Jelen leírás Debian GNU/Linux alatt tesztelt és használható parancsokat tartalmaz, 
a teljesség igénye nélkül. A dokumentum tartalmát csak saját felelősségedre használd!
Szabadon terjeszthető a forrás és szerző megjelölésével.
Jó tanulást!


Utolsó frissítés.: 2017-08-16                 letix
Changelog


Linux parancsok, kezdőknek


Az első lépések
Könyvtárszerkezet
Állománykezelés
Rendszeradminisztráció
Folyamatok
Időzített parancsfeldolgozás
Kernel, modulok,fordítás
Csomagkezelés
Hálózat
Bash programozás
     Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-
Egyéb programok
Saját leírások:
     mdadm - RAID alapok
     RAID1 készítése élő rendszeren
     Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről
     Local repository készítése apt-mirror segítségével
     Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával
     iSCSI Target létrehozása, Initiator beállítása (IET)
     Rsync használata
     iptables alapok
     Fájlátvitel SCP segítségével
Hasznos linkekAz első lépések       top

Egy Debian GNU/Linux alaprendszer telepítésének menete részletesen, képekkel illusztrálva az alábbi linkeken található.:
Debian GNU/Linux 4.0 rendszer telepítése - Expert módban
Debian GNU/Linux 5.0 rendszer telepítése - GUI módbanA telepítés és sikeres belépés után ajánlatos parancsok.:

dpkg-reconfigure debconf	
	# A lehetőségek közül a low-t "alacsonyt" választva a későbbi programok repository-ból történő 
	# telepítésekor minden apró részletre, beállításra rákérdez a rendszer. Ajánlatos.
apt-get update
apt-get upgrade
	# A rendszer frissítése. (a tárolók -repository- az /etc/apt/sources.list file-ban vannak megadva.)

Sok keresgéléstől kímélheted meg magad, ha a következő parancsokat elsajátítod.:


man parancs
	# A parancs manual oldalait nyitja meg, rövid, tömör, célratörő leírás

man -L en parancs
	# parancs manual oldalainak angol nyelvű megjelenítése

apropos szó
	# Minden olyan parancsot megad, mely manual oldalaiban szerepel a "szó"

man -k szó
	# Az apropos program kimenete

parancs --help
	# Információ a "parancs" használatáról

info parancs
	# Információ a "parancs" használatáról

whatis parancs
	# Egysoros a parancsról.
	
whereis parancs
	# Hol is van a parancs?

which parancs 
	# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

file:///usr/share/doc
	# böngészőbe írva, a legtöbb telepített program leírása megtalálható,
	# általában html formátumban is.

Fontos! Nem minden (a leírásban felsorolt) parancs tartozéka egy alaprendszernek, előfordulhat hogy telepítened kell.Könyvtárszerkezet       top

/	# A hierarchikus könyvtárfa kiindulópontja (gyökér könyvtár)
/boot	# A rendszer indításához szükséges állományok helye (grub, vmlinuz, stb) 
/bin	# A futtatható parancsok könyvtára -binaries
/sbin	# A rendszergazda parancsai -superuser bin
/lib	# Az induláshoz szükséges osztott rendszerkönyvtárak -libraries
	  Továbbá tartalmazza a rendszerhez csatolható modulokat, meghajtóprogramokat
/dev	# A rendszerhez csatlakozott, csatolható különleges állományok -devices
/etc	# Beállítófájlok, helyi indító parancsok, jelszavak, hálózati-beállítók, etc. helye.
/home	# Minden felhasználó saját könyvtára itt foglal helyet. (Otthon, édes otthon)
/mnt	# A felcsatolt (mountolt) perifériák könyvtára. -mount
/proc	# Itt látható, ahogy a rendszer "él és lélegzik". (szellem a gépben) -process information 
	  Érdemes tüzetesebben átnézni, hiszen érdekes dolgokat találhatunk itt. 
	  pl.: /proc/cpuinfo fájl kiíratásával információt kaphatsz processzorodról.
/root 	# A rendszer gazdájának könyvtára.
/tmp	# Ideiglenes adatok tárolására használt könyvtár. -temp
/usr	# Alkalmazások, rendszereszközök tömkelege, a legforgalmasabb könytár. (pl X Window)
/var	# Változó adatokat tartalmazó állományok könyvtára. /pl.: nyomtatási munkák, levelek, etc)
	  /var/log : napló fájlok, különös jelentőséggel bírnak a rendszer biztonságának szempontjából Állománykezelés       top


pwd
	# Az éppen aktuális könyvtár munkakönyvtár kiíratása

cd 
	# Könyvtár váltás parancs
	cd : az aktuális felhasználó /home könyvtárába való belépéshez 
	cd .. : az aktuális könyvtárhoz képest egy szinttel feljebb lépés a könyvtár fában.

mkdir	
	# Könyvtár létrehozása (make directory)
	-p /home/user/1/2/3 : A teljes struktúra létrehozása, almappákkal együtt.

rmdir
	# Könyvtár törlés

rm
	# Állományok eltávolítása
	-d : könyvtárat
	-i : rákérdez a törlés előtt (Ajánlott!)
	-rf : Könyvtárstruktúrát töröl (akkor is, ha nem üres)

ls
	# A könyvtárstruktúrát jelenít meg
	ls -lt   : méret szerint sorrendben
	ls -ls   : utolsó módosítás szerint sorrendben
	ls ??????? : minden 7 karakteres állományt jelenít meg
	ls -a   : a rejtett fájlokat is kiírja
	ls -r ?  : fordított sorrendben írja ki. pl.: -nr : ABC fordított sorrendjében
	ls [aes]? : azokat a 3 betűs fájlokat, melyek középső betűje a,e,s közül bármelyik
	ls [nm]*  : azokat a fájlokat melyek n,m betűvel kezdődnek
	ls *c   : amelyek c-betűre végződnek
	ls [^s]*  : amely fájlok nem s-el kezdődnek
	ls I szó  : kilistázza a könyvtár tartalmát, de a szó-t kihagyja


tree
	# Könyvtárstruktúrát írja ki	
	-d : csak a mappákat adja meg.
	-f : teljes path-al írja ki a file-ok elérési útvonalát

file sajt
	# megvizsgálja a sajt fájl típusát
	-f filelista : Egy létező filelista állományban felsorolt file-okat vizsgálja meg
	-L : Követi a szimbólikus link kötést (nem a linket, hanem az arra mutató file-t vizsgálja)
	--mime file: A file karakterkódolását mutatja meg.

cp 
	# Fájl, könyvtár másolásra használható program
	file1 file2 	   : file1 állományból készít file2 nevű másolatot file1 megtartásával
	-R /honnan/mit /hova : rekurzívan mindent másol a /honnan/mit-ből a /hova mappába

cat
	file	: Fájl tartalmát írja ki.
	> file : várja a bemenetet, amely a "file" tartalma lesz. Ctrl + D kombinációval menthető.
	-n filel: beszámozza a filel sorait
	??.sh  : Minden .sh kiterjesztésű, 2 betűs file tartalmát kiírja a képernyőre. 
	
	/dev/cdrom > /eleresi/utvonal/cd.iso 	: A CD tartalmának ISO-ban örténő mentése.
	/etc/passwd |grep "/home" | cut -d: -f1 : A rendszerbe felvett felhasználók kiíratása

  cat < bemenet.txt > kimenet.txt
	# a cat beolvassa a bemenet.txt tartalmát és a kimenet.txt-be irányítja.
	
  cat file.txt 1> file2.txt 2>&1
	# A hibacsatorna is a kimenetre keverhető, azaz a file1.txt tartalma ÉS a lehetséges hibák 
	# is bekerülnek a file2.txt-be. A hibacsatornáról a bash programozás részben bővebben.


echo szoveg
	# Kiírja a képernyőre a szoveg-et
	echo szoveg > file 	: a szoveg-et file-ba írja
	echo $HOME 		: $HOME nevű változó értékét adja meg, ami az aktuális user home-ja. pl /home/letix


touch file
	# létrehoz egy file nevű üres állományt
	-t MMDDHHmm fájl  : A fájl időbélyegeinek dátumát változtatja meg. MM-Hónap DD-Nap HH-Óra mm-Perc
	-r file file2    : file időbélyegei alapján állítja be file2 időbélyegeit.
	-a -t 03091315 file : a file létrehozási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.
	-m -t 03091315 file : a file módosítási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.

  find dir/ -name "*.*" -exec touch {} \;	
	# dir nevű mappa összes állományának módosítási dátumát megváltoztatja az aktuális dátumra.

du
	# Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg
	-H	   : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
	--si     : A -h helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.
	--max-depth=1 : 1 könyvtár mélységig vizsgál

df
	# Szabad terület számítása, partíciónként
	-H   : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
	--si  : A -H helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.

find
	# Keresés

	find / -name "*.jpg" -print : az összes kép keresése a gyökérben, majd az eredmény kiírása
	find / -iname ... 	  : kis és nagybetű különbség nincs!
	find -perm 777 		  : minden 777-es joggal rendelkező állomány keresése
	find -perm 4000 	  : Az összes SUID joggal rendelkező állományt keresi
	find /home -size +1024   : 500kb-nál nagyobb állományok keresése a /home-ban
	find -type "kapcsoló"    : különböző típusú fájlokat keres
		-type l : szimbólikus link
		-type d : könyvtár
		-type f : fájl

	find /etc -empty -maxdepth 1 -printf "%p-%m\n" 
		# Az /etc könyvtárban lévő üres könyvtárakat írja ki, a jogosultságaival együtt.

	find /home -size +1024 \( -mtime +365 -o -atime +365 \) -ls -exec file{} \;
		# 512kb-nál nagyobb,maximum 365*24 órája módosított állományokat, valamint a file parancs kimenetét
		# -exec file{} \; jelenti, hogy az exec után levő parancsnak adja át az eredményt.

	find -iname *.avi -a -size +1000M -o -iname *.ISO -a -size +500M
		# Keresési feltételek.: avi kiterjesztésű ÉS 1000MB fölötti, VAGY ISO kiterjesztéső ÉS 500MB fölötti file-ok. 
		# (Kis-nagy betű nem számít a kiterjesztésben.)

	find . -name "*.txt" -print | xargs grep "tcp80"
		# a gyökérben olyan txt állományokat keres, melyek tartalmában szerepel a "tcp80" kifejezés

chmod
	# Linuxon a fájlokra, könyvtárakra vonatkozó jogok állíthatóak be ezen paranccsal
	-R : Rekurzívan változtatja meg a jogosultságokat.
	
	# DAC (háromszintű diszkrécionális maszk) szerinti beállítás.
	# r-read (olvasás), w-write (írás), x-executable (futtatás) jogot jelent
	#
	# Általános jogosultság lista felépítése: (ls -la paranccsal lekérdezhető)
	# tulajdonos (jele:U) | csoport felhasználó (jele:G) | mindenki más (jele:O)
	#     rwx     |      rwx        |     rwx
	#
	# A sor elején található "d" a directory, "-" a file jele.
	# Jogok nem csak szimbólikus jelekkel de számokkal is meghatározhatóak.
	#
	# Számokkal.: 4-read, 2-write, 1-executable jog, összeadva, külön U,G,O-nak
	# 
 	
	chmod 777 file : UGO-nak egyaránt minden jog. (4+2+1 4+2+1 4+2+1)
	chmod 751 file : U-nak minden, G-nek írási és futtatási, O-nak futtatási jog.
	
	# Betűkkel.: kinek+mit
	#
	
	chmod u+rwx file : Tulajdonosnak (U) r,w,x jog adása az adott file-ra.
	chmod g+rx file : Csoport felhasználónak (G) r,x jog beáll.
	chmod a-rwx   : Mindenkitől (A-all) elveszünk minden jogot.

umask
	# A file és könyvtár jogok beállítása kapcsán érdemes megemlíteni az umask-ot.
	# Az umask meghatározza, hogy milyen jogosultságot kapjanak az újonnan létrehozott file-ok, mappák.
	# Értéke alapértelmezés szerint 022. 
	# Jelentése.: File-ok 644-et, Mappák 755 jogokat kapnak. 
	# File-ok esetén 666-ból, 
	# Mappák esetében pedig 777-ből kell levonni a 022-t, így kapjuk meg a jogokat.

chown	
	# Fájlok, könyvtárak tulajdonosának (létrehozójának változtatása)
	-R 		 : Rekurzívan változtatja meg a tulajdonos(oka)t
	-f 		 : Nem küld vissza hibaüzenetet a rendszer, ha valami nem sikerült
	--no-dereference : Szimbólikus linkeknél a link jogosultságainak beállítása
	--dereference  : Szimbólikus linkeknél a file (amire a link mutat) jogok változtathatóak meg.

chgrp
	# Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása
	-R : Rekurzívan változtatja meg a csoportokat
	-f : Nem kapunk vissza hibaüzenetet, ha valami nem sikerült
	-c : csak azokat a file-okat írja ki, amelyeknek valóban megváltozott a csoportjuk

lsattr
	# Fájlok, könyvtárak attribútumát mutatja meg
	-R : Rekurzívan mutatja meg az attribútumokat
	-a : minden file-t kilistáz, beleértve a .-al kezdődőeket is

chattr +tulajdonság file
	# Fájlok, könyvtárak attribútumát változtatja
	#
	# Tulajdonságok.:
	A : Nem változtatja meg a fájlok utolsó módosításának dátumát. (rendszergyorsító hatás)
	a : Csak hozzáfűzni tudunk a fájlhoz
	c : Autómatikusan tömörítve kerül a lemezre, és kitömörítve kerül beolvasásra
	d : Ezekről az állományokról nem készül biztonsági másolat a dump parancs futtatásakor
	s : Paranoia mód. Törléskor azonnal megsemmisül minden bit-je.
	S : Minden változtatás azonnal lemezre íródik (sync hatás)
	u : A Fájl törlésekor az adat megmarad, később visszaállítható


cmp file1 file2
	# Összehasonlítja a file1 és file2 fájlok tartalmát

cut
	# Bement (stdin), vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott
	# részét vágja ki
	-c2 fájl  : második mező értéke
	-c3,5 	  : harmadik, ötödik mező, sorrend nem számít
	-c-4,6-   : negyedik mezőig és a hatodiktól
	-d: -f1   : Kettősponttal elválasztott sorokban az első helyen lévő adatot adja vissza.
		
		echo ELSO:MASODIK:HARMADIK | cut -d: -f1
		ELSO
		

colrm 
	# Fájlból oszlopok távolíthatóak el
	1 5 file: adott bemeneti állomány első oszloptól az ötödikig töröl minden sorból	
			
		letix@microserver:~$ cat colrmtest
		1234567890
		2345678910
		3456789101
		letix@microserver:~$ cat colrmtest | colrm 1 5
		67890
		78910
		89101
		

diff -u file1 file2 > eredmeny
	# Összehasonlítja a fájlok tartalmát, a különbséget pedíg az eredmény-be írja

	–y -–left-column file1 file2 
	# file1 és file2 összehasonlítása, az eredményt két egymás melletti oszlopba írja,
	# de az egyezőségeket csak a bal oszlopban tűnteti fel.

tr
	# karakterek lecserélése, változtatása adott karaktersorban
	echo vegyes | tr a-z A-Z  : a vegyes szóban a kis betűket nagyra cseréli.
	echo egyesek | tr -d e   : az egyesek szóból kitörli az e betűket
	
	cat file.txt | tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]' > file2.txt 
	# ha a file.txt több szóból álló szöveget tartalmaz, a szavak mögötti szóközt újsor karakterre cseréli, 
	# azaz minden szó új sorba kerül egymás alá, a file2.txt-be irányítva
 
	cat file.txt | tr -s '\n' > file2.txt 
	# Ha a file.txt-ben több üres sor is van, az összes újsor karaktert összevonja, azaz üres sorokat töröl.


fgrep
	# Fájlokban, vagy stdin-ben keresek szöveget
	"abc" file.txt : Megkeresi az összes olyan sort a file.txt-ben, ami tartalmat "abc"-t

grep
	# Szövegrészleteket keres fájlokban, valamint a kimenetben. A kapcsolók után kell megadni a file-t.
	-i   : nem tesz különbséget kis és nagybetűk között
	-l   : nem az előfordulási sorokat, hanem csak a fájl neveket listázza
	-L   : azokat a fájl neveket adja meg, melyben nem szerepel a "minta".
	-v   : azokat a sorokat adja meg, amikben nem szerepel a keresett szó
	-e   : "-" -el kezdődő minta keresésekor hasznos kapcsoló. (nélküle érvénytelen kapcsoló hibát dob.)
	-x   : csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál. 
	B.r  : azokat a sorokat adja meg, melyekben a "B" és az "r" között bármilyen karakter szerepel.
	[ha]  : a kimenetben találhatóak meg azok a találatok, melyekben szerepel "h" vagy "a" betű.
	1[5678]: azon sorok megadása, melyben szerepel 15,16,17,18 
	1[5-8] : azon sorok megadása, melyben szerepel 15,16,17,18 
	[^sajt]: minden sor megtalálható a kimenetben, kivéve amelyben szerepel a "sajt" kifejezés.
	^$   : Azokat a sorokat adja meg, melyek üresek.
	^h   : A sor elején található kis "h" betűre illeszkedik.
	A[-]4 : olyan sorokat ad vissza, melyben A-4 karaktersor szerepel
	
	-i -E '(ertek1|ertek2)'	file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.
	-i -E 'ertek1|ertek2'	file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.
	-i -e ertek1 -e ertek2	file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.

