
	-write_enable : engedi az írást
	-local_umask : felhasználók autómatikus jogai (default 022)
	-anon_upload_enable : anonymusként feltülthetünk
	-anon_mkdir_write_enable : anonymusként mkdir engedélyezés
	-xferlog_enable : xfer log-ot ír a daemon
	-connet_from_port_20 : 20-as portot használ
	-chown_uploads : anonymusként feltöltött fájlok tulajdonosának megváltoztatása
	-chown_username : Kinek a tulajdona legyen a file
	-idle_session_timeout : inkatív kapcsolatok bontási ideje

wireshark
	# Hálózati forgalom figyelő (GUI)

wondershaper
	# Egyszerű sávszélesség korlátozásra használatos program.
	ethX 1024 1024 : Az ethX eszköz részére biztosít 1024Kbit le és feltöltési sávszélt.
	ethX clear : Törli a beállításokat.
Bash programozás       top

	# A parancsértelmezőnk által ismert parancsokat fűzhetjük össze egy "programba". (lásd .bat)
	# Programunk első sorában minden esetben meg kell adnunk a futtató programot, jelen esetben a bash-t.
	# Tehát a fájlunk kezdete legyen: #!/bin/bash
	# Felkiáltójel nélkül más futtató programot (parancsértelmezőt) is megadhatunk a programunk első sorában.
	# Futtatási jog nélkül nem tudjuk használni, ezért chmod +x programnev 
	# Programunk futtatásához ./programnev parancsot kell használnunk.

Írásjelek

	# Escape-karakter: \
		Bourne Again Shell escape-karaktere. Többek között ezzel a jellel lehet elérni,
		hogy az őt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását.

	# Dollárjel: $
		Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni.
		Ha $valtozo-t írunk, az a változónk értékét fogja visszaadni.

 	# Kétszeres idézőjel: " " 
		Az idézőjelek arra valók, hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális
		jellegét feloldják.
	
	# Egyszeres idézőjel: ' '
		Megakadályozza a héjat (shell), hogy a $-t a változók jelzésének tekintse

	# Szögletes zárójel: []
		Intervallumok megadására szolgáló eszköz
	
	# Kérdőjel: ?
		Egy elem helyettesítésére szolgáló jel
	
	# Csillag: *
		Joker karakter, bármennyi karakter helyettesítésére

	# Felsővessző: ` (jobbra tartó - AltGr + 7)
		Operátor, mely a két ` ` között lévő jelsort végrehajtja, és a kimenetét adja vissza
		úgy, hogy az új sor karakter helyére szőközt rak.

	# Kettőskereszt: #
		Kommentezés eszköze. (megjegyzés)
	
	# And jel: &
		Parancsok háttérbeli futtatására szolgáló eszköz. 
		Pl.: updatedb &
	
	# Kettős And jel, vagy pontosvessző: && = ;
		Parancsokat futtathatunk egymás után.
		Pl.: cp -R /var/www /home/backup && shutdown -h now

Dedikált környezeti változók

	
	EDITOR : Az alapértelmezett szövegszerkesztőnk
	HOME : Felhasználói könvvtárunk elérési útvonala
	MAIL : Beérkező email-jeink alapértelmezett könyvtára
	PATH : Azok az elérési útvonalak, melyekben a shell futtatható állományokat keres
	OSTYPE : Az operációs rendszerünk típusa
	PAGER : Az alapértelmezett file nézegetőnk elérési útvonalát kell tartalmaznia
	PWD : A könyvtár, ahol éppen vagyunk. (Szimbólikus linknél nem egyezik meg a pwd kimenetével!)
	SHELL : A jelenleg futú shell-ünk teljes elérési útvonala
	TERM : A Terminálunk típusát tartalmazza

Ezek értékeinek kiíratására a következő parancs használható:

echo $VALTOZO_NEV

Shell változók

Értékadó utasítással.:

	valtozo=érték : a változónk értéke legyen "ertek"
	valtozo=$(echo 2+3 | bc) : a változónk értéke legyen 2+3, bc-vel kiszámolva.
	export valtozo : shell változónkat környezeti változóvá tesszük
		# Ha azt szeretnénk, hogy restart után is permanens maradjon változónk, 
		# az /etc/profile -ba is fel kell vennünk.
		
	unset valtozo : ha már nincs szükség rá, mint környezeti változó.

Belső változók


echo $0
	# A futó program neve

echo $$
	# A futó program PID-je

echo $?
	# A legutolsó parancs visszatérési értéke
	

Csővezetékek (pipe-ok)


	# " | " segítségével tudjuk egy program kimenetét (stdout) egy másik program
	bemenetére (stdin) csatolni. pl.:

ps aux | grep iceweasel
	# Az összes folyamat kimenetét a grep szűrő bemenetére irányítjuk, amely az iceweasel-t keresi.

	# stdin - standard input, jele : fd0 (alapértelmezett bemenet, pl.: billentyűzet)
	# stdout - standard output, jele : fd1 (alapértelmezett kimenet, pl.: monitor)
	# stderr - standard error, jele : fd2 (alapértelmezett hibacsatorna)

./program 2> hiba.txt
	# Programunkat lefuttatjuk, az esetleges hibákat (stderr) a hiba.txt-be irányítjuk,
	# az stdout helyett.

./program 1> kimenet.txt 2>&1
	# Programunkat lefuttatjuk, kimenetét (stdout) a kimenet.txt-be mentjük, valamint
	# az esetleges hibákat (stederr) hozzáfűzzük a kimenet.txt-hez.

cat file1 | sort | wc -w > file2
	# file1-et tartalmát a sort-nak adja át, az rendezi, majd átadja a wc-nek, majd a wc 
	# kimenete a file2-be íródik

Néhány egyszerű példa.:


#!/bin/bash
echo Hello World!
	# A szokásos Hello World kiírása, programunk futtatásakor.


#!/bin/bash
STR="Hello World"
echo $STR
	# Az STR változó deklarálása, majd értékének kiíratása.


#!/bin/bash
tar -cZf /var/backup.tgz /home/user
	# /home/user tartalmát menti és tömöríti a /var/backup-ba.


#!/bin/bash
OF= /home/user/$(date +%Y%m%d).tgz
tar -cZf $OF /home/user/sajt
	# Egyszerű backup script, mely a /hme/user/sajt tartalmát, napi dátummal
	# ellátva egy .tgz állományba tömörítve menti.


#!/bin/bash
if ["foo" = "foo1" ]; then
	echo "a feltétel igaz"
	else
	echo "a feltétel hamis"
fi
	# Egyszerű if-else szerkezet


Egyszerű szerkezetek.: if, while, until, for

-if szerkezet.:
---------------

#!/bin/bash
	T1="foo"
	T2="bar"
	if [ "$T1" = "$T2" ]; then
	echo "a feltetel igaz"
	else
	echo "a feltetel hamis"
	fi
	# eldöntjük T1 és T2 értékéről, hogy egyenlőek e.


#!/bin/bash
	if [ -f /etc/passwd ]
	then
   	echo "letezik!"
	else
  	echo "nem letezik!"
	fi
	# eldöntjük, hogy /etc/passwd file létezik-e vagy sem.
	# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!


#!/bin/bash	
	test -f /etc/passwd && echo "letezik" || echo "nem letezik"
	# A egyel feljebb levő probléma másik megoldása.
	# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!-File szintű kapcsolók

if [ -a file ] then ...

	-a : igaz, ha létező file
	-e : igaz, ha létező file
	-b : igaz, ha blokkos eszköz (pl /dev/sda)
	-c : igaz, ha "karakterspeciális" file Pl.: (/dev/ttyACM0 - ez egy nokia telefon.)
	-d : igaz, ha könyvtár
	-f : igaz, ha regular file
	-G : igaz, ha a futtató user csoportjáé a file
	-N : igaz, ha módosították az utolsó olvasás óta
	-O : igaz, ha a futtató useré a file
	-r : igaz, ha olvasható?
	-L : igaz, ha symbolic link
	-s : igaz, hogy nem üres
	-z : igaz, hogy üres
	-w : igaz, ha írható a scriptet futtató user számára
	