	-A1 B1 ertek file : a file-ban az ertek-et tartalmazó sorokat adja meg úgy, hogy az egyel előtte és 
		     : utána levő sorokat is kiírja

grep '^[^#;]' /etc/samba/smb.conf
	# smb.conf tartalmának kiíratása úgy, hogy a # ÉS ; jelekkel kezdődő sorokat nem írja ki.


	# szóközt grep szó" "szó2 -vel ábrázolunk

head
	# Szűrő eszköz. A fájl első 10 sorát írja ki
	-n 100 fájl   : A fájl első 100 sorát adja meg
	-n-7 fájl    : utolsó 7 sort már nem írja ki
	-n+4 fájl    : A fájl első 4 sorát írja ki. (megadható "-n 4"-el és "-n4"-el is. Az előjel mindig pozitív.)
	-c4 fájl1 fájl2 : mindkét fájl első 4 karakterét írja ki

tail
	# Szűrő eszköz. A fájl utolsó sorait írja ki.
	-n+2 fájl : A fájl tartalmát a második sortól mutatja meg

tail -n+3 fájl | head -n1
	vagy
head -n3 fájl | tail -n1
	# Egy fájl harmadik sorát így lehet kiíratni


paste
	# adatoszlopok vagy adatfájlok oszlopainak összemásolása egymás mellé tabulátorral
	# file1 tartalma: Peti
	# 		 Jeno
	#		 Anna
	# file2 tartalma: 1980
	# 		 1950
	#		 2007
	# file3 tartalma: December
	# 		 Februar
	#		 Julius

paste file[123]
	# file1,2,3 állományok oszlopainak osszemásolása
	# Kimenet:
		
		Peti  1980  December
		Jeno  1950  Februar
		Anna	2007	Julius

paste -d ':' file[123]
	# ugyanaz mint a fenti, de tabulátor helyett ":" az elválasztó.


sed
	# Stream editor, folyamatszerkesztő. A bemenetet a kimenetre másolja miközben megszerkeszti.
	echo "hablabda" | sed 's/a/K/g' : kimenete.: hKblKbdK, azaz "a" betűket "K"-ra cseréli
	'/ *#/d; /^ *$/d' file 		 : a file-ból kiszűrjük a kommenteket, üres sorokat.

	cat file | sed 's:/mnt/test:\\\\server\\share:g' > out
		# file ban található /mnt/test elérési útvonalakat cseréli \\server\share -re az out file-ba irányítva.


sort
	# Sorba rendezés
	-b fájl > kimenet : ABC sorrendbe rendezi a fájlt, az eredményt a kimenetbe írja.
	-r fájl : fordított sorrendben rendez
	-n fájl : a sor elején levő számok szerint rendez
	-u fájl : az azonos sorokat csak egyszer írja ki
	-k +2 fi: fi nevű 2 oszlopos file-ban a második oszlop alapján rendezi sorba

rev (reverse lines)
	# adott állományban a karakterek sorrendjének megfordítása
	   	
	   	cat file4
		  ABCDEFGH
		  12345678
	   	rev file4
		  HGFEDCBA
		  87654321


nl (number lines of files)

	# file-ok soronkénti beszámozása. 
	-n ln 	: sorszámozás balra zárt, nullák nélkül	
	-n rn	: sorszámozás jobbra zárt, nullák nélkül
	-n rz	: sorszámozás jobbra zárt, nullázva
	-w4	: rz kapcsolóval együtt a nullák számát lehet megadni
	-s:	: separator ":"

nl -n rz -w4 -s: file1
	   	0001:Peti
		0002:Jeno
		0003:Anna


uniq
	# Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit
	-c fájl : az egymás utáni azonos sorokból egyet hagy meg, és kiírja a sorok elején hogy hányszor 
		 ismétlődött az adott sor
	

wc fájl
	# sor, szó, karakter számítása
	-m fájl : a fájlban lévő karakterek száma
	-c fájl : a fájlban lévő bájtok száma
	-w fájl : a fájlban lévő szavak száma
	-l fájl : a fájlban lévő sorok száma


mc
	# Midnight Commander fájlkezelő

mcedit
	# Az mc szövegszerkesztője

update-alternatives --config editor
	# Alapértelmezett szövegszerkesztőnket a fenti paranccsal tudjuk módosítani (pl mcedit-re)

mkisofs 
	# Hasznos segédprogram ISO-k készítéséhez.
	# korábbi verziókban cdrtools csomag tartalmazza!
	-r -o cd.iso /cdrom/ : ISO készítése a CD lemezünkről
	
	mkisofs -J -V "Label" adat/ | sudo cdrecord dev=0,0,0 speed=32 -data -v -eject driveropts=burnfree -
		# adat mappa kiírása 32x-es sebességgel, Label nevű, verbose, az írás végén CD kiadással.
	cdrecord -scanbus
		# dev érték lekérdezése 

install
	# Fájlok másolása, attribútumok módosítása

less
	# Szűrőprogram fájlok adatainak megjelenítéséhez.

lsof
	# Nyitott fájlok kilistázása
	-p pid   : Folyamat azonosító szerinti szűrés
	| egrep ":port1|:port2" : A megadott portokat használó fájlokat listázza ki

lspci
	# Hardver információk
	-v : bőbeszédű
	-vv : még bőbeszédűbb

lsusb
	# Usb eszközök kiíratása

lshw
	# Hardver információk, kicsit bővebben
	-X   : Grafikus felületű eredmény 
	-html : HTML formátumban menthetjük a kimenetet
	-short : Az eszközök fa-szerű megjelenítése	

mv
	# Fájlokat könyvtárakat mozgat, vagy nevez át
	-i : A módosítások előtt rákérdez, hogy valóban akarjuk-e
	-U : Nem mozgatja az újabb (módosítás dátuma szerint) célfájlal rendelkező állományokat.	
	-f : force, a célfájlok törlése, kérdés nélkül
	
mkfs 
	# Fájlrendszer létrehozása
	-t filesystem eszköz [blokkméret]
	-t ext2 -V /dev/eszköz : ext2-es fájlrendszer létrehozása


ln -s
	# Szimbolikus link létrehozása
	-s fájl1 fájl2 : fájl1 ről készít fájl2 nevű soft-link-et.

readlink
	# szimbolikus link tartalmának kiíratása

		letix@debian-ssd:~$ ln -s /home/letix/raidtest/testlink link
		letix@debian-ssd:~$ readlink link
		/home/letix/raidtest/testlink


mkdir -t ext2 /dev/ram0 4096
mount /dev/ram0 ramdisk/
	# 4Mbyte os ramdisk-et hozunk létre, és felcsatoljuk.

yes > file
	# Csupa y-t ír a file-ba, elég gyorsan. :)

false
	# nem csinál semmit, sikertelenül. Visszatérési értéke 1

true
	# nem csinál semmit, sikeresen. Visszatérési értéke 0

		letix@debian-ssd:~$ false
		letix@debian-ssd:~$ echo $?
		1
		letix@debian-ssd:~$ true
		letix@debian-ssd:~$ echo $?
		0

updatedb

	Adott gépről, vagy felcsatolt eszközökön található adatokról adatbázis készítése, melyben az 
	mlocate/locate parancsokkal könnyen és gyorsan lehet keresni.
	 	
	Adatbázisa	: /var/lib/mlocate/mlocate.db
	Paraméterei	: /etc/updatedb.conf

	pl.:
	PRUNENAMES	: bizonyos kiterjesztésű állományokat ki lehet hagyni a vizsgálatból. pl: .svn
	PRUNEPATHS 	: megadható, mely mappákban ne keressen. pl: /tmp
	PRUNEFS 	: definiálható, mely fájlrendszereket hagyjon figyelmen kívül. pl: CIFSlocate fájl
	# általánosan létrehozott updatedb adatbázisában (/var/lib/mlocate/mlocate.db) keres fájl-t


updatedb -l 0 -o dbdir/dbname.db -U /mnt/server
	# /mnt/server felcsatolt fájlrendszer tartalmáról adatbázis készítése dbdir/dbname.db állományba
	# Ezesetben lokális meghajtókról nem készül bejegyzés, csak a server-ről! 


locate -d dbdir/dbname.db macilaci
	# a fent létrehozott dbname.db-ben olyan állományokat keres, melyeknek a nevében szerepel macilaci


locate -d dbdir/dbname.db --statistics
	# dbname.db nevű adatbázis statisztikáinak megjelenítése

		Database /var/lib/mlocate/mlocate.db:
		6146 directories
		57770 files
		3564748 bytes in file names
		1612746 bytes used to store database


locate / >/tmp/locatedb.txt
	# a teljes fájlrendszerről készít listát a megadott text állományba.
Fstab állomány

	Az /etc/fstab fájl definiálja, hogy a diszkek partícióit, más blokkos eszközöket, vagy távoli 	fájlrendszereket 
	hogyan csatolunk a fájlrendszerbe, Pl a mount parancs is ezen beállító állományt használja. 
	Ha az fstab helyesen van kitöltve, a mount-al elég csak az eszközt megadni, pl mount /dev/sdb7


	Felépítése
	file system 		mount point  type 	options    		dump pass
	/dev/sda1    	/       ext4   defaults,noatime   	0   1
	/dev/sda2    	none     swap   defaults       	0   0
	/dev/sda3    	/home     ext4   defaults,noatime   	0   2


	file system	: csatolandó partíció vagy tároló eszköz
	mount point	: csatolási pont
	type		: fájlrendszer típusa (pl: ext2-3-4, reiserfs, xfs, jfs, smbfs, iso9660, vfat, ntfs, swap)
	options		: csatolási opciók, melyek csak az adott csatolásra érvényesek
	  	auto	: automatikus csatolás indításkor. inverze: noauto
		exec	: bináris futtatható fájlok végrehajtásának engedélyezése. inverze: noexec
		ro	: read-only, azaz csak olvasható lesz a felcsatolt fs.
		rw	: írás és olvasás engedélyezett
		user	: bármely felhasználó felcsatolhatja az adott eszközt. inv: nouser, azaz csak root.
		users	: a users csoport tagjai felcsatolhatják az eszközt.
		owner	: csatk az eszköz tulajdonosa csatolhat
		sync	: I/O műveletek szinkronban zajlanak le. inv: async
		dev	: speciális blokkeszközök használata. inv: nodev
		noatime, nodiratime : file-ok, mappák elérési, módosítási adatait nem menti. 
		discard	: TRIM parancsok futtatása az adott blokkeszközön. SSD lemezeknél ajánlatos.
		nofail	: amennyiben az eszköz nem elérhető, úgy nem vesz róla tudomást a rendszer. (pl külső HDD)
		defaults: alaértelmezett beállítás. Tartalma: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
	dump		: Értéke: 0 vagy 1. Készüljön-e az fs-ről biztonsági másolat vagy sem. Általában 0 -> nem.
	pass		: Értéke: 0,1,2. Lemezellenőrzés (fsck) prioritásának beállítása. Rootfs 1, minden mást érdemes 2-re.


	Lemezek azonosítása
	-Kernel leíró alapján	: pl /dev/sda		
	-UUID alapján		: ls /dev/disk/by-uuid	 vagy	lsblk -f
	-label alapján		: ls /dev/disk/by-label


lsblk
	# List block devices - diszkek és a rajtuk lévő partíciók alapvető információi (name, fs, size, type, mount point…)
	-f			: UUID információkat is megadja
	/dev/sda		: sda eszköz partíciói
	-no UUID /dev/sda	: az eszköz partícióinak felsorolása UUID alapján

	   pl:NAME		MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
		fd0   	2:0   1   4K 0 disk
		sda   	8:0   0  16G 0 disk
	 	 \sda1  	8:1   0  487M 0 part [SWAP]
	 	 \sda2  	8:2   0  7.5G 0 part /
	

	Szóköz kezelése fstab-ban
	Szóköz használata esetén a „\040” karaktert szükséges az elérés útvonalba szúrni a szóköz helyére.
	External Storage esetén az fstab-ba irandó:
	
		/mnt/External\040Storage


lsblk -io KNAME,TYPE,SIZE,MODEL,VENDOR
	# beépített eszközzel a HDD-k adatainak lekérdezése


udevadm info --query=all --name=/dev/sda
	# ugyanez.


Forrás .: Archlinux wiki


mount 
	# Szimplán kiadva a rendszerbe felcsatolt eszközök listáját adja meg. (/etc/mtab file is)
	
	/dev/hda2 /mnt/usbhdd
		# hda2-es eszközt csatolja fel a usbhdd könyvtárba (létre kell elötte hozni!)
		# IDE csatolófelülető eszközöknél volt használatos a Hda
	
	-o noatime /dev/hdX
		# noatime attribútummal csatlakoztatja a lemezt. (I/0 művelet csökkentés!)
	
	/eleresi/ut/cdimage.iso /mnt/cdrom -o loop 
		# cdimage.iso felmountolása megtekintésre. (kell /mnt/cdrom mappa!)
	
	-t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/ntfs
		# ntfs-3g csomag telepítését követően a /dev/sdb1 (NTFS fájlrendszerű) eszköz felcsatolása /mnt/ntfs-be.

	-t vfat /dev/sdc1 /mnt/usb
		# vfat rendszerű (általában a FAT/FAT32 pendrive-ok ilyenek) felcsatolása /mnt/usb-re

	-t cifs -ro username=NEV,password=JELSZO //server/megosztas /mnt/hova  
		# CIFS fájlrendszert csatolunk read-only módban a server megosztásából, USER/JELSZO nevében.
	
	-t cifs //192.168.1.1/D$ /mnt/cifs -o username=admin,password=password
		# CIFS fájlrendszer felcsatolása a 192.168.1.1 D$ adminisztratív megosztásából a megadott helyre a megadott névben.
		#
		# FONTOS:
		# Windows 7 esetében csak azt követően működik a felcsatolás, hogy az alábbi registry kulcs fel lett véve!
		
		Hely	: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
		Típus	: Key DWORD (32-bit)
		Kulcs 	: LocalAccountTokenFilterPolicy
		Érték	: 1
	
	
e2label /dev/sda1
	# sda1 partíció LABEL értékének kiíratása, amennyiben van.


e2label /dev/sda1 NEWLABEL
	# sda1 partícióra új label beállítása


umount /dev/eszköz
	# Lecsatlakoztatás 

eject	
	# leválasztja a hordozható eszközt
	sda	: első SCSI (sata) eszköz leválasztása

recode
	# file karakterkódolásának konvertárálása
	iso-8859-15..utf8 modositando_file : Nyugat európai kódolás konvertálása UTF8-ra


tar 
	# Ki-be tömörítő

	Listázás
	--------
	-tvf file.tar   : megmutatja a mentes.tar tartalmát
	-ztvf file.tar.gz : megmutatja a mentes.tar.gz tartalmát
	-jtvf file.tar.bz2 : megmutatja a mentes.tar.bz2 tartalmát
	-tvvf mentes.tar  : részletes listázás, jogok, tulajdonos etc.