	# Tagadás mindenhol használható, azaz.:
	! -f : nem regular file?
	


-Változó szintű kapcsolók

if [ file == file2 ] then ...

	file1 == file2	egyenlőek?
	file1 != file2	igaz hogy nem egyenlőek?
	
	 if [ "$(cat tibi)" != "$(cat peti)" ]; then
 	  echo "Tibi nem Peti! :)"
 	  exit 1 # Stop!
	 fi 


-Szám szintű kapcsolók

if [ $foo -eq 3 ] then ... 

	$foo -eq 3 : igaz, ha foo értéke egyenlő 3-al (equal)
	$foo -ne 3 : igaz, ha foo értéke nem egyenlő 3-al (not-equal)
	$foo -gt 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb 3-nál (greater than)
	$foo -ge 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb egyenlő 3-al (Greater or equal) 
	$foo -lt 3 : igaz, ha foo értéke kisebb 3-nál (Less than)
	$foo -le 3 : igaz, ha foo értéke kisebb egyenlő 3-al (less than or equal)

	"$foo" == "10"	foo értéke 10?


	# Dupla zárójellel használhatóak ==, !=, >=, >, <, <=..
	(($foo <= 3))	foo értéke nagyobb egyenlő 3-nál


 
-while szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
	COUNTER=0
	while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
		echo a szamlalo erteke: $COUNTER
		let COUNTER=COUNTER+1
	done	
	# COUNTER változónkat 1-el növeljük addíg, amíg el nem éri a 10-et.-until szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
	COUNTER=20
	until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
		echo a szamlalo erteke: $COUNTER
		let COUNTER-=1
	done
	# COUNTER változónkat 20-as kezdőértékről 1-el csökkentjük, amíg el nem éri a 10-et.-for ciklus (C szerű)
---------------------

#!/bin/bash
	for i in `seq 1 10`;do
	echo $1
	done
	# az i változónkat felveszi 1-től 10-ig az értékeket, majd ki is írjuk a képernyőre-for ciklus (a könyvtár elemeire)
---------------------------------

#!/bin/bash
	for i in $( ls );do
	echo a konyvtar elemei: $i
	done
	# kiíratjuk a képernyőre az aktuális könyvtár elemeitEgyszerű függvények.:

#!/bin/bash
	function quit {
		exit
	}
	function hello {
		echo Hello!
	}
	hello
	quit
	echo foo
	# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 10. sor sosem fut le!)

#!/bin/bash
	function quit {
		exit
	}
	function e {
		echo $1
	}
	e Hello
	e World
	quit
	echo foo
	# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 11. sor sosem fut le!)
Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-       top


echo "Most `w -h | wc -l` felhasználó van bejelentkezve."
	# Kiíratjuk programunk segítségével, hogy hány felhasználó van bejelentkezvetest -d /home/user && echo "van" || echo "nincs"
	# Megvizsgáljuk, hogy van e /home/user könyvtár, két kimenetű elágazással (&&)
	# Ha van.: van
	# Ha nincs.: nincs	
	# -d : van-e ilyen?if [ -d /home/user ]; then echo "van"; else echo "nincs";
fi
	# Ugyanaz mint az előző példa, csak kicsit másként. 
	# [-test parancs, ]-test zárásif [ -s /etc/motd ]; then echo "nagyobb"; else echo "zerus";
fi
	# Megvizsgáljuk, hogy a /etc/motd nagyobb e nullánál, vagy zérus.
	# -s akkor ad IGAZ-at, ha a fájl létezik és nagyobb 0-nál.


for i in *.mp3; do mpg123 "$i"; done
	# Az aktuális könyvtárban az összes mp3 kiterjesztésű állományt, az mpg123 
	# nevű programmal lejátszuk.< /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9_ | head -c8
	# 8 karakteres random jelszó generátor for i in $(ls); do cat $i >> 123.txt; done
	# aktuális könyvtárban található file-ok 123.txt file-ba összefűzése.host -t mx mydomain.com
nslookup -q=mx mydomain.com
dig -t mx mydomain.com
	# MX record check-re használható parancsok


net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user
	# shell-ből Windows klienst állíthatunk le távolról. (ha tudjuk a local admin jelszavát..)net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user -f -t 60
	# Előbbi parancs, időzítve 60sec-re.echo tartalom | mailsend -to sendto@domain.dom -from from@domain.dom -starttls 
 -port 587 -auth -smtp STMP.server.address -sub targy +cc +bc -v -user Username -pass Password
	# 587-es porton (TLS) levélküldés. A fenti változók jelentései:
	#
	# tartalom		: az levél tartalma 
	# sendto@domain.dom	: címzett
	# from@domain.dom	: feladó
	# SMTP.server.address	: milyen SMTP-n keresztül
	# targy			: az üzenet tárgya
	# user/pass		: SMTP user neve, jelszava.

Egyéb programok       top

abook
	# Address book.

antiword
	# Microsoft .DOC nézegető

amsn
	# MSN kliens (GUI)

acpi
	# ACPI eszközök információi

acpid
	# acpi program démonja

audacious
	# xmms utód, grafikus felületre mp3 lejátszó program

bitchx
	# IRC kliens (TUI) -volt-

badblocks
	# Lemez ellenőrző (Bad sectorokat keres)
	-o file_nev : a hibás sectorokat a file_nev állományba menti
	
cal
	# Szöveges naptár
	-y : az aktuális év teljes naptárát mutatja meg

clamav
	# víruskereső szoftver

clear
	# Törli a képernyőt

dict
	# Szótár program
	opendict
	dict-freedict-hun-eng : magyar-angol
	dict-freedict-eng-hun : angol-magyar

elinks
	# Konzolos böngésző.

false
	# Nem csinál semmit, sikertelenül. (1-es visszatérési értékkel)

finch
	# Konzolos Instant messenger, pidgin, ..

firestarter
	# Tűzfal konfiguráló

fsck	
	# Filesystem check.
	# Lemez-ellenőrző (helytelen leállítás után autómatikusan lefut.)
	# A helyre nem hozott állományokat a lost+found könyvtárba teszi.

fwbuilder
	# Tűzfal beállító

gaim
	# MSN, irc, etc, kliens
	
gpg -c file
	# Fájl titkosítása (OpenPGP)

gpg file
	# Fájl kititkosítása

gparted
	# Lemez partícionáló

hdparm 
	# Merevlemes információk
	-i /dev/hdx : Merevlemezünkről ad információt
	-Tt /dev/hdx : Sebességmérő eszköz

hddtemp /dev/hdx 
	# Lemez hőmérséklet figyelő

irssi
	# IRC kliens program, konzolos felületre.

k3b
	# KDE alapú cd-dvd író program (GUI)

kopete
	# MSN kliens

lynx
	# Konzolos böngésző

mbmon
	# Motherboard monitoring

memtest86
	# Memória tesztelő alkalmazás

mp3blaster
	# Konzolos mp3 lejátszó, tracklist support-al.

mplayer
	# Média lejátszó

mutt
	# Konzolos levelező kliens

qemu
	# Processzor emulátor

setterm
	# Konzol beállításai

tpconfig
	# Touchpad konfiguráló

tpctl
	# IBM ThinkPad hardver konfiguráló

true
	# Nem csinál semmit, sikeresen. (0-ás visszatérési értékkel)

thosutils
	# Toshiba laptop programok

reset
	# Visszaállítja a konzol beállításait

vlc
	# Média lejátszó

xchat
	# IRC kliens (GUI)
	
xmms
	# Audió lejátszó program
	
xmms-liveice
	# Audió kimenetet küldi a southcast-nek 

xdpyinfo
	# X kiszolgáló információk
	
yes > file
	# Csupa y-t ír a file-ba, elég gyorsan. :)

zgv
	# Konzolos képznézegetőRAID1 készítése élő rendszeren       top

Linux software RAID 1 készítése, élő Debian/GNU Linux (Etch) rendszeren

	Az alábbi leírást mindenki csak saját felelősségére használja! 
 	A folyamat elindítása előtt javasolt biztonsági mentést készíteni az adatokról,
	hiszen bármely elütés, figyelmetlenség következtében az adatok elveszhetnek!