	Betömörítés
	-----------
	-cvf file.tar /eleresi/ut 		  : az elérési útvonal alatt levő adat tar-ba tömörítése.
	-zcvf file.tar.gz /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat gzip-be tömörítése.
	-jcvf file.tar.bz2 /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat bz2-be tömörítése.

	Kitömörítés
	-----------
	-xvf file.tar   : Kitmöröíti a tar-t és egy /file mappába teszi
	-zxvf file.tar.gz : Kitömöríti a gz-t, majd a tar-t, és egy /file könyvtárba teszi
	-jxvf file.bz2  : bzip2-t tömöríti ki

	
	Exclude példa
	-------------
	-zcvf file.tar.gz /home/mit/ --exclude={„/home/MIT_NE”,”/home/MIT_NE2”}
		# /home/mit mappa tartalmát betömörítjük gzip-be, kivéve /home/MIT_NE, /home/MIT_NE2-t.
	


tar jcvf - sourcedir/ | ssh user@IPADDRESS "cat > /home/user/destdir/test.tar.bz2"
	# tar over ssh, azaz lokális állományok betömörítése és ssh-n történő átmozgatása távoli gépre
	 
	# jcvf		: verbose kimenettel tar.bz2-t készít
	# sourcedir 	: ezen mappa tartalmának betömörítése
	# ssh user1@..	: user nevében bejelentkezik az IPADDRESS című gépre
	# cat > ..	: user felhasználó adott mappájába menti a tar.bz2 állományt. 

	


mcrypt file.txt
	# mcrypt-el történő jelszóval védett file titkosítás. (mcrypt csomag telepítése szükséges)
	# a kimeneti állomány file.txt.nc, tartalma visszafejtés nélkül olvashatatlan.

	
mdecrypt file.txt.nc
	# fentebb titkosított file.txt.nc állomány visszafejtése
	# érdemes az eredeti file.txt-vel nem azonos mappában kiadni visszafejtési parancsot, ugyanis
	# felülírhatja az eredetit.

vi
	# Parancssoros szövegszerkesztő
	# Kilépés mentéssel   : ESC, majd :wq
	# Kilépés mentés nélkül : ESC, majd :q!

vi -b +/mikulas fájl
	b : Bináris állomány szerkeszthetőségét teszi lehetővé
	+/mikulas : a fájl-ban a mikulas kifejezéshez ugrik

which program
	# A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin)

watch cat file
	# A file változásait figyeli, 2 másodperces időközönként frissítve.


alias
	# A parancsok saját elképzelések szerint átnevezhetőek.
	# /home könyvtár .bashrc fájlja tartalmazza beállításokat.
	alias rm='rm -i' : A törlés parancs kiadása után rákérdez, hogy valóban akarjuk e. Ajánlatos!

unalias
	# Az előzőekben beállított értékek visszaállítása. (törli a .bashrc-ből.)Kvóták beállítása Linux alatt


APT-vel szükséges telepíteni a quotea csomagot.


quota
	# Tároló kvótázás programja

quota -v
	# A bejelentkezett felhasználó kvótabejegyzései

quotacheck -uagv
	# Végignézi a fájlrendszert, a tárkorlátok adatainak begyűjtése érdekében
	# Majd feltölti az adatbázist (aquota.user, aquota.grp)
	-u : alapértelmezett
	-a : minden fájlrendszer ellenőrzésre kerül
	-g : csoportadatok keresése
	-v : verbose, bőbeszédü

quotaon -augv
	# kvóták bekapcsolása

quotaoff -av
	# kvóták kikapcsolása

repquota -av
	# kvótabejegyzések listázása felhasználónként.

edquota -u user
edquota -g group
	# Felhasználó, csoport kvóták beállítása
	# Alapértelmezett szerkesztő átmeneti állományaként állítható be
	# Ezért érdemes: export EDITOR=kedvenc_szerkesztőnk -et beállítani.

	-p user user2	: user2 kvótáit állítja be, user mintájára
	
	/etc/fstab file-ban, az adott partícióhoz szükséges az options-be megadni: usrquota, grpquota kapcsolókat.
Rendszeradminisztráció       top

login
	# Bejelentkezés

logout
	# Kijelentkezés

who
	# Bejelentkezett felhasználók kiíratása

w
	# Nemes egyszerűséggel megmutatja, ki van belépve, és mit csinál

whoami
	# Milyen néven is jelentkeztünk be?

users
	# Kiírja az rendszeren levő felhasználók nevét

adduser
	# Új felhasználó létrehozása (felhasználóbarát)
	
useradd
	# Új felhasználó hozzáadása
	# Ha opciókat használunk, a user-nevet a sor végére írjuk!
	-u szám 		: felhasználói azonosító megadása (UID)
	-g csoport		: csoport tagság beállítása
	-d /home/user 		: A felhasználó HOME mappáját állítjuk be /home/user -re.
	-s /bin/false 		: Alapértelmezésként nem kap shell-t bejelentkezéskor. 
	-G csoport1,csoport2  : vesszőkkel elválasztva, ha egyéb csoportnak is tagja a felhasználó
	-m -k /home/letezo uj  : egy létező felhasználó mintájára építi fel az új user home-ját.
		# Minden fájl és könyvtár is belekerül a fiókba, + a beállítások is.
	
usermod
	# Felhasználói fiókok módosítása
	-u érték user 		: a felhasználó azonosítóját változtatja (UID)
	-g csoport user 	: a felhasználó csoportját változtatja
	-G csoport1,csoport2 	: a júzer-t több csoporthoz is rendeli
	-L user 		: lock-olja a felhasználó hozzáférését (nem tud belépni)
	-U user 		: unlockolja a hozzáférést

userdel 
	# Felhasználó törlése
	-r user : home-al együtt törli

deluser 
	# Felhasználó törlése

groupadd 
	# Csoport létrehozása
	-g szám csoportnév : Egyénileg választott csoportazonosítóval (GUID)-el hozunk létre csoportot
	# /etc/group : csoportlista

groups user
	# A user csoportjait adja meg.

id -nG user
	# Szintén.

groupmod
	# Csoport fiókját változtatja
	-n név újnév : csoport nevét változtatja

gpasswd
	# Csoport adminisztráció.
	groupka 		: groupka nevű csoport létrehozása
	-a Peti groupka 	: Peti nevű user-t hozzáadja groupka csoporthoz.
	-d Peti groupka 	: Peti-t kitörli groupka csoportból
	

history
	# Sorszámozottan megadja az utolsó N parancsot, amit az aktuális felhasználó adott ki. (default: 500)	
	
	cat /home/username/.bash_history 	
		# username nevű felhasználó saját history-jának kiíratása, root-ként engedélyezett

	!n 
		# n-edik sorszámú parancs újra futtatás
	
	!-n
		# n-el korábbi parancs futtatása

	!! 
		# legutóbbi parancs újra futtatása

	history -c
		# clear history

	export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
	history
		# "EV-HONAP-NAP Ora:Perc:Masodperc Parancs" formátumban kapjuk meg a history kimenetét
	
	unset export HISTTIMEFORMAT
		# visszaállítás az eredeti állapotra/kimenetre

	export HISTCONTROL=ignoredups
		# duplikálás kiszűrése. Kikapcsoláshoz szintén unset export..

	export HISTSIZE=0
		# history kikapcsolása


	Perzisztens beállításhoz
	----------------------
	/home/username/.bash_profile file-ba fel kell venni a fenti sorokat.


talk
	# Felhasználókkal való kommunikálás egyik eszköze

finger
	# Felhasználó információi

chfn
	# Felhasználói információk megváltoztatása (finger kimenete)
	
last
	# Ki jelentkezett be utoljára és honnan (felhasználó vagy terminál alapján)

lastlog
	# /var/log/lastlog kimenete

locale
	# Kiírja az aktuális lokalizációt

dpkg-reconfigure locales
update-locale
	# Újra konfiguráljuk a locales-t, ezáltal új nyelveket használhatunk a rendszeren alapértelmezettként. 
	# A második sor is kötelező.

passwd
	# A bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítása
	# Userként kiadva saját jelszavunkat változtatjuk meg. A régit tudnunk kell hozzá.
	user  : user nevű felhasználó jelszavát változtatja meg. root-ként, nincs szükség a régi jelszó megadására.
	-l user : lock user account. user jelszavát ideiglenesen megváltoztatja egy random karaktersorra.
	-u user : unlock user account.: Az eredeti jelszót visszaállítja user számára.
	-e user : expire. A user jelszavának azonnali lejárata. Következő belépésnél új jelszót kell adnia.
	-S user : status. Státusz információk kiírása. 7 mezőből áll melynek értékei.:
			# 1.: Usernév, 
			# 2.: L-locked, NP-No Password, P-Password 
			# 3.: Utolsó jelszó váltás dátuma
			# 4.: min. év. (napokban)
			# 5.: max. év (napokban)
			# 6.: figyelmeztetési periódus (napokban)
			# 7.: inaktív periódusa a jelszó tekintetében.

stat file
	# File név, relatív elérési útvonal, méret, hozzáférési jogok, access, modify, change, 
	# UID, GID, egyéb hasznos infók kiíratása 

su - user
	# Indít egy másik shell-t, user felhasználóként

cfdisk
	# Lemezkezelő, partícionáló

fsck
	# lemezellenőrző

smartctl
	# HDD vizsgálatára, SMART értékek figyelésére alkalmas program. 
	# smartmontools csomag tartalma, telepítenünk kell repo-ból.
	
	-i /dev/sda : Eszközinformációk kiíratása.

		# Ha a SMART support nincs bekapcsolva az eszközön, az alábbi paranccsal kapcsolhatjuk be.:
		-s on /dev/eszköz
	
	-A /dev/sda : Attributum táblák megjelenítése. Legtöbben ezekre az értékekre vagyunk kíváncsiak.
	-t long VAGY --test=long /dev/sda : sda eszköz teljes vizsgálata
	-t short VAGY --test=short /dev/sda : sda eszköz gyors vizsgálata
		
		# Az eredményeket utóbbi két esetben az alábbi paranccsal nézhetjük meg.:
		-l selftest /dev/sda
	
	-H /dev/sda : Az sda eszközünk jó-e vagy sem?
	--all /dev/sda : Minden SMART információ kiíratása.


tty
	# Bejelentkezett felhasználó terminál információi

stty 
	# A terminál beállításainak kiíratása
	-a 	: verbose mód


uname	# Rendszerinformációk megadása.
	-a	: minden információ kiírása. Linux, kernel verzió, node name (hosztnév), stb.
	-r	: csak a kernel verziójának megadása, pl.: 	3.2.0-4-686-pae

lsb_release -a
	# Adott distribúció információinak kiíratása


cat /etc/debian_version
	# Debian verziójának kiíratása


write user tty
	# Egy Linux gépre bejelentkezett felhasználónak üzenet küldésre szolgáló parancs


mesg
	# A write üzenetküldő aktuális beállítását kérdezhetjük le. (engedélyezve vagy tiltva van)

mesg n
	# A write üzenetküldő tiltása

mesg y
	# A write üzenetküldő engedélyezése

mkswap 
	# Swap terület létrehozása

swapon 
	# Swap bekapcsolása

swapoff
	# Swap kikapcsolása

sync
	# A Ramból a merevlemezre még ki nem írt adatok szinkronizálása (Fontos)

Folyamatok       top


command &
	# command futtatása a háttérben
	fg "sorszám"	: felélesztés, majd előtérben futás
	bg "sorszám"	: felélesztés, majd háttérben futás

Ctrl+Z
	# Előtérben futó process (pl mcedit) háttérbe helyezése.

Ctrl+C
	# Félresikerült/megakadt process bezárására használható billentyű kombináció

jobs
	# Háttérben futó programok kiíratása
	# Az itt megkapott értékek használhatóak az fg, bg parancsoknál.


command1 && command2
	# command1 sikeres futását követően command2 is lefut.
	# Amennyiben command1 visszatérési értéke nem 0 (tehát sikertelen), úgy az utána 
	# soron következő parancs(ok) nem fut(nak) le

		
		letix@microserver:~/test$ ls && echo masodik parancs sikeres
		dir1 dir2
		masodik parancs sikeres
		letix@microserver:~/test$ ls dir3/ && echo masodik sikeres
		ls: dir3/ nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
		

top
	# Futó folyamatok kiíratása

	h	: help
	u	: felhasználókra szűrhető lista
	z,b	: a táblázat színezése, illetve kivastagítása
	Z,B	: a táblázat színeinek, kivastagíthatóságának módosítása
	l,t,m	: a lista fejléce, terhelési adatok, egyebek jeleníthetőek meg/kapcsolhatóak ki

pidof folyamat
	# A folyamat azonosítóját adja meg (PID - process ID)	

ps
	# Futó folyamatok kiírása
	-u pisti : pisti felhasználó által futtatott folyamatok
	aux 	 : minden folyamatot kiír, szinte minden információval
	alxww 	 : minden folyamatot, még több infóval (pl.: PPID)
	-t1 	 : tty1-es terminál kilistázása
	f 	 : erdő szerű megjelenítés
	l 	 : kiírja a folyamatok PID-jét és PPID-jét is. (parent's process identifier)
	ww 	 : a programok parancssori kapcsolóit írja ki.
	fax	 : fa-szerű struktúrában jeleníti meg a folyamatlistát
	
	-o user,pid,ppid,start_time,uid,%cpu,%mem,cmd
	# felhasználónév, processid, parent processid, kezdési idő, CPU, MEM, kapcsolók
	# formában adja meg a folyamatokat.
	
		
		USER    PID PPID START  UID %CPU %MEM CMD
		letix  19284 19283 10:39 1000 0.0 0.1 -bash
		letix  22095 19284 14:33 1000 0.0 0.0 ps -o user,pid,ppid,start_time,uid,%cpu,%mem,cmd 

pstree
	# Folyamat struktúra fa-szerű ábrázolása.

pgrep
	# Folyamatlista szűrése adott minta alapján
	-u user		 : megadja user nevében futtatott folyamatok PID-jét
	-u user screen	 : megadja user nevében futtatott screen folyamat PID-jét
	-lu 0		 : megadja a 0 UID-el rendelkezeő (root) felhasználó folyamatainak nevét és PID-jét

pkill
	-9 -u user screen : user nevében futtatott screen folyamat erőltetett leállítása 
			  hasznos lehet, ha többen futtatnak screen-t
	


kill "pid"
	# Folyamat leállítása PID szerint
	-1 	  : jelentése SIGHUP. A folyamat bezárása, config fájl beolvasása, folyamat újraindítása
	-9 	  : jelentése SIGKILL, folyamat erőltetett bezárása. (Csak végszükség esetén)
	-15 	  : jelentése SIGTERM, szabályos programleállítás
	-l	  : a teljes signal táblázat kiíratása. Ezek a jelek küldhetőek folyamatoknak	
	-s "signal" : -l átal megadott táblázatban található signal-ok küldhetőek adott processnek.
  
		
		letix@microserver:~$ yes > /dev/null &
		[1] 22268
		letix@microserver:~$ kill -s 6 22268
		[1]+ Félbeszakítva     yes > /dev/null
		

killall command
	# az összes fehasználó által futtatott "command" nevű folyamat leállítása


nice
	# Priorítása lekérdezése, beállítása
	-n --20 program : a rendszer a legtöbbet ezzel a programmal fog foglalkozni. (+19-től -20 ig)

renice -10 1124
	# 1124-es folyamat -10-es prioritásra állítása

init
	# Futtatási szint beállítása (run levels)
	# Az egész rendszer állapotjelzője, ami meghatározza, mely szolgáltatások működnek, vagy épp indulnak el 
	# rendszerindításkor. A futási szintek számokkal kerülnek azonosításra.
	# Definiálhatóak különböző szintek annak függvényében, hogy milyen jellegű munkára lesz használva a gép.
	# Például ha X-el, bluetooth-al és egyéb erőforrás igényes alkalmazásokkal lesz használva, úgy létrehozható 
	# egy 5-6-os init szint. Ezt a szintet az inittab-ban szükséges beállítani alapértelmezettként induláshoz, 
	# de akár a rendszer futása közben is módosítható az aktuális szint. -> Akár több szolgáltatás is indítható vagy
	# leállítható egy paranccsal. 
	#
	# Init szintek
	# ---------------

	0  : kikapcsolás
	1  : single-user mód (speciális rendszeradminisztrációs funkciókra)
	2-5 : multi-user mód, (normál működés)
	6  : reboot

	# Új szolgáltatás hozzáadása 
	# ----------------------------- 
	# Program bemásolása /etc/init.d-be, majd erről egy link létrehozása a kiválaszott 
	# init szint könyvtárába (pl.: rc2.d) Csak akkor indulnak el, ha S betűvel kezdődnek. 
	# A kezdőbetű után levő számok az induló folyamatok sorrendjét befolyásolják.
	#
	# /etc/inittab -ban állítható be a gép alapértelmezett indulási init szintje.
	
		The default runlevel.
		id:2:initdefault: 
	

 	# Daemonok kezelése
	# ---------------------

	/etc/init.d/daemon_nev start	:  daemon indítása
	/etc/init.d/daemon_nev stop	:  daemon leállítása
	/etc/init.d/daemon_nev restart	:  daemon újraindítása
	/etc/init.d/daemon_nev status	:  daemon status infók kiíratása
	

runlevel
	# Megadja, hanyas init szinten voltunk és vagyunk. (kimenet pl.: N 3 , vagy 3 2.) típusú.
	# 3 N jelenti, hogy 3-ason voltunk és vagyunk, 3 2 pedíg hogy 3-ason voltunk 2-esen vagyunk

fuser
	# Folyamatok azonosítása nyitott file-ok vagy process-ek alapján (érdemes root-ként futtatni)
	-v .		: aktuális felhasználó folyamatai
	-v -n tcp 80	: mely folyamat használja a TCP/80-at?	
	-vm /mnt/test	: megadja azon folyamatot, mely fogja /mnt/test mappát.
	-vmk /mnt/test	: kilövi azon folyamatot, mely fogja /mnt/test-et
	-v /var/run/mysqld/mysqld.sock 	: mely folyamat használja a mysqld.sock socketet?
	
		
		root@microserver:/home/letix# fuser -v -n tcp 10000
     	     	 FELHASZNÁLÓ PID HOZZÁFÉRÉS PARANCS
		10000/tcp:     	 root 1764 F....   miniserv.pl
		root@microserver:/home/letix# mlocate miniserv.pl
		/usr/share/webmin/miniserv.pl
		shutdown 
	# Kikapcsolás
	-h now 	  : Azonnali kikapcsolás (időt is megadhatunk)
	-h 12:00 & : A gép kikapcsolása 12:00-kor.
	-c     : Az időzített kikapcsolási folyamat megszakítása
	-r 0    : Azonnali újraindítás
	
	-h `date --date "now + 30 seconds" "+%H:%M"`: aktuális dátumhoz képest 30 másodperccel későbbi leállítás kezdeményezése
Időzített parancsfeldolgozás       top

at
	# Megadott időpontban futtathatunk programokat
	-f todo 23.59 : előre megírt parancsainkat (todo fájlban) 23:59-kor lefuttatja az at.
	# Idő formátumok
		# 13.13 01.01.02 : 13 óra 13 perc, 2002, január 1
		# 2pm tomorrow : honlap délután 2
		# 1am Sun : hajnali 1 óra, vasárnap
	
atq
	# Az at várakozási sorrendjét ismerteti
	
atrm pid
	# Az at várakozási sorából való eltávolítás, Process ID alapján

cron
	# A Linux feladatütemezője
	# /etc/cron.d ; /etc/cron.daily ; /etc/cron.weekly
	crontab -l : kilistázza a belépett user beállított ütemezéseit
	crontab -e : Editáljuk a belépett user ütemezéseit
	

	Cron job paraméterezése
	-----------------------
	
	Perc    Óra  Hónap napja   Hónap      Hét napja    Parancs  
	(0-59)   (0-23)  (1-31)  (1-12 v. Jan-Dec) (0-6 v Vas.-Szo.)  Parancs    
	 

	Példák
	------
	  
	0   	   2     12       *        0,6       ping 192.168.1.1		
	
	Minden hónap minden szombatján és vasárnapján amelyek 12.-ére esnek, 2:00-kor megpingeli a címet.
	
  	 
	30	  10	    *       *        *       ping 192.168.1.1	
	
	Minden nap, 10:30 kor megpingeli a címet.
	
  		
	00	 1-8,12-17   *       *        *       ping 192.168.1.1	
	
	Minden nap, 1:00-től 8:00-ig és 12:00-től 17:00-ig minden óra 0. percében fut 
	
	
	Alkalmazhatunk például vesszőt is, az első rublikába írva "0,30" jelenti minden óra
	0. illetve 30. percét, illetve intervallum is megadható.
	
	
	További példák
	--------------

	@reboot parancs : A következő indításnál lefutó parancs.
	@weekly     :"0 0 * * 0" : Hetente egyszer fut le, vasárnap éjfélkor.
	@daily     :"0 0 * * *" : Naponta egyszer fut le, éjfélkor.
	@midnight    :"0 0 * * *" : éjfélkor, ekv. az előzővel.
	@hourly     :"0 * * * *" : Minden egész órakor fut le.	Cron job hibacsatorna /dev/null-ba irányítása
	---------------------------------------------

	0 1 5 10 * /path/script.sh >/dev/null 2>&1 

	# amennyiben szükséges, hogy az adott job hibacsatornája ne árassza el a /var/log-ot, úgy a fenti 
	# kivastagított eljárást szükséges alkalmazni


date
	# Dátum kiíratása vagy beállítására használatos program
	+%F 		: 2011-11-04 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
	+%Y%m%d 	: 20111104 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
	-d-2day +%F 	: 2011-11-02 formátumban írja ki a 2 nappal korábbi dátumot.
	110411532011 	: Beállítja a dátumot November 04., 11:53-ra, 2011-ben. (Honap Nap Ora Perc Ev)	
	
	-d '+3 hour' +%Y.%m.%d" "%H:%M.%S : az aktuális dátumhoz kéepst 3 órával későbbi dátumot adja meg 2017.01.05 14:07.12 formátumban.
		

sleep 5 parancs
	# 5 Másodperc múlva indítja a "parancs"-ot.

schedutils
	# Linux rendszer ütemező

screen
	# Ablakkezelő, virtuális terminál emulátorral.
	# Háttérbeli programok futtatásához alkalmazható program.
	
	screen 		 : Egy új VT-t (virtuális terminált) indítható
	Ctrl+a+d 		 : bill. kombinációval tehetjő háttérbe.
	screen -ls		 : screen-ek listázása
	screen -d -m -S name	 : elindítja a háttérben a screen-t "name" névvel
	screen -x name		 : name nevű terminál hozható előtérbe	
	screen -R PID		 : paranccsal lehet előtérbe hozni. (PID - processID, ps aux-al megnézhető)


	# SCREEN-ben kiadható billentyű kombinációk
	-------------------------------------------

	Ctrl+a+d 		 : bill. kombinációval tehető háttérbe.
	Ctrl+a+? 		 : előhozhatő a legfontosabb bill. kombinációkat
	Ctrl+a+c 		 : új ablak ltérehozása
	Ctrl+a+p VAGY n 	 : előző vagy következő ablakra ugrás. (previous, next)
	Ctrl+a :kill		 : aktuális screen lelövése	
	Ctrl-a :acladd USER	 : USER nevű felhasználó engedélyezése becsatlakozásra (lásd MULTIUSER MODE)
	

 	# MULTIUSER MODE 
 	# --------------
  	# 
 	# A screen többfelhasználós üzemmódja 
 	# Amennyiben kontrollált körülmények között szükséges beengedni valakit a gépre közös shellt 
 	# használva, úgy az alábbi lépéseket kell alkalmazni	 

 	screen
		# screen indítása a kiszemelt többfelhasználós gépen
	
	Ctrl+a :multiuser on
		# Ezt begépelve aktiválható az adott session-ön a többfelhasználós mód.
		# Másik oldalnak szükséges ismernie az adott user nevét/jelszavát, illetve SSH-n be kell tudnia 
		# csatlakozni a gépre. Ha mindez megvan, és SSH-n bejött.:
	
	screen -x
		#Voila!


time command
	# A command lefutási idejét méri

command &
	# command háttérbeli futtatása


command1 && command2
	# command1 visszatérési értékének függvényében command2 is lefuthat. (ha command1 sikeres volt)


Kernel,modulok,fordítás       top
	
lsmod
	# Betöltött modulok kilistázása

rmmod modulnév
	# Betöltött modul lekapcsolása a kernelből

modprobe modulnév
	# Modult tölt be a kernelbe

modinfo modulnév
	# a modulról kapunk információt

ldd program
	# Kiírja a programhoz szükséges megosztott könyvtárakat, függőségeket

# Linux kernel fordítás menete, röviden. (ez csak az egyik módszer) 
bővebben
	# Megfelelő kernel verzió beszerzése (www.kernel.org, pl.: linux-2.6.20.3.tar.bz2)
	# apt-get install wget bzip2 binutils kernel-package module-init-tools initrd-tools yaird	
	# tar zxvf linux-2.6.20.3.tar.bz2 (érdemes a /usr/src-be)
	# Belépés a létrejött könyvtárba
	# make mrproper (ha már próbálkoztunk beállításokal)
	# apt-get install libncurses5-dev
	# make menuconfig (az érdemi munka)
	# make-kpkg clean
	# make-kpkg --initrd kernel-image kernel-headers
	# cd ..
	# dpkg -i *.deb (2db állomány)Csomagkezelés       top


apt	/Advanced Package Tools, A Linux csomagkezelője, az aptitude front-endje/
	-cache search     	: keresés
	-cache showpkg csomag 	: megmutatja a csomag függőségeit
	-cache policy csomag  	: a csomag telepített és telepíthető verzióit adja meg
	-get install csomag  	: telepítés
	-get remove csomag   	: törlés
	-get autoclean     	: nem használt csomagok törlése
	-get update      	: frissítás
	-get upgrade      	: frissítések telepítése
	-get dist-upgrade   	: distro frissítés
	-get -f install    	: törött, hiányzó csomagoknál jóbarát!
	-get clean       	: apt cache tisztítása
	-get build-dep csomag 	: telepítés minden egyes csomagjával együt
	-get source csomag   	: a csomag forrásának letöltése
	-file list csomag   	: kilistázza a csomag tartalmát

	-s kapcsoló esetén csak szimulálja a megadott feladatokat.
	

aptitude 
	 install program	: program telepítése	
	 search program		: program keresése a tárolókban
	 remove csomag		: csomag eltávolítása, a configok megtartásával
	 purge csomag		: csomag és configok eltávolítása	
	 clean 			: gyorsítótár ürítése
	 show csomag		: telepíthető "csomag"-ról információk
	 reinstall program	: adott program újratelepítése
	 update 		: csomaglista frissítése
	 safe-upgrade 		: a legújabb verzióra frissíti a telepített csomagokat.
	 full-upgrade 		: a legújabb verzióra frissíti a csomagokat. és eltávolít ha szükséges
	 dist-upgrade		: újabb verzióra való teljes rendszerfrissítés


echo "csomag hold" | dpkg --set-selections
	# csomag nevű csomag visszatartása a frissítések során.
	# visszaállítása: hold helyett install-t szükséges megadni

dpkg --get-selections
	# feltelepített csomagjaink listáját kapjuk meg, állapotuk feltűntetésével.dpkg	/Debian packages/
	# .deb csomagkezelő
	-i csomag 	  : telepítés
	-r vagy --purge   : törlés
	-reconfigure csomag : csomag újrakonfigurálása
	-l 		  : csomagok listázása
	-I csomag 	  : csomag információk megjelenítése
	-S fájl 	  : megmutatja melyik csomaghoz tartozik a fájl
	

	A feltelepített csomaglista mentése, visszaállítása

	dpkg --get-selections > /eleresi/ut/csomagok.txt : feltelepített csomagok neveinek mentése TXT-be. 
	dpkg --set-selections < /eleresi/ut/csomagok.txt : a TXT-ből kiolvassa a felsorolt csomagokat.
	apt-get -y update
	apt-get dselect-upgrade
		# Első lépésben a feltelepített csomagok listája a csomagok.txt-be kerül mentésre.
		# Második, harmadik, negyedik lépésben pedig a telepített sw.-k listájában felsorolt 
		# csomagok újratelepítése
		

dselect
	# A dpkg barátságosabb arca


./configure
make
make install
	# Csomag telepítése forrásból.
	# A parancsot abban a mappában szükséges kiadni, ahova lett másolva az adott program 

make clean
	# Ha esetleg valamilyen kapcsolót kihagytunk a fordítás közben,
	# ezzel a parancsal pucolhatunk az újrafordítás előtt.

make uninstall
	# Forrásból telepített program uninstall

alien
	# Csomag konverter program (pl.: .rpm .deb etc.)


A Red Hat csomagkezelője


rpm
	# Red Hat Package Manager

rpm -ivh csomag.rpm
	# csomag telepítése	

rpm -Uvh csomag.rpm
	# Frissítés vagy telepítés.
	# Ha nincs telepítve , telepíti, ha telepítve van, megpróbálja frissíteni

rpm -Fvh csomag.rpm
	# Csak frissítés. Ha nincs telepítve a csomag, kilép

rpm -e csomag.rpm
	# Törlés

rpm -q csomag.rpm
	# Megvizsgálja, hogy telepítve van e a csomag, és milyen verzió

rpm -qa
	# Az összes telepített csomag vizsgálataHálózat       top

arp
	# ARP cache manipulálása
	-d cím	: arp táblából adott bejegyzés törlése

	cat /proc/net/arp	: aktuális arp tábla kiíratása

	
ifconfig
	# Hálózati információk lekérése, konfigurálása
	
ifconfig eth0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
	# 192.168.10.1-es IP-t osztunk az eth0-ra (0-s hálókártya)
	# 255.255.255.0 a netmask.

ifdown eth0
	# eth0 eszközt lekapcsolja   

ifup eth0
	# eth0 eszközt felkapcsolja ( dhcp esetén kér IP-t a kiszolgálótól)

iptables
	# Netfilter csomagszűrő, leírás lentebb található, itt:
	iptables alapok

host
	# Lekérdezéseket kezdeményez a DNS kiszolgáló felé, tartományokról, zónákról.
	-t ns valami.hu : valami.hu Name Server-ét adja meg
	-t mx valami.hu : valami.hu levelező szervereiről ad információt 

hostname
	# Beállítja vagy megjeleníti a rendszer host-nevét.

iperf
	# Sávszélesség korlátozásra használatos program.


echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
	# Ha gépünket router-ként használjuk, érdemes beállítanunk a csomag továbbítást
	# 1-es engedélyezi a tiltást, 0 tiltja a tiltást!