RAID technológiáról bővebben.:
------------------------------ 
RAID Wikipedia
Software RAID Linux alatt
mdadm Wikipedia - eng

 
/dev/sda - élő rendszerem lemeze
/dev/sdb - a majdani RAID1 másik lába.


	# Az én élő rendszerem partíciói.: (nálad ez valószínűleg egészen más) 
	# A lemez/partíció elnevezéseket saját rendszeredhez kell igazítani. Csak megfontoltan.
	#
	# Eszököz   csatolási pont  file rendszer   
	# -------   --------------  -------------    
	# /dev/sda1: /boot      ext3
	# /dev/sda2:          swap
	# /dev/sda3: / 	    ext3


	# A procedúra végén (az én esetemben) ilyen felállást szeretnék elérni.:
	#
	# Eszököz   csatolási pont  file rendszer  résztvevők
	# -------   --------------  -------------  ----------
	# /dev/md0:  /boot      ext3 	    (/dev/sda1 és /dev/sdb1-ből)
	# /dev/md1:          swap		(/dev/sda2 és /dev/sdb2-ből)	
	# /dev/md2:  /        ext3		(/dev/sda3 és /dev/sdb3-ból)apt-get install initramfs-tools mdadm
	# Két szükséges csomag telepítése, mdadm kérdésénél érdemes ALL-t választani.


modprobe md
modprobe linear
modprobe multipath
modprobe raid0
modprobe raid1
modprobe raid5
modprobe raid10
	# Töltsük be az összes modult.


sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
	# /dev/sda lemezünk partíciós tábláját /dev/sdb lemezünkre másoljuk!


fdisk -l
	# Ellenőrizzük le, hogy valóban sikerült-e.


fdisk /dev/sdb
	# Készítsük el a file rendszereket a partíciókra.
	# A gombok lenyomásának sorrendje a következő.:
	m : manual
	t : partíció rendszer id változtatása	
	1 : első partíció
	L : listázás
	fd : Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!)
	t : ..
	2 : második partíció
	fd : .. 
	t : ..
	3 : harmadik partíció
	fd : ..
	w : kiírás.


# Ha már korábban próbálkoztunk RAID építésével a /dev/sdb lemezzel, az alábbi parancsokat adjuk ki.

mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
mdadm --zero-superblock /dev/sdb3
	# Error-al elszállhat a dolog, de ez nem ad okot aggodalomra.
	

# Most pedig hozzuk létre a "féllábú" (degraded) tömbünket a /dev/sdb lemezre. 
# Mivel a rendszer jelenleg a /dev/sda lemezről fut, egyelőre azt nem tudjuk a tömbhöz adni, csak utólag.

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb2
mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3


cat /proc/mdstat
	# Ellenőrizzük le, hogy sikerült-e 
	# [_U] jelzi hogy jelenleg fállábú a tömbünk (sdb)


mkfs.ext3 /dev/md0
mkswap /dev/md1
mkfs.ext3 /dev/md2
	# Hozzuk létre a file rendszereket a tömbökre.
	

cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
	# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
	# Az új "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.

mkdir /mnt/md0
mkdir /mnt/md2
	# md0, md2 mappák létrehozása, ahova majd felmountoljuk a tömböket.

mount /dev/md0 /mnt/md0
mount /dev/md2 /mnt/md2
	# Mountoljunk!.

mount
	# Az utolsó sorokban leellenőrizhetjük, hogy sikerült-e a csatolás

cp /etc/fstab /etc/fstab-orig
	# fstab-ról backup készítése

mcedit /etc/fstab
	# Az fstab-ban cseréljük ki a következőket.:
	/dev/sda1	/dev/md0 -ra 
	/dev/sda2	/dev/md1 -ra 
	/dev/sda3	/dev/md2 -ra 
	# Majd mentsünk rá a configra.


cp /etc/mtab /etc/mtab-orig
	# mtab-ról backup készítése

mcedit /etc/mtab
	# Az mtab-ban cseréljük ki a következőket.:
	/dev/sda1	/dev/md0 -ra 
	/dev/sda3	/dev/md2 -ra 
	# Majd mentsünk rá a configra.