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
	# Beállítjuk, hogy broadcast ping-re ne válaszoljon gépünk

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
	# Beállítjuk, hogy ne válaszoljon gépünk a ping-re

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
	# Engedélyezzük a hamis csomagok szűrését

...etc

	--------------
	# Ezek a beállítások rendszerleállításkor elvesznek, érdemes őket valamely induláskor 
	# lefutó script-be tenni, a hálózati interfészeket konfiguráló script elé.
	--------------etherwake
	# Magic packet-et küld a wake-on-lan enabled hálókártyára

ethtool
	# Ethernet kártya beállítások megjelenítése, változtatása


Távoli FTP felcsatolása lokális fájlrendszerbe

	Alábbi rövid leírás ismerteti távoli FTP(s) szerver felcsatolásának lehetőségét a lokális
	fájlrendszerbe, curlftpfs segítségével.

apt-get install curlftpfs
	# curlftpfs csomag telepítése

mkdir /mnt/ftp
	# csatolási pont létrehozása, ahova csatolásra kerül a távoli FTP tárhely

curlftpfs felhasznalo:jelszo@ftp.domain.com /mnt/ftp
	# ftp.domain.com tárhely felcsatolása felhasznal/jelszo authentikációval.
	# FONTOS!
	# Ezen felcsatolási módszerrel a folyamat listában látszódni fog a felhasználónév és jelszó! (ps aux)	
	# Ennek elkerülése érdekében a lenti .netrc-vel kell megoldani az auth.-ot

touch /root/.netrc
	# .netrc állomány létrehozása, az alábbi tartalmat szükséges beleírni:

	machine ftp.domain.com
	login felhasznalo
	password jelszo

	# Amennyiben a távoli kiszolgáló tárhely ftps-en is elérhető, úgy a machine ftps.. javasolt!

chown root:root /root/.netrc
chmod 600 /root/.netrc
	# .netrc tulajdonos és jogosultság tulajdonságok korlátozása.

curlftpfs -o ssl ftp.domain.com /mnt/ftp
	# ftp tárhely felcsatolása /mnt/ftp mappába, opcionális a -o ssl, ha erre a szolgáltató lehetőséget ad.
	# Ezen módszerrel a folyamatlistában már nem látszik az auth.

umount /mnt/ftp
VAGY:
fusermount -u /mnt/ftp
	# fenti két paranccsok használhatóak a tárhely lecsatolására

------------------iptraf
	# Hálózat terhelést figyelő program

iptstat
	# Top-szerű hálózat elemző eszköz.

ifstat
	# interface statisztikák készítése
	# ifstat programot szükséges telepíteni
	
ifstatus
	# interface státusz kiíratása (van-e link adott kártyán/kábelen)
	# ifplugd program részét képezi
	# újabb verzióban már az ifplugstatus -t szükséges használni.

mii-tool
	# Hálózati tesztelő

nbtscan
	# NetBIOS információkat adja meg, a hálózaton


netstat
	# Információkat ír ki a hálózati alrendszerről
	-r : route kimenete 
	-i : interfész tábla
	-tp : TCP/IP -t használó processzek listája 

netstat	-tn|grep ':80'|tr -s ' '|cut -d ' ' -f5|cut -d':' -f1
	# kik csatlakoznak a gépünkre a 80-as porton? 


netstat-nat
	# Nat-olt kapcsolatok megjelenítésére szolgáló eszköz.
	-n : Nem fordítja le a megjelenített IP-ket Hostname-ekre.

netstat -an | egrep 'Proto|LISTEN'
	# mely protokollon/portokon figyel a gép?

netcat
	# TCP/IP swiss army knife


nload
	# Network load - Hálózati terhelés vizsgálat

ngrep
	# grep, hálózati forgalomhoz

netsed
	# Hálózati csomagok valós idejű megváltoztatására alkalmas program

nslookup www.host.com
	# host.com IP címének vizsgálata


domainname
nisdomainname
ypdomainname
	# Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.


dnsdomainname
	#Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer DNS-tartománynevét.


nmap
	# Elsősorban port scanner, de igen sokrétű alkalmazás
	-O ip_cim 	  : Op.rendszer detektálás
	-p 1-10 ip_cim   : Portok vizsgálata 1-10 ig.
	-sP 192.168.10.0/24 : komplett 10.0-s hálózat ping scan.
	-p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080 ip_cim : UDP-n 53,111,137, TCP-n 21-25,80,139,8080-at vizsgál.
		

ping host
	# Ping jelet küld a host-nak
	-b ip_tartomány : broadcast üzenet küldés


route
	# A Linux útválasztó táblájának megjelenítése (Routing table)

route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 eth0
	# A 192.168.10.0-s hálózatra menő csomagokat az eth0-ra irányítja a rendszer
	# A hálót így már látnunk kell

route add default gw 192.168.10.254
	# 192.168.10.154-es IP-vel rendelkező router (gateway) hozzáadása a routing table-hez.

route del default gw
	# Alapértelmezett átjáró törlése a routing table-ből.


Static route hozzáadás


up route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
	# Static route hozzáadása az adott eth eszközhöz. ( /etc/network/interfaces ethX szeksziójához hozzáadandó)
	# Az ethX eszközünk 192.168.2.0 hálózat felé a 192.168.2.1 legyen a default gateway.

down route del -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
	# A Fenti kikapcsolása.	rsh
	# Távoli shell
	-l user gepnev parancs : a "parancs"-ot lefuttatja a távoli gépen, user nevében

smbclient
	# SMB hálózati erőforrások tallózása

smbclient -M gépnév
	# Üzenet küldése Windows-os gépekre (net-send szolgáltatás). Elküldés:Ctrl + D az üzenet végén
  echo üzenet | smbclient -M gépnév : azonnal küldi, nem kell Ctrl+D

smbclient -L 192.168.1.1 -U HOSTNAME/user -W workgroup
	# kilistázza a 192.168.1.1 gépen található megosztásokat HOSNAME\user nevében, workgroup tartományban.

	
ssh host	/Secure SHell/
	# Titkosított hálózati bejelentkezés
	# config file-k.: /etc/ssh/sshd_config, /usr/local/etc
	ssh-keygen -t rsa : RSA kulcs létrehozása ssh-hoz.

scp
	# Biztonságos távoli fájl átvitel lokális gép és távoli gép, illetve távoli gépek között.	
	Bővebben itt olvasható róla az oldalon:
	Fájlátvitel SCP segítségével

sntop
	# Top-szerű hálózati forgalom figyelő szoftver.

tcpdump
	# Hálózaton átmenő forgalmat figyeli.
	-i ethX : Az ethX csatolón átmenő forgalmat figyeli.

traceroute host
	# A hálózati útvonal kiírása a célszerverig (host) /IP hálózaton/

trickle
	# Sávszélesség korlátozásra használatos program.
	-u 100 -d 200 proftpd : A proftpd démon számára biztosít 100KB fel, 200KB letöltési sávszélt.

tsclient
	# Terminal Services Client

proftpd
	# FTP server 

pure-ftp
	# FTP server

rdesktop
	# Remote desktop kliens

stunnel
    # SSL (Secure Socket Layer) titkosított kapcsolatba csomagolhatunk protokollokat. 
	# pl.: POP3, IMAP, etc.

squid
	# Proxy kiszolgáló
	# config file.: /etc/squid/squid.conf


Virtuális hálókártya létrehozása

vconfig
	# virtuális eth eszközök létrehozására alkalmas program. 
	# vlan csomag tartalmazza, tehát ezt telepítenünk kell.
	vconfig add eth0 1 : az eth0:1 eszköz hozzáadása, majd fel kell venni a /etc/interfaces-be!
		
		...
		auto eth0
		allow-hotplug eth0
		iface eth0 inet static
		  address 192.168.1.42
	 	  netmask 255.255.255.0
	 	  gateway 192.168.1.254
	
		auto eth0:0
		allow-hotplug eth0:0
		iface eth0:0 inet static
 		  address 192.168.10.42
  		  netmask 255.255.255.0

		auto eth0:1
		allow-hotplug eth0:1
		iface eth0:1 inet static
  		  address 192.168.100.42
  	  	  netmask 255.255.255.0
		

ipcalc
	# TUI felületű IP számláló. (hasznos lehet hálózat tervezés/bővítéskor)

darkstat
	# Hálózati statiszkikák gyűjtésére szolgáló program.

vsftpd	/Very Secure FTP daemon/
	# config file.: /etc/vsftpd
	# Néhány fontos kérdés.:
	-anonymus_enable : anonymus ftp engedélyezése. Szükség van egy ftp nevű user-re.
	-local_enable : normal felhasználókat engedjük be. (kell az anonymus hoz is)
	-write_enable : engedi az írást
	-local_umask : felhasználók autómatikus jogai (default 022)
	-anon_upload_enable : anonymusként feltülthetünk
	-anon_mkdir_write_enable : anonymusként mkdir engedélyezés
	-xferlog_enable : xfer log-ot ír a daemon
	-connet_from_port_20 : 20-as portot használ
	-chown_uploads : anonymusként feltöltött fájlok tulajdonosának megváltoztatása
	-chown_username : Kinek a tulajdona legyen a file
	-idle_session_timeout : inkatív kapcsolatok bontási ideje

wireshark
	# Hálózati forgalom figyelő (GUI)

wondershaper
	# Egyszerű sávszélesség korlátozásra használatos program.
	ethX 1024 1024 : Az ethX eszköz részére biztosít 1024Kbit le és feltöltési sávszélt.
	ethX clear : Törli a beállításokat.
Bash programozás       top

	# A parancsértelmező által ismert parancsok fűzhetőek össze egy "programba" vagy más néven shell script-be. (lásd .bat)
	# A program első sorában minden esetben meg kell adni a futtató programot (shell-t), jelen esetben a bash-t.
	# Tehát a fájl kezdete legyen bash esetén: 
	  #!/bin/bash
	# Felkiáltójel nélkül más futtató program (parancsértelmező) is megadható a program első sorában.
	# Futtatási jog nélkül nem futtatható, ezért 
	  chmod +x programnev
	# Program futtatásához a lehetséges parancs(ok)
	 ./programnev 
	 sh programnev 
	 bash programnev 

Írásjelek

\ 	Escape-karakter:
		# Bourne Again Shell escape-karaktere. Többek között ezzel a jellel lehet elérni,
		# hogy az őt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását.

$ 	Dollárjel 
		# Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni.
		# Ha $valtozo-t írunk, az a változónk értékét fogja visszaadni.

" " 	Kétszeres idézőjel 
		# Az idézőjelek arra valók, hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális
		# jellegét feloldják.

' ' 	Egyszeres idézőjel 
		# Megakadályozza a héjat (shell), hogy a $-t a változók jelzésének tekintse

[] 	Szögletes zárójel
		# Intervallumok megadására szolgáló eszköz
	
? 	Kérdőjel 
		# Egy elem helyettesítésére szolgáló jel
	
* 	Csillag
		# Joker karakter, bármennyi karakter helyettesítésére

` 	Felsővessző: (jobbra tartó - AltGr + 7)
		# Operátor, mely a két ` ` között lévő jelsort végrehajtja, és a kimenetét adja vissza
		# úgy, hogy az új sor karakter helyére szőközt rak.

# 	Kettőskereszt
		# Kommentezés eszköze. (megjegyzés)
	
& 	And jel 
		# Parancsok háttérbeli futtatására szolgáló eszköz. 
		# Pl.: updatedb &
	
&& v. ; Kettős And jel, vagy pontosvessző: 
		# Parancsok futtathatóak egymás után.
		# Pl.: cp -R /var/www /home/backup && shutdown -h now

Dedikált környezeti változók

	
	EDITOR	: Az alapértelmezett szövegszerkesztő
	HOME 	: Aktuális felhasználói könvvtár elérési útvonala
	MAIL 	: Beérkező emailek alapértelmezett könyvtára
	PATH 	: Azok az elérési útvonalak, melyekben a shell futtatható állományokat keres
	OSTYPE 	: Az operációs rendszer típusa
	PAGER 	: Az alapértelmezett file nézegető elérési útvonalát kell tartalmaznia
	PWD 	: Az éppen aktuális munkakönyvtár (Szimbólikus linknél nem egyezik meg a pwd kimenetével!)
	SHELL 	: A jelenleg futó shell teljes elérési útvonala
	TERM 	: A terminál típusát tartalmazza

Ezek értékeinek kiíratására a következő parancs használható:

echo $VALTOZO_NEV

Shell változók

Értékadó utasítással.:

	valtozo=érték : a változónk értéke legyen "ertek"
	valtozo=$(echo 2+3 | bc) : a változónk értéke legyen 2+3, bc-vel kiszámolva.
	export valtozo : shell változó környezeti változóvá alakítása
		# Amennyiben szükséges permanens beállítás, úgy:
		# az /etc/profile -ba is szükséges felvenni
		
	unset valtozo : ha már nincs szükség rá, mint környezeti változó.

Belső változók


echo $0
	# A futó program neve

echo $$
	# A futó program PID-je

echo $?
	# A legutolsó parancs visszatérési értéke
	

Csővezetékek (pipe-ok)


	# " | " segítségével lehet egy program kimenetét (stdout) egy másik program
	bemenetére (stdin) csatolni. pl.:

ps aux | grep iceweasel
	# Az összes folyamat listázásának kimenetét a grep szűrő bemenetére irányítja, amely az iceweasel-t keresi.

	# stdin - standard input, jele : fd0 (alapértelmezett bemenet, pl.: billentyűzet)
	# stdout - standard output, jele : fd1 (alapértelmezett kimenet, pl.: monitor)
	# stderr - standard error, jele : fd2 (alapértelmezett hibacsatorna)

./program 2> hiba.txt
	# program lefuttatása és az esetleges hibacsatorna (stderr) hiba.txt-be irányítása
	# az stdout helyett.

./program 1> kimenet.txt 2>&1
	# program lefuttatását követően a kimenetet (stdout) a kimenet.txt be menti, valamint
	# az esetleges hibák (stederr) hozzáfűzésre kerülnek a txt-hez.

cat file1 | sort | wc -w > file2
	# file1-et tartalmát a sort-nak adja át, az rendezi, majd átadja a wc-nek, majd a wc 
	# kimenete a file2-be íródik

Néhány egyszerű példa.:


#!/bin/bash
echo Hello World!
	# A szokásos Hello World kiírása, a program futtatásakor.


#!/bin/bash
STR="Hello World"
echo $STR
	# Az STR változó deklarálása, majd értékének kiíratása.


#!/bin/bash
tar -cZf /var/backup.tgz /home/user
	# /home/user tartalmát menti és tömöríti a /var/backup-ba.


#!/bin/bash
OF= /home/user/$(date +%Y%m%d).tgz
tar -cZf $OF /home/user/sajt
	# Egyszerű backup script, mely a /hme/user/sajt tartalmát, napi dátummal
	# ellátva egy .tgz állományba tömörítve menti.


#!/bin/bash
if ["foo" = "foo1" ]; then
	echo "a feltétel igaz"
	else
	echo "a feltétel hamis"
fi
	# Egyszerű if-else szerkezet


Egyszerű szerkezetek.: if, while, until, for

-if szerkezet.:
---------------

#!/bin/bash
	T1="foo"
	T2="bar"
	if [ "$T1" = "$T2" ]; then
	echo "a feltetel igaz"
	else
	echo "a feltetel hamis"
	fi
	# eldönti T1 és T2 értékéről, hogy egyenlőek e.


#!/bin/bash
	if [ -f /etc/passwd ]
	then
   	echo "letezik!"
	else
  	echo "nem letezik!"
	fi
	# eldönti, hogy /etc/passwd file létezik-e vagy sem.
	# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!


#!/bin/bash	
	test -f /etc/passwd && echo "letezik" || echo "nem letezik"
	# A egyel feljebb levő probléma másik megoldása.
	# Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni!-File szintű kapcsolók

if [ -a file ] then ...

	-a : igaz, ha létező file
	-e : igaz, ha létező file
	-b : igaz, ha blokkos eszköz (pl /dev/sda)
	-c : igaz, ha "karakterspeciális" file Pl.: (/dev/ttyACM0 - ez egy nokia telefon.)
	-d : igaz, ha könyvtár
	-f : igaz, ha regular file
	-G : igaz, ha a futtató user csoportjáé a file
	-N : igaz, ha módosították az utolsó olvasás óta
	-O : igaz, ha a futtató useré a file
	-r : igaz, ha olvasható?
	-L : igaz, ha symbolic link
	-s : igaz, hogy nem üres
	-z : igaz, hogy üres
	-w : igaz, ha írható a scriptet futtató user számára
	
	# Tagadás mindenhol használható, azaz.:
	! -f : nem regular file?
	


-Változó szintű kapcsolók

if [ file == file2 ] then ...

	file1 == file2	egyenlőek?
	file1 != file2	igaz hogy nem egyenlőek?
	
	 if [ "$(cat tibi)" != "$(cat peti)" ]; then
 	  echo "Tibi nem Peti! :)"
 	  exit 1 # Stop!
	 fi 


-Szám szintű kapcsolók

if [ $foo -eq 3 ] then ... 