Figyelem!

Amennyiben már Grub2-vel rendelkezünk, az alábbi linkről állítsuk be a bootloadert .: Link

Egyébiránt mehetünk tovább.

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst-orig
	# menu.lst mentése.


mcedit /boot/grub/menu.lst
	# Az alábbi változtatásokat állítsuk be.:
		
		[...]
		default     0
		fallback    1
		[...]
		

	# A config végén készítsünk az első (title-savedefault közötti) részről egy új bekezdést.
	# valamint, a /dev/sda3 -at cseréljük /dev/md2 re
	# a root (hd0,0) -t (hd1,0)-ra. (Ha különbözőek a lemezeid elnevezése, itt is légy körültekintő!)
	# valahogy így.:

		## ## End Default Options ##

		title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd1)
		root      (hd1,0)
		kernel     /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
		initrd     /initrd.img-2.6.18-4-486
		savedefault
		

update-initramfs -u
	# Ramdisk frissítése.


cp -dpRx / /mnt/md2
	# Másoljuk a /dev/sda3 tartalmát /mnt/md2-re (Aminek egyelőre csak /dev/sdb3 része.)


cd /boot
cp -dpRx . /mnt/md0
	# Másoljuk a /dev/sda1 tartalmát /mnt/md0-ra (Aminek egyelőre csak /devb/sdb1 része.)


grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
root (hd1,0)
setup (hd1)
quit
	# Telepítsük a grub-ot a második lemezünkre.
	# A következő indításkor, ha minden sikeres volt, már a második HDD-ről indul a rendszerünk!
	# azaz neki állhatunk majd a /dev/sda lemez RAID-be állításához!

reboot
	# Restartoljunk.

df -h
cat /proc/mdstat
	# Ellenőrizzük le ismét, hogy áll a tömbünk.

fdisk /dev/sda
	# hozzuk létre a Linux Raid Autodetect file rendszereket a partícióinkra az alábbi billentyűkkel.:
	t 1 fd , t 2 fd, t 3 fd , w


mdadm --add /dev/md0 /dev/sda1
mdadm --add /dev/md1 /dev/sda2
mdadm --add /dev/md2 /dev/sda3
	# Adjuk hozzá a féllábú (sdb-n álló) tömbünkhöz a /dev/sda partícióit.

cat /proc/mdstat
	# Ellenőrizzük le, hogy szinkronizálódnak-e a lemezeink.
	# Ilyesmit kellene látnunk.:
		
	
		Personalities : [raid1]
		md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
   		4594496 blocks [2/1] [_U]
   		[=====>...............] recovery = 29.7% 
	
	
	# Várjuk meg míg befejezi az összes partíció szinkronizálását.

watch cat /proc/mdstat
	# 2 másodperces frissítéssel figyelemmel követhezjük a file tartalmát.


cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
	# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
	# A legújabb "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.


mcedit /boot/grub/menu.lst

	# Másoljuk le a korábban létrehozott kernel stanza-t és cseréljük
	# a (hd1,0) -t hd(0,0) -ra. 
	# Ez a te esetedben ismét más lehet!

		## ## End Default Options ##

		title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd0)
		root      (hd0,0)
		kernel     /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
		initrd     /initrd.img-2.6.18-4-486
		savedefault	
		 	
	# valamint szerkesszük az alábbi sort eszerint, majd mentsük a file-t.:
		[...]
		# kopt=root=/dev/md2 ro
		[...]
		

update-initramfs -u	
	# Ramdisk frissítése

reboot

	# ha mindent jól tettünk, a RAID1-ünk aktív, és használható.
 
Forrás .: Howtoforge


# Hamarosan: 
# 
# Elhasalt/elromlott HDD cseréje élő RAID1 alatt.

Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről       top

Előfordulhat, hogy Linux alatt létrehozott sw. RAID1 kötetet alkotó HDD-t egy másik gépben szeretnénk menteni.
Alábbi leírás ehhez a procedúrához nyújt segítséget. (a dev. elnevezések nálad egészen mások lehetnek!)