	$foo -eq 3 : igaz, ha foo értéke egyenlő 3-al (equal)
	$foo -ne 3 : igaz, ha foo értéke nem egyenlő 3-al (not-equal)
	$foo -gt 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb 3-nál (greater than)
	$foo -ge 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb egyenlő 3-al (Greater or equal) 
	$foo -lt 3 : igaz, ha foo értéke kisebb 3-nál (Less than)
	$foo -le 3 : igaz, ha foo értéke kisebb egyenlő 3-al (less than or equal)

	"$foo" == "10"	foo értéke 10?


	# Dupla zárójellel használhatóak ==, !=, >=, >, <, <=..
	(($foo <= 3))	foo értéke nagyobb egyenlő 3-nál


 
-while szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
	COUNTER=0
	while [ $COUNTER -lt 10 ]; do
		echo a szamlalo erteke: $COUNTER
		let COUNTER=COUNTER+1
	done	
	# COUNTER változót 1-el növeli addíg, amíg el nem éri a 10-et.-until szerkezet.:
------------------

#!/bin/bash
	COUNTER=20
	until [ $COUNTER -lt 10 ]; do
		echo a szamlalo erteke: $COUNTER
		let COUNTER-=1
	done
	# COUNTER változót 20-as kezdőértékről 1-el csökkenti, amíg el nem éri a 10-et.-for ciklus (C szerű)
---------------------

#!/bin/bash
	for i in `seq 1 10`;do
	echo $1
	done
	# az i változó felveszi 1-től 10-ig az értékeket, majd ki is írja a képernyőre-for ciklus (a könyvtár elemeire)
---------------------------------

#!/bin/bash
	for i in $( ls );do
	echo a konyvtar elemei: $i
	done
	# kiírja a képernyőre az aktuális könyvtár elemeitEgyszerű függvények.:

#!/bin/bash
	function quit {
		exit
	}
	function hello {
		echo Hello!
	}
	hello
	quit
	echo foo
	# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 10. sor sosem fut le!)

#!/bin/bash
	function quit {
		exit
	}
	function e {
		echo $1
	}
	e Hello
	e World
	quit
	echo foo
	# Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 11. sor sosem fut le!)
Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-       top


echo "Most `w -h | wc -l` felhasználó van bejelentkezve."
	# Kiírja, hogy hány felhasználó van bejelentkezvetest -d /home/user && echo "van" || echo "nincs"
	# Megvizsgálja, hogy van e /home/user könyvtár, két kimenetű elágazással (&&)
	# Ha van.: van
	# Ha nincs.: nincs	
	# -d : van-e ilyen?if [ -d /home/user ]; then echo "van"; else echo "nincs";
fi
	# Ugyanaz mint az előző példa, csak kicsit másként. 
	# [-test parancs, ]-test zárásif [ -s /etc/motd ]; then echo "nagyobb"; else echo "zerus";
fi
	# Megvizsgálja, hogy a /etc/motd nagyobb e nullánál, vagy zérus.
	# -s akkor ad IGAZ-at, ha a fájl létezik és nagyobb 0-nál.


for i in *.mp3; do mpg123 "$i"; done
	# Az aktuális könyvtárban az összes mp3 kiterjesztésű állományt, az mpg123 
	# nevű programmal lejátszuk.< /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9_ | head -c8
	# 8 karakteres random jelszó generátor for i in $(ls); do cat $i >> 123.txt; done
	# aktuális könyvtárban található file-ok 123.txt file-ba összefűzése.host -t mx mydomain.com
nslookup -q=mx mydomain.com
dig -t mx mydomain.com
	# MX record check-re használható parancsok


net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user
	# shell-ből Windows klienst állíthatunk le távolról. (ha tudjuk a local admin jelszavát..)net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user -f -t 60
	# Előbbi parancs, időzítve 60sec-re.echo tartalom | mailsend -to sendto@domain.dom -from from@domain.dom -starttls 
 -port 587 -auth -smtp STMP.server.address -sub targy +cc +bc -v -user Username -pass Password
	# 587-es porton (TLS) levélküldés. A fenti változók jelentései:
	#
	# tartalom		: az levél tartalma 
	# sendto@domain.dom	: címzett
	# from@domain.dom	: feladó
	# SMTP.server.address	: milyen SMTP-n keresztül
	# targy			: az üzenet tárgya
	# user/pass		: SMTP user neve, jelszava.while read; do
rm „$REPLY”
done < delete.txt > log.txt
	# delete.txt file-ban található elérési útvonalakon lévő fájlokat törli, a kimenet
	# pedig a log.txt-be kerül.cat smb.conf | egrep -v "^\s*(#|$)"
	# smb.conf file tartalmának kiírása a #-al vagy szóközzel kezdődő sorok nélkül.File-ban egymás alá felsorolt számok összegének kiszámítása
-----------------------------------------------------------

awk '{ sum += $1 } END { print sum }' file

paste -sd+ file | bc
	
sum=0;for i in $(cat file);do sum=$((sum+$i));done;echo $sum

s=0;while read l; do s=$((s+$l));done

Egyéb programok       top

abook
	# Address book.

antiword
	# Microsoft .DOC nézegető

amsn
	# MSN kliens (GUI)

acpi
	# ACPI eszközök információi

acpid
	# acpi program démonja

audacious
	# xmms utód, grafikus felületre mp3 lejátszó program

bitchx
	# IRC kliens (TUI) -volt-

badblocks
	# Lemez ellenőrző (Bad sectorokat keres)
	-o file_nev : a hibás sectorokat a file_nev állományba menti
	
cal
	# Szöveges naptár
	-y : az aktuális év teljes naptárát mutatja meg

clamav
	# víruskereső szoftver

clear
	# Törli a képernyőt

dict
	# Szótár program
	opendict
	dict-freedict-hun-eng : magyar-angol
	dict-freedict-eng-hun : angol-magyar

elinks
	# Konzolos böngésző.

false
	# Nem csinál semmit, sikertelenül. (1-es visszatérési értékkel)

finch
	# Konzolos Instant messenger, pidgin, ..

firestarter
	# Tűzfal konfiguráló

fsck	
	# Filesystem check.
	# Lemez-ellenőrző (helytelen leállítás után autómatikusan lefut.)
	# A helyre nem hozott állományokat a lost+found könyvtárba teszi.

fwbuilder
	# Tűzfal beállító

gaim
	# MSN, irc, etc, kliens
	
gpg -c file
	# Fájl titkosítása (OpenPGP)

gpg file
	# Fájl kititkosítása

gparted
	# Lemez partícionáló

hdparm 
	# Merevlemes információk
	-i /dev/hdx : Merevlemezünkről ad információt
	-Tt /dev/hdx : Sebességmérő eszköz

hddtemp /dev/hdx 
	# Lemez hőmérséklet figyelő

irssi
	# IRC kliens program, konzolos felületre.

k3b
	# KDE alapú cd-dvd író program (GUI)

kopete
	# MSN kliens

lynx
	# Konzolos böngésző

mbmon
	# Motherboard monitoring

memtest86
	# Memória tesztelő alkalmazás

mp3blaster
	# Konzolos mp3 lejátszó, tracklist support-al.

mplayer
	# Média lejátszó

mutt
	# Konzolos levelező kliens

qemu
	# Processzor emulátor

setterm
	# Konzol beállításai

tpconfig
	# Touchpad konfiguráló

tpctl
	# IBM ThinkPad hardver konfiguráló

true
	# Nem csinál semmit, sikeresen. (0-ás visszatérési értékkel)

thosutils
	# Toshiba laptop programok

reset
	# Visszaállítja a konzol beállításait

vlc
	# Média lejátszó

xchat
	# IRC kliens (GUI)
	
xmms
	# Audió lejátszó program
	
xmms-liveice
	# Audió kimenetet küldi a southcast-nek 

xdpyinfo
	# X kiszolgáló információk

zgv
	# Konzolos képznézegető
mdadm - RAID alapok       top

Az mdadm (multiple devices) a Linux eszköze a tömbök (RAID) létrehozására, kezelésére, monitorozására.
Ezen eszközzel sotfware-es RAID alakítható ki, hardware-es RAID vezérlővel rendelkező rendszeren az alábbi leírás nem alkalmazható.
Ebben a fejezetben tárgyalt parancsokat virtuális környezetben teszteltem, éles adatokat és rendszer lemezt/partíciót mellőzve. 

A dokumentum tartalma

	Linkek
	Gyakorláshoz szükséges feltételek
	Az mdadm 7 üzemmódja
	Lemezek előkészítése
	RAID tömbök létrehozása
	 Linear - JBOD
	 RAID0 - Stripe
	 RAID1 - Mirror 
	 RAID5 - Stripe set with parity 
	 RAID10 - Striped mirrors

	RAID config mentés, tömbök formázása, fs beállítása, mount point
	Növelés (Grow), csökkentés, leállítás, törlés, vizsgálat, Pending
	Monitorozás, email küldés
	RAID1 meghibásodás szimulálása hot-spare lemezzel
	RAID10 tesztelés 2 hibás lemezzel

Linkek:

RAID szintek - Wikipedia
mdadm - unixlinux.tmit.bme.hu
mdadm - Wikipedia - eng

Gyakorláshoz szükséges feltételek

	Fenti RAID szintek link tartalmának ismerete
	Linux-ot futtató PC, 1db rendszer és minimum 2db RAID gyakorláskoz használható lemezzel. 
 	 VAGY
	Virtuális környezetben futtatott Linux VM, 1 + min.2db virtuális lemezzel. pl: Windows-on VMware Player free
	Türelem, Pizza, koffeines ital (copyright by raid.wiki.kernel.org)

Az mdadm 7 üzemmódja

	Assemble 	: Egy korábban létrehozott tömböt alakít át aktívvá (láthatóvá)
	Build 		: Szuperblokkmentes tömb összeállítása. Ilyenkor az első létrehozás és a későbbi újbóli 
			 elindítás ugyanaz a művelet 
	Create 		: Új (szuperblokkos) tömb létrehozása 
	Follow/Monitor : A megadott tömbök állapotát figyeli, reagál a változásokra . Csak redundánds 
			 tömbökre van értelme , pl RAID1, RAID5
	Grow 		: Újracsíkozás. pl növelés, csökkentés, diszk szám növelés, chunk méret változtatás, 
			 áttérés RAID1->RAID5 
	Manage 		: Kezelés. pl eszköz hozzáadása tömbhöz, kiszedése, hibásnak jelölése, spare hozzáadása...
	Misc 		: Egyéb. pl RAID szuperblokk törlése, információkérés. Adott tömbböl egy lemez végleges 
			 eltávolításához szükséges a szuperblokkot törölni.

Lemezek előkészítése

	Ahhoz, hogy a lemezek RAID tömbbe helyezhetőek legyenek, szükséges előkészíteni az eszközök partíciós tábláit.
	Ez többek között az alábbi két módszerrel valósítható meg:

fdisk /dev/sdb
	# /dev/sdb eszköz 1.partíciójának felkészítése
	# A gombok lenyomásának sorrendje a következő
	
	m 		: manual
	t 		: partíció rendszer id változtatása	
	1 		: első partíció
	L 		: listázás
	fd 		: Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!)
	w 		: kiírás.

	# Fenti parancsot az aktuális rendszerhez kell igazítani, és minden érintett eszközön le kell futtatni.
	# Lemez elnevezések és partíció számok sdb1 !

 VAGY

cfdisk /dev/sdb
	# formázatlan HDD esetén:
	
	Label type	: dos
	New		: méretezés igény szerint
	Primary/Ext.	: Elsődleges vagy Kiterjesztett. Logikai partíció csak kiterjesztett alá készíthető.
	Type		: fd - Raid autodetect
	Write		: változások kiírása.

	# Fenti folyamatot szintén minden érintett lemezen szükséges elvégezni.


RAID tömbök létrehozása

Linear vagy JBOD (just a bunch of disks/drives)

	-Több különböző (vagy akár azonos) lemez (vagy partíció) 1db nagy dinamikus lemezzé konvertálása
	-Sebességben nincs különbség egy szimpla lemezhez képest.
	-Elérhető maximális méret: a résztvevő hdd-k vagy partíciók összege
	-Hibatűrés nincs! Bármely lemez kiesése esetén szétesik a tömb

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=linear --raid-devices=2 /dev/sdb3 /dev/sdc4
	# create	 :létrehozás
	# verbose	 :bőveszédű
	# /dev/md0	 :/dev/md0 lesz a tömb device
	# --level= 	 :RAID típusa linear
	# --raid-devices= :tömbbe kerülő eszközök száma
	# /dev/sdb3, sdc4 :a résztvevő lemezek partícióiRAID0 - Stripe 
	
    	-Stripe, vagyis csíkozás. A résztvevők között az adat annyi egyenlő részre lesz szétosztva, 
	 ahány résztvevő van, így minden lemezre az adat egy darabja kerül.
	-Sebesség: Az írás/olvasás párhuzamosan történik -> Gyors
	-Elérhető maximális méret: a résztvevő legkisebb hdd vagy partíció mérete. 
	 erősen ajánlott azonos típusú lemezeket használni. 
	-Hibatűrés nincs! Bármely lemez kiesése esetén szétesik a tömb.

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=stripe --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 
	# 2 eszközöből álló RAID0 tömb létrehozásaRAID1 - Mirror 
	
	-Tükrözés 2 vagy több lemez között. 
	 a résztvevő hdd-kre vagy partíciókra az adat 1-1 példányban kerül írásra. Pazarló helykihasználtság!
	-Sebesség: Olvasás ideálsi esetben kétszerese egy szimpla HDD-nek. Írásban minimális a növekedés.
	-Elérhető maximális méret: a résztvevő legkisebb hdd vagy partíció mérete. 
	 ajánlott azonos típusú lemezeket használni.
	-Hibatűrés van! 1db lemez kiesése esetén a tömb ép marad, adat írható/olvasható.

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 missing 
	# /dev/sdb1 lemezzel Degraded (féllábú) tömb létrehozása. A hiányzó eszköz helyére missing kell.
		
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
	# /dev/sdb1 és sdc1 résztvevőkkel RAID1 létrehozása

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 --spare-devices=1 /dev/sdd1
	# md0 RAID1 tömb létrehozása 1db Spare disk-el (melegtartalék)
	# Amennyiben bármely lemez kiesik, úgy a rendszer a spare disk-et automatikusan sync-eli és átveszi
	# a hibás lemez helyét. Redundancia növekedés!RAID5 - Stripe set with parity 
	
	-Minimum 3db, lehetőleg azonos méretű lemez szükséges RAID5 kialakításhoz. Egy adatblokk 3db lemez esetén két részre osztva
	 egy-egy lemezre íródik, (disk1-data1, disk2-data2) ezen adatok paritás értéke pedig (disk3-dataP) a harmadik lemezre kerül. 
	 a paritás egy ellenőrző összeg, melyből a CPU (vagy vezérlő) data1 VAGY data2 elvesztése esetén pótolni tudja a kiesést.
	 a RAID5 körbeforgó paritási (rotating parity) eljárást alkalmaz, nincs kitüntetett paritás lemez (pl RAID4 melyben szűk 
	 keresztmetszete lenne a rendszernek) a paritást az összes meghajtón elosztva tárolja.
	-Sebesség: párhuzamos olvasásnak köszönhetően gyors olvasás, az írás sw RAID esetén fokozottan CPU igényes!
	 kiszámítása (N-1)*S ahol N:résztvevő darabszám, S:leglassabb résztvevő sebessége
	-Elérhető maximális méret kiszámítása: (N-1)*S ahol N:résztvevő darabszám, S:legkisebb résztvevő mérete,
	 tehát 3db 500GB-os lemeznél 1TByte.
	-Hibatűrés van! 1db lemez kiesése esetén a tömb ép marad, adat írható/olvasható.
	