dmesg |grep Attached
	# Mi az újonnan behelyezett disk neve?
	# Pl.:

		[  2.628336] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
		[  2.629248] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
		[  2.644424] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
	

fdisk -l /dev/sdc
	# Milyen file rendszerrel rendelkezik a /dev/sdc?
	# Valami ilyesmit kellene látnunk.:

   		Device Boot Start  End   Blocks   Id System
		/dev/sdc1  1    243202 1953513472 fd Linux raid autodetect

mdadm --examine /dev/sdc1
	# újabb ellenőrzés, a HDD sdc1 partícióját illetően. A RAID partícióra vonatkozik+

mkdir /mnt/raid1
	# hozzunk létre egy csatolási pontot a RAID1-et alkotó HDD-nek.

mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdc1
	# Hozzunk létre egy md9 nevű féllábú tömböt, melyet /dev/sdc1 alkot.
	# Amennyiben sikeres, ilyesmit kellene látnunk:

		mdadm: /dev/md9 has been started with 1 drive (out of 2).

mount /dev/md9 /mnt/raid1
	# csatoljuk a féllábú tömböt /mnt/raid1 mappába.
	# a HDD-n található adatokat mostantól el tudjuk érni.Ha már nincs rá szükség.:

umount /dev/md9
	# a tömb lecsatolása a file-rendszerből.

mdadm -S /dev/md9
	# Az ideiglenes RAID tömb leállítása.Ha a RAID1-et alkotó HDD-t szeretnék visszahelyezni eredeti helyére a RAID tömbbe.:
(dev és md elnevezésekre ügyeljünk!)

mdadm -a /dev/md0 /dev/sdb1
	# md0 tömbhöz adjuk hozzá a /dev/sdb1 partíciót
	# Ha sikeres volt:

		mdadm: re-added /dev/sdb1

cat /proc/mdstat
	# ellenőrizzük a tömb állapotát.
	# Kimenet:

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdb1[0] sdc1[1]
   		1953512312 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
   		[=======>.............] recovery = 36.9% (721315776/1953512312) finish=154.1min speed=133211K/sec 


	# A fenti kivastagított sor jelzi, hogy egyelőre még féllábú (degraded) a tömbünk. 
	# Ha a sync lefutott, [UU]-t kell kapnunk.Local repository készítése apt-mirror segítségével       topA cél.: Egy saját repository készítése a lokális hálózaton figyelő gépek számára (http-n), a hálózati 
	forgalom csökkentése érdekében. (magyarul a teljes tartalmat (~70Gb.) letöltjük egyszer, 
	a későbbiekben pedig csak frissítenünk kell, ezt a /etc/cron.d/apt-mirror kikommentelésével 
	érhetjük el.)


apt-get install apt-mirror apache2
	# A majdani tároló-gépünkön kell telepítenünk.
	# Mivel http-n fogjuk elérni a repo.-t, ezért egy web server alkalmazást is telepítünk.


mcedit /etc/apt/mirror.list
	# Állítsuk át az alábbi címekre.: (innen fogja a "server" összeszedni az adatot)

	deb http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
	deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
	deb http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free
	deb-src http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free

	clean http://ftp.hu.debian.org/debian
	clean http://security.debian.org 
	

------------------------------------------------	
Az alábbi parancsot érdemes éjszakára ütemezni.:
------------------------------------------------

su - apt-mirror -c apt-mirror
	# Most pedig töltsük le a csomagokat, az alapértelmezésben beállított helyre (mirror.list ben van a config.)
	# Ha kész a letöltés, a /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian alatt ott lesznek a fájlok./bin/bash /var/spool/apt-mirror/var/clean.sh
	# Fölösleg pucolása


ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian /var/www/debian
ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/security.debian.org/ /var/www/security
	# Két symlinket kell létrehoznunk, hogy a kliensek be tudják frissíteni csomaglistájukat
	

Majd a kliens oldalon a sources.list-et kell editálni.:

	deb http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
	deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
	deb http://SZERVERUNK_CIME debian squeeze/updates main contrib non-free
	deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze/updates main contrib non-free
	
apt-get update
apt-get upgrade
	# Kliens oldali tesztelés.


Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával       top

Ezen leírás bemutatja távoli mappák biztonságos felcsatolásának módját a helyi fájlrendszerbe SSHFS (Secure Shell FileSystem)
segítségével. A felcsatolás FUSE-on (Filesystem in Userspace) keresztül valósul meg.


apt-get install sshfs
	# A kliensre szükséges telepíteni az SSHFS csomagot, ahova felcsatolásra kerül a távoli mappa.
	# A szerverre természetesen szükséges SSH szervert is telepíteni.

lsmod |grep fuse
	# Kliens oldalon szükség lesz a fuse nevű kernel modulra is, szóval ellenőrizzük. Üres kimenet esetén nincs betöltődve!

apt-get install fuse-utils
	# Amennyiben a fenti modul hiányzik, a fuse-utils csomag telepítésével pótolni szükséges. 

useradd sshbackup
	# A szerveren az sshbackup felhasználó létrehozása. Az ő nevében jelentkezünk be SSH-n keresztül a kliensről.

passwd sshbackup
	# Jelszó beállítása sshbackup felhasználónak.

gpasswd -a sshbackup dirgroup
	# A távoli mappához szükséges a távoli sshbackup usernek hozzáférnie. Ezt szerver oldalon tisztázni kell. 
	# Egy példa.:
	# sshbackup user hozzáadása a dirgroup csoporthoz, melynek jogosultsága van (vagy lesz) a távoli mappához.
	# Ez természetesen kikerülhető, amennyiben a felcsatolandó mappa tulajdonosa már az sshbackup user.

sshfs -o idmap=user -p 22 sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup /home/user/sshbackuplink

	# sshbackup nevében felcsatoljuk a távoli szerver (192.168.1.1) /home/sshbackup mappáját, tcp22-es portot használva. 
	# A csatolási pont a helyi fájlrendszerben /home/user/sshbackuplink mappa lesz.

mount
	# Bizonyosodjunk meg a kliensen a mount-olás sikerességéről. Valami ilyesmit kellene látnunk.:

	sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup on /home/user/sshbackuplink type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536) 

df --si
	# Megbizonyosodás2

	sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup
	... 	

fusermount -u /home/user/sshbackuplink
	# Lecsatolás


Forrás .: Howtoforge 

Hasznos linkek       top

HUN
A nagy Linux topic - PH
Bash programozás
Debian - Felhasználói dokumentáció
Debian - Biztonság - PH! (The DJ)
DNS Howto
DNS Wiki
DRBD + Heartbeat
Hálózati programozás - Beej
Hungarian Unix Portal
IPv6 topic - HUP
Linux alkalmazások - prog.hu
Samba beállítása - hogyan.org
Shell-programozás
Squid - prog.hu
Szabilinux
TLDP - Magyar Linux Dokumentációs Project
Tűzfal tervezése, kezdőknek - budacsik - hogyan.org

ENG
Advanced Bash-Scripting Guide
Bash programming
Debian Reference - debian.org
Explain Shell!
Swiss Army Knife Internet Tool© 2008-2015 Copyright letixHa a Föld hozzánk szólna, biztos megkérne minket arra...

... hogy ne terheljük Őt feleslegesen. A háztartások elektromos energia fogyasztásának átlagosan 10 százaléka készenléti állapotban (standby mode) hagyott berendezésektől származik (Energy Saving Electronics), tehát feleslegesen megy el energia, feleslegesen szennyezzük a környezetet és feleslegesen adunk ki pénzt.

Kapcsold ki teljesen készülékeidet, így Te is tehetsz egy keveset a Földért - és pénzt is spórolhatsz a villanyszámlán...