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
	# md0 RAID5 tömb létrehozása 3 lemez 1.partíciójából.

mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 --spare-devices=1 /dev/sde1
	# md0 RAID5 tömb létrehozása, 1db spare disk-el.RAID10 - Striped mirrors 
	
	-Minimum 4db, lehetőleg azonos méretű lemez szükséges RAID10 (1+0)kialakításhoz. 2db (2 lemezből álló) előre létrehozott
	 RAID1 tömb kerül összefűzésre RAID0-ba. A RAID10 technológia ötvözi a RAID0 gyorsaságát a RAID1 megbízhatóságával.
	-Sebesség: párhuzamos olvasásnak és írásnak köszönhetően szimpla HDD-hez képest legalább kétszer gyorsabb.
	-Elérhető maximális méret kiszámítása: (N*S)/2 ahol N:résztvevő darabszám, S:legkisebb résztvevő mérete,
	 tehát 4db 500GB-os lemeznél 1TByte.
	-Hibatűrés van! Amennyiben a RAID1 tömbökből esik ki 1-1 lemez, úgy a rendszer továbbra is üzemképes marad. 
	 
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
	# md0 RAID10 tömb létrehozása 4db lemez 1.partíciójából.
	# Tesztelés lentebb.


RAID config mentés, tömbök formázása, fs beállítása, mount point

	Amennyiben a fentiek alapján sikeresen létre lett hozva a tömb, úgy szükséges az alábbi lépéseket 
	elvégezni a config véglegesítéséhez illetve a tömb használatba vételéhez.

Példa RAID1 esetén

cat /proc/mdstat
	# az összeállított RAID tömb állapotának lekérése
	# Alábbi kimenet RAID1 config sdb1 és sdc1-el.

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdb1[0] sdc1[1]
		7810036 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf-orig
	# aktuális mdadm.conf mentése mdadm.conf-orig néven

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
	# a kialakított állapot, azaz a config mentése

mkfs.ext3 /dev/md0
	# /dev/md0 tömb ext3 típusú fájlrendszerre formázása

mkdir /mnt/md0
	# csatolási pont - mount point létrehozása ahol el lehet majd érni a tömböt
	# helye szabadon választott.

mount /dev/md0 /mnt/md0
	# a tömb /mnt/md0 csatolási pontra mount-olás

mount
	# az előbbi mount tesztelése. Valami hasonló lesz a kimenet:
		..
		/dev/md0 on /mnt/md0 type ext3 (rw,errors=remount-ro)
	

cp /etc/fstab /etc/fstab-orig	
	# /etc/fstab mentése.
	

blkid /mnt/md0
	# Ahhoz, hogy minden újraindítás után fel legyen csatolva a tömb, bele kell írni az fstab-ba UUID alapján.
	# Az adott tömb UUID értékének kiíratása. Az fstab-ba ezen értéket szükséges felvenni, valahogy így:
		..
		UUID=ede160d0-9504-4a21-8460-add12df04b77 /mnt/md0  ext3  errors=remount-ro 0 1


mdadm --detail /dev/md0
	# md0 tömb tulajdonságok. 
	# RAID1, 1db spare disk-el valahogy így néz ki:
	   /dev/md0:
  		    Version : 1.2
 		 Creation Time : Thu Apr 19 14:37:01 2016
   		  Raid Level : raid1
   		  Array Size : 103296 (100.89 MiB 105.78 MB)
 		 Used Dev Size : 103296 (100.89 MiB 105.78 MB)
 		 Raid Devices : 2
 		 Total Devices : 3
  		  Persistence : Superblock is persistent
  		  Update Time : Thu Apr 19 19:04:01 2016
     		 State : clean
 		Active Devices : 2
	    Working Devices : 3
 		Failed Devices : 0
		.....		


	Ha minden sikerült, kész a felcsatolt RAID1 tömb.

	

Növelés (Grow), csökkentés, leállítás, törlés, vizsgálat, Pending

Rövidítések
	-a	: --add
	-c	: --create
	-l1	: --level=mirror  (raid1)
	-n3	: --raid-devices=3
	-x1	: --spare-devices=1


mdadm --grow --raid-devices=3 /dev/md0
mdadm --add /dev/md0 /dev/sde1
	# Adott /dev/md0 tömbben a diszkek számának növelése 3-ra, majd /dev/sde1 hozzáadása.


mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdc1
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdc1
mdadm --grow --raid-devices=2 /dev/md0
	# /dev/md0 tömbben az sdc1 résztvevő hibásnak beállítása és eltávolítása
	# ezt követően md0 tömb lemezek számának csökkentése 2-re.


mdadm --stop /dev/md0
	# md0 tömb leállítása


mdadm --stop --scan
	# az mdadm.conf -ban az összes felsorolt tömb leállítása

mdadm --remove /dev/md0
	# md0 végleges törlése, stop-ot követően

mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
	# superblock ürítés aktuális eszközön.
	# akkor lehet szükséges, ha sdb1 korábban már RAID tömb tagja volt, de most egy új tömbbe kell felvenni.mdadm --examine /dev/sda1
	# /dev/sda1 eszközön md superblock keresése/vizsgálata - examine
	# sda1 része vagy része volt-e aktív RAID tömbnek?

   Ha nem:
	 mdadm : No md superblock detected on /dev/sda1 

   Ha igen:
	/dev/sdb1:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.2
  Feature Map : 0x0
   Array UUID : 29473177:dcda05f4:7b158228:7c7326f1
      Name : debian830:0 (local to host debian830)
 Creation Time : Wed Apr 26 14:58:06 2016
   Raid Level : raid10
  Raid Devices : 4
	.....mdadm --readwrite /dev/mdX
	# Amennyiben /dev/mdX állapota valamilyen okból kifolyólag Pending: resync=PENDING
	# úgy a fenti paranccsal indítható ismét a sync.Monitorozás, email küldés

	Az mdadm rávehető folyamatos monitorozásra is, ami egy daemont futtat a háttérben és hiba esetén riasztást küld,
	illetve ha beállításra kerül, be is tud avatkozni.
	Levélküldéshez használható kliens például ssmtp. A configjában a mailhub-hoz fel kell venni az SMTP címet 

/etc/mdadm/mdadm.conf 
	# -ba fel kell venni a címzettet, ellenkező esetben a helyi root kapja az értesítést.
	
		MAILADDR recipient@mail.com	


mdadm --monitor --scan --test -1
	# test mail kiküldése mdadm-on keresztül.
		
mdadm --monitor --daemonise --mail=recipient@mail.com --delay=30 /dev/md0
	# daemon módban futó scan 30másodpercenként, címzettet megadva.
	# delay default értéke 1800sec, én csak a teszt erejéig húztam le 30s-re

mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdd1
	# teszt jelleggel sdd1 kivétele md0-ból:

		mdadm: set /dev/sdd1 faulty in /dev/md0

	# Alábbi levél érkezett másodpercekkel később:
	# a resync DELAYED nem releváns, mire megnéztem az mdstat-ot, addigra már kész is volt a (spare) sync, automatikusan! :)

		This is an automatically generated mail message from mdadm running on debian830
		A Fail event had been detected on md device /dev/md0.
		It could be related to component device /dev/sdd1.
		Faithfully yours, etc.
		P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[4] sdd1[2](F)
    	103296 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
   		resync=DELAYED
   		unused devices: 


RAID1 meghibásodás szimulálása hot-spare lemezzel

	Alábbi tesztben egy működő RAID1 tömb egyik aktív lemeze hibásodik meg úgy, hogy a tömb részét
	képezi 1db hot-spare lemez is (melegtartalék). 
	Ilyen esetben az mdadm a hibásnak ítélt lemez eltávolítását követően automatikusan becsatolja a spare lemezt, 
	és el is kezdi rászinkronizálni az adatokat.
	 

cat /proc/mdstat
	# aktuális helyzet felmérése (látható, hogy sdc1 a spare!)

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdc1[3](S) sdb1[0] sdd1[2]
		103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:

mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb1
	# sdc1 hibásnak ítélése

		mdadm: set /dev/sdb1 faulty in dev/md0

cat /proc/mdstat
	# látható, hogy sdb1 Faulty, és sdc1 spare átvette a helyét.

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[0](F) sdd1[2]
		103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:
	
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1	
	# sdb1 kivétele a tömbből

		mdadm: hot removed /dev/sdb1 from /dev/md0
		
cat /proc/mdstat
	# sdb1 el is tűnt.

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdc1[0] sdd1[2]
		103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:

mdadm --add /dev/md0 /sdb1
	# sdb1 visszahelyezése a tömbbe. Ekkor a frissen behelyezett eszköz lesz a spare.

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[4](S) sdd1[2]
		103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:

	

RAID10 tesztelés 2 hibás lemezzel

	Alábbi tesztben egy működő RAID10 tömbből 2db lemez esik ki, RAID1 tömbönként 1-1, melyet elméleti
	síkon még túl kellene élnie.


cat /proc/mdstat
	# Jelenlegi helyzet így néz ki.: RAID10, sdb,sdc,sdd,sde lemezek első partícióiból

		Personalities : [raid10]
		md0 : active raid10 sde1[3] sdd1[2] sdc1[1] sdb1[0]
   		204800 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]


mdadm --detail /dev/md0
	# detail információk ide vágó része:
	# Látható set-A set-B infók alapján, hogy sdb1 és sdd1 képezi az egyik RAID1-et, sdc1 sde1 a másikat.
	# A két RAID1 tömbre pedig szét van osztva egy adatblokk (A+B) -> RAID0

	  	Number  Major  Minor  RaidDevice State
    		0    8    17    0   active sync set-A  /dev/sdb1
    		1    8    33    1   active sync set-B  /dev/sdc1
    		2    8    49    2   active sync set-A  /dev/sdd1
    		3    8    65    3   active sync set-B  /dev/sde1


ls -la /mnt/md0
	# md0 tömb becsatolva /mnt/md0-ba, teszt adattal feltöltve:

		total 124528
		drwxr-xr-x 4 root root   1024 Jan 17 16:04 .
		drwxr-xr-x 3 root root   4096 Jan 15 01:48 ..
		-rw-r--r-- 1 root root 126998528 Jan 17 16:05 123
		drwx------ 2 root root   12288 Jan 17 16:04 lost+found
		drwxr-xr-x 2 root root   1024 Jan 17 16:04 test-data


mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm --fail /dev/md0 /dev/sde1
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm --remove /dev/md0 /dev/sde1	
	# sdb1 és sde1 résztvevők hibásnak ítélése és eltávolítása a tömbből.


cat /proc/mdstat
	# Jelenlegi helyzet:

		Personalities : [raid10]
		md0 : active raid10 sdd1[2] sdc1[1]
   		204800 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/2] [_UU_]


mdadm --detail /dev/md0
	# detail információk ide vágó része:

  		Number  Major  Minor  RaidDevice State
    		0    0    0    0   removed
    		1    8    33    1   active sync set-B  /dev/sdc1
    		2    8    49    2   active sync set-A  /dev/sdd1
    		6    0    0    6   removed


ls -la /mnt/md0
	# Volia! /mnt/md0-ba felcsatolt degraded tömb még mindig él, 2 hibás lemezzel.
	
		total 124528
		drwxr-xr-x 4 root root   1024 Jan 17 16:04 .
		drwxr-xr-x 3 root root   4096 Jan 15 01:48 ..
		-rw-r--r-- 1 root root 126998528 Jan 17 16:05 123
		drwx------ 2 root root   12288 Jan 17 16:04 lost+found
		drwxr-xr-x 2 root root   1024 Jan 17 16:04 test-data
	

	
	A fenti RAID10 tömb képes túlélni két lemez kiesést abban az esetben, ha set-A és set-B lemezekből
	legalább 1-1 darab épen marad. Amit nem képes elviselni, ha 2db set-A vagy 2db set-B esik ki. Egész jó nem?
	Ha a tömb részét képezte volna 2db hot spare lemez, úgy a faulty-remove művelet után azonnal munkába is
	álltak volna, beavatkozás nélkül. 
RAID1 készítése élő rendszeren       top

Linux software RAID 1 készítése, élő Debian/GNU Linux (Etch) rendszeren

	Az alábbi leírást mindenki csak saját felelősségére használja! 
 	A folyamat elindítása előtt javasolt biztonsági mentést készíteni az adatokról,
	hiszen bármely elütés, figyelmetlenség következtében az adatok elveszhetnek!


RAID technológiáról bővebben.:
------------------------------ 
RAID Wikipedia
Software RAID Linux alatt
mdadm Wikipedia - eng

 
/dev/sda - élő rendszerem lemeze
/dev/sdb - a majdani RAID1 másik lába.


	# Az én élő rendszerem partíciói.: (nálad ez valószínűleg egészen más) 
	# A lemez/partíció elnevezéseket saját rendszeredhez kell igazítani. Csak megfontoltan.
	#
	# Eszököz   csatolási pont  file rendszer   
	# ------------------------------------------    
	# /dev/sda1: /boot      ext3
	# /dev/sda2:          swap
	# /dev/sda3: / 	    ext3


	# A procedúra végén (az én esetemben) ilyen felállást szeretnék elérni.:
	#
	# Eszököz   csatolási pont  file rendszer  résztvevők
	# --------------------------------------------------------
	# /dev/md0:  /boot      ext3 	    (/dev/sda1 és /dev/sdb1-ből)
	# /dev/md1:          swap		(/dev/sda2 és /dev/sdb2-ből)	
	# /dev/md2:  /        ext3		(/dev/sda3 és /dev/sdb3-ból)apt-get install initramfs-tools mdadm
	# Két szükséges csomag telepítése, mdadm kérdésénél érdemes ALL-t választani.


modprobe md
modprobe linear
modprobe multipath
modprobe raid0
modprobe raid1
modprobe raid5
modprobe raid10
	# Töltsük be az összes modult.


sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
	# /dev/sda lemezünk partíciós tábláját /dev/sdb lemezünkre másoljuk!


fdisk -l
	# Ellenőrizzük le, hogy valóban sikerült-e.


fdisk /dev/sdb
	# Készítsük el a file rendszereket a partíciókra.
	# A gombok lenyomásának sorrendje a következő.:
	m : manual
	t : partíció rendszer id változtatása	
	1 : első partíció
	L : listázás
	fd : Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!)
	t : ..
	2 : második partíció
	fd : .. 
	t : ..
	3 : harmadik partíció
	fd : ..
	w : kiírás.


# Ha már korábban próbálkoztunk RAID építésével a /dev/sdb lemezzel, az alábbi parancsokat adjuk ki.

mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
mdadm --zero-superblock /dev/sdb3
	# Error-al elszállhat a dolog, de ez nem ad okot aggodalomra.
	

# Most pedig hozzuk létre a "féllábú" (degraded) tömbünket a /dev/sdb lemezre. 
# Mivel a rendszer jelenleg a /dev/sda lemezről fut, egyelőre azt nem tudjuk a tömbhöz adni, csak utólag.

mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb2
mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3


cat /proc/mdstat
	# Ellenőrizzük le, hogy sikerült-e 
	# [_U] jelzi hogy jelenleg féllábú a tömbünk (sdb)


mkfs.ext3 /dev/md0
mkswap /dev/md1
mkfs.ext3 /dev/md2
	# Hozzuk létre a file rendszereket a tömbökre.
	

cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
	# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
	# Az új "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.

mkdir /mnt/md0
mkdir /mnt/md2
	# md0, md2 mappák létrehozása, ahova majd felmountoljuk a tömböket.

mount /dev/md0 /mnt/md0
mount /dev/md2 /mnt/md2
	# Mountoljunk!.

mount
	# Az utolsó sorokban leellenőrizhetjük, hogy sikerült-e a csatolás

cp /etc/fstab /etc/fstab-orig
	# fstab-ról backup készítése

mcedit /etc/fstab
	# Az fstab-ban cseréljük ki a következőket.:
	/dev/sda1	/dev/md0 -ra 
	/dev/sda2	/dev/md1 -ra 
	/dev/sda3	/dev/md2 -ra 
	# Majd mentsünk rá a configra.


cp /etc/mtab /etc/mtab-orig
	# mtab-ról backup készítése

mcedit /etc/mtab
	# Az mtab-ban cseréljük ki a következőket.:
	/dev/sda1	/dev/md0 -ra 
	/dev/sda3	/dev/md2 -ra 
	# Majd mentsünk rá a configra.

Figyelem!

Amennyiben már Grub2-vel rendelkezünk, az alábbi linkről állítsuk be a bootloadert .: Link

Egyébiránt mehetünk tovább.

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst-orig
	# menu.lst mentése.


mcedit /boot/grub/menu.lst
	# Az alábbi változtatásokat állítsuk be.:
		
		[...]
		default     0
		fallback    1
		[...]
		

	# A config végén készítsünk az első (title-savedefault közötti) részről egy új bekezdést.
	# valamint, a /dev/sda3 -at cseréljük /dev/md2 re
	# a root (hd0,0) -t (hd1,0)-ra. (Ha különbözőek a lemezeid elnevezése, itt is légy körültekintő!)
	# valahogy így.:

		## ## End Default Options ##

		title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd1)
		root      (hd1,0)
		kernel     /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
		initrd     /initrd.img-2.6.18-4-486
		savedefault
		

update-initramfs -u
	# Ramdisk frissítése.


cp -dpRx / /mnt/md2
	# Másoljuk a /dev/sda3 tartalmát /mnt/md2-re (Aminek egyelőre csak /dev/sdb3 része.)


cd /boot
cp -dpRx . /mnt/md0
	# Másoljuk a /dev/sda1 tartalmát /mnt/md0-ra (Aminek egyelőre csak /devb/sdb1 része.)


grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
root (hd1,0)
setup (hd1)
quit
	# Telepítsük a grub-ot a második lemezünkre.
	# A következő indításkor, ha minden sikeres volt, már a második HDD-ről indul a rendszerünk!
	# azaz neki állhatunk majd a /dev/sda lemez RAID-be állításához!

reboot
	# Restartoljunk.

df -h
cat /proc/mdstat
	# Ellenőrizzük le ismét, hogy áll a tömbünk.

fdisk /dev/sda
	# hozzuk létre a Linux Raid Autodetect file rendszereket a partícióinkra az alábbi billentyűkkel.:
	t 1 fd , t 2 fd, t 3 fd , w


mdadm --add /dev/md0 /dev/sda1
mdadm --add /dev/md1 /dev/sda2
mdadm --add /dev/md2 /dev/sda3
	# Adjuk hozzá a féllábú (sdb-n álló) tömbünkhöz a /dev/sda partícióit.

cat /proc/mdstat
	# Ellenőrizzük le, hogy szinkronizálódnak-e a lemezeink.
	# Ilyesmit kellene látnunk.:
		
	
		Personalities : [raid1]
		md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
   		4594496 blocks [2/1] [_U]
   		[=====>...............] recovery = 29.7% 
	
	
	# Várjuk meg míg befejezi az összes partíció szinkronizálását.

watch cat /proc/mdstat
	# 2 másodperces frissítéssel figyelemmel követhezjük a file tartalmát.


cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
	# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
	# A legújabb "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.


mcedit /boot/grub/menu.lst

	# Másoljuk le a korábban létrehozott kernel stanza-t és cseréljük
	# a (hd1,0) -t hd(0,0) -ra. 
	# Ez a te esetedben ismét más lehet!

		## ## End Default Options ##

		title      Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd0)
		root      (hd0,0)
		kernel     /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro
		initrd     /initrd.img-2.6.18-4-486
		savedefault	
		 	
	# valamint szerkesszük az alábbi sort eszerint, majd mentsük a file-t.:
		[...]
		# kopt=root=/dev/md2 ro
		[...]
		

update-initramfs -u	
	# Ramdisk frissítése

reboot

	# ha mindent jól tettünk, a RAID1-ünk aktív, és használható.
 
Forrás .: Howtoforge


# Hamarosan: 
# 
# Elhasalt/elromlott HDD cseréje élő RAID1 alatt.

Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről       top

Előfordulhat, hogy Linux alatt létrehozott sw. RAID1 kötetet alkotó HDD-t egy másik gépben szeretnénk menteni.
Alábbi leírás ehhez a procedúrához nyújt segítséget. (a dev. elnevezések nálad egészen mások lehetnek!)


dmesg |grep Attached
	# Mi az újonnan behelyezett disk neve?
	# Pl.:

		[  2.628336] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
		[  2.629248] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
		[  2.644424] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
	

fdisk -l /dev/sdc
	# Milyen file rendszerrel rendelkezik a /dev/sdc?
	# Valami ilyesmit kellene látnunk.:

   		Device Boot Start  End   Blocks   Id System
		/dev/sdc1  1    243202 1953513472 fd Linux raid autodetect

mdadm --examine /dev/sdc1
	# újabb ellenőrzés, a HDD sdc1 partícióját illetően. A RAID partícióra vonatkozik!

mkdir /mnt/raid1
	# hozzunk létre egy csatolási pontot a RAID1-et alkotó HDD-nek.

mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdc1
	# Hozzunk létre egy (még nem létező!) md9 nevű féllábú tömböt, melyet /dev/sdc1 alkot. 
	# Amennyiben sikeres, ilyesmit kellene látnunk:

		mdadm: /dev/md9 has been started with 1 drive (out of 2).

mount /dev/md9 /mnt/raid1
	# csatoljuk a féllábú tömböt /mnt/raid1 mappába.
	# a HDD-n található adatokat mostantól el tudjuk érni.

Ha már nincs rá szükség.:

umount /dev/md9
	# a tömb lecsatolása a file-rendszerből.

mdadm -S /dev/md9
	# Az ideiglenes RAID tömb leállítása

Ha a RAID1-et alkotó HDD-t szükséges visszahelyezni eredeti helyére a RAID tömbbe:

(dev és md elnevezésekre kiemelt figyelmet fordítva)

mdadm -a /dev/md0 /dev/sdc1
	# md0 tömbhöz /dev/sdc1 partíció hozzáadása
	# Ha sikeres volt:

		mdadm: re-added /dev/sdc1

cat /proc/mdstat
	# tömb állapotának ellenőrzése
	# Kimenet:

		Personalities : [raid1]
		md0 : active raid1 sdb1[1] sdc1[0]
   		1953512312 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
   		[=======>.............] recovery = 36.9% (721315776/1953512312) finish=154.1min speed=133211K/sec 


	# A fenti kivastagított sor jelzi, hogy egyelőre még féllábú (degraded) a tömb. 
	# Ha a sync lefutott, [UU] lesz látható.Local repository készítése apt-mirror segítségével       topA cél egy saját repository készítése a lokális hálózaton figyelő gépek számára (http-n), az internetes 
forgalom csökkentésének érdekében. Magyarán a teljes tartalmat (2011.10. hóban: ~70Gb.) letöltjük egyszer, 
a későbbiekben pedig csak frissítenünk kell, ezt a /etc/cron.d/apt-mirror kikommentelésével 
érhetjük el.


apt-get install apt-mirror apache2
	# A majdani tároló-gépünkön kell telepítenünk.
	# Mivel http-n fogjuk elérni a repo.-t, ezért egy web server alkalmazást is telepítünk.


mcedit /etc/apt/mirror.list
	# Állítsuk át az alábbi címekre.: (innen fogja a "server" összeszedni az adatot)

		deb http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
		deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
		deb http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free
		deb-src http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free

		clean http://ftp.hu.debian.org/debian
		clean http://security.debian.org 
		

------------------------------------------------	
Az alábbi parancsot érdemes éjszakára ütemezni.:
------------------------------------------------

su - apt-mirror -c apt-mirror
	# Most pedig töltsük le a csomagokat, az alapértelmezésben beállított helyre (mirror.list ben van a config.)
	# Ha kész a letöltés, a /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian alatt ott lesznek a fájlok./bin/bash /var/spool/apt-mirror/var/clean.sh
	# Fölösleg pucolása


ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian /var/www/debian
ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/security.debian.org/ /var/www/security
	# Két symlinket kell létrehoznunk, hogy a kliensek be tudják frissíteni csomaglistájukat
	

Majd a kliens oldalon a sources.list-et kell editálni.:

		deb http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
		deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
		deb http://SZERVERUNK_CIME debian squeeze/updates main contrib non-free
		deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze/updates main contrib non-free
		
apt-get update
apt-get upgrade
	# Kliens oldali tesztelés.


Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával       top

Ezen leírás bemutatja távoli mappák biztonságos felcsatolásának módját a helyi fájlrendszerbe SSHFS (Secure Shell FileSystem)
segítségével. A felcsatolás FUSE-on (Filesystem in Userspace) keresztül valósul meg.


apt-get install sshfs
	# A kliensre szükséges telepíteni az SSHFS csomagot, ahova felcsatolásra kerül a távoli mappa.
	# A szerverre természetesen szükséges SSH szervert is telepíteni.

lsmod |grep fuse
	# Kliens oldalon szükség lesz a fuse nevű kernel modulra is, szóval ellenőrizzük. Üres kimenet esetén nincs betöltődve!

apt-get install fuse-utils
	# Amennyiben a fenti modul hiányzik, a fuse-utils csomag telepítésével pótolni szükséges. 

useradd sshbackup
	# A szerveren az sshbackup felhasználó létrehozása. Az ő nevében jelentkezünk be SSH-n keresztül a kliensről.

passwd sshbackup
	# Jelszó beállítása sshbackup felhasználónak.

gpasswd -a sshbackup dirgroup
	# A távoli mappához szükséges a távoli sshbackup usernek hozzáférnie. Ezt szerver oldalon tisztázni kell. 
	# Egy példa.:
	# sshbackup user hozzáadása a dirgroup csoporthoz, melynek jogosultsága van (vagy lesz) a távoli mappához.
	# Ez természetesen kikerülhető, amennyiben a felcsatolandó mappa tulajdonosa már az sshbackup user.


sshfs -o idmap=user -p 22 sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup /home/user/sshbackuplink
	
	# sshbackup nevében felcsatoljuk a távoli szerver (192.168.1.1) /home/sshbackup mappáját, tcp22-es portot használva. 
	# A csatolási pont a helyi fájlrendszerben /home/user/sshbackuplink mappa lesz.

mount
	# Bizonyosodjunk meg a kliensen a mount-olás sikerességéről. Valami ilyesmit kellene látnunk.:

		sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup on /home/user/sshbackuplink type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536) 

df --si
	# Megbizonyosodás2

		sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup
		... 	

fusermount -u /home/user/sshbackuplink
	# Lecsatolás


Forrás: 
Howtoforge

iSCSI Target létrehozása, Initiator beállítása (IET)       top

Az iSCSI (internet Small Computer Systems Interface) egy olyan, internetprotokollon alapuló hálózati tárolószabvány, 
amely segít az adattároló eszközök összekapcsolásában. Az iSCSI révén a tárolókiszolgálón (target) található tárhelyet 
a kliens (initiator) operációs rendszere helyi lemezként fogja kezelni.
Bővebben: iSCSI Wiki


Alábbi leírásban 1db iSCSI target gépen (Debian Jessie) két tároló kerül kiajánlásra, LUN1.img a Windows, míg a LUN2.img 
a linux kliensnek. A target tárolóját egy már korábban létrehozott RAID1 kötet alkotja, mely /dev/md1. 
Ennek létrehozásáról itt lehet bővebben olvasni. mdadm RAID alapok
A target kiszolgálásáról az IET (iSCSI Enterprise Target - IET official) gondoskodik. 

Dokumentum tartalma

	iSCSI Target telepítés
	Tároló előkészítése
	Target-ek felvétele
	Initiator engedélyezése, teszt

	iSCSI Initiator telepítés
	Windows kliens
	Linux Kliens
	Target felderítése
	Hitelesítés beállítása
	Login, tesztelés, formázás, mount
	Target session ellenőrzése
	Logout, lekapcsolás


iSCSI Target telepítés

apt-get install iscsitarget iscsitarget-dkms
	# szükséges programok telepítése

mcedit /etc/default/iscsitarget
	# alább látható érték beállítása az adott file-ban

	ISCSITARGET_ENABLE=true	


Tároló előkészítése

mkdir /mnt/md1/disk1
mkdir /mnt/md1/disk2
dd if=/dev/zero of=/mnt/md1/disk1/lun1.img bs=1024k count=250
dd if=/dev/zero of=/mnt/md1/disk2/lun2.img bs=1024k count=250
	# szeparált mappák illetve a 2db 250MB-os img létrehozása a két kliens számára (initiator)

Target-ek felvétele

mcedit /etc/iet/ietd.conf
	# alább látható két target felvétele a két kliens számára.

	
		Target iqn.2016-09:local.home:disk1
    		IncomingUser windows-IQN-neve secretcomplexpass
    	OutgoingUser
    	Lun 0 Path=/mnt/md1/disk1/lun1.img,Type=fileio
    	Alias LUN1

		Target iqn.2016-10:local.home:disk2
    	IncomingUser linux-IQN-neve secret2complexpass
    	OutgoingUser
    	Lun 0 Path=/mnt/md1/disk2/lun2.img,Type=fileio
    	Alias LUN1


	Target		: Egyedi IQN (Iscsi Qualified Name) azonosító + reverse domain + storage azonosító		
	Incoming user	: Szükséges a kliensen beállított initiator nevet felvenni, és CHAP kompatibilis (komplex) jelszót beállítani. 
		    pl iqn.2016-09.local.home:win / ABCDEFGHIjkjl123
			 A user neveket egyelőre nem szükséges most fixálni, később windows és linux oldalon is létrehozzuk, 
			 és azokat a neveket kell majd a fenti configba beírni
	Outgoing user	: Mutual (kölcsönös) CHAP auth-hoz kellene, itt nem kerül beállításra
	Lun		: Logical Unit Number, azaz logikai kötet. Minden targethez az első ilyen a 0 sorszámú legyen!
			 A Path értéke természetesen a már létrehozott .img lesz, de kiosztható teljes partíció/lemez is.		  

Initiator engedélyezése, teszt

vi /etc/iet/initiators.allow
	# fentebb létrehozott targetekre engedélyezésre kerül a csatlakozás a 192.168.78.0/24-es hálózatból.
	# amennyiben nem szükséges a korlátozás, úgy ALL ALL, azaz mindenhonnan.

		iqn.2016-09.local.home:disk1 192.168.78.0/24
		iqn.2016-10.local.home:disk2 192.168.78.0/24
		#ALL ALL


systemctl restart iscsitarget
/etc/init.d/iscsitarget start
	# service újraindítása
	

cat /proc/net/iet/volume
	# státusz ellenőrzés volume-ra	
	
		tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2
    		lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:245760 blocksize:512 path:/mnt/md1/disk2/lun2.img
		tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1
    		lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:245760 blocksize:512 path:/mnt/md1/disk1/lun1.img


cat /proc/net/iet/session
	# státusz ellenőrzés session-re

		tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2
		tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1


iSCSI Initiator telepítés

Windows kliens
Ezt itt nem részletezném, alábbi linken található hozzá segítség: Windowsnetworking.com

Linux kliens
apt-get install open-iscsi
	# szükséges program telepítése

mcedit /etc/iscsi/iscsid.conf
	# alább látható érték beállítása az adott file-ban

		node.startaup = automatic


systemctl restart open-iscsi
	# service újraindítása


Target felderítése

iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.78.133
	# adott IP feltérképezése, felvehető storage-ok listázása

		192.168.78.133:3260,1 iqn.2016-09.local.home:disk1
		192.168.78.133:3260,1 iqn.2016-10.local.home:disk2
	
iscsiadm -m node
	# látható, hogy az alábbi file-ba bekerültek a bejegyzések a felcsatolható targetekről

	/etc/iscsi/nodes/


cat /etc/iscsi/initiaroname.iscsi
	# itt található a kliens iqn azonosítója, ezt a nevet kell beírni a fenti target
	# IncomingUser sorába, plusz a jelszót!!!!
	# pl.: iqn.2016-10.local.home:linux


Hitelesítés beállítása

cat/etc/iscsi/nodes/
	# ezen könyvtár tartalma alapján kell kiadni a következő mcedit parancsot

mcedit /etc/iscsi/nodes/iqn.2016-10.local.home:disk2/192.168.78.133,3260,1/default
	# ezen file-ba kell felvenni a korábban kialakított targethez a user/pass-t, illetve az authentikációt
	# közvetlenül a default config file-ba :

		node.session.auth.authmethod = CHAP
		node.session.auth.username = linux-iqn-neve # ami a fenti targetbe lett felvéve
		node.session.auth.password = secret2complexpass # a jelszó...
	
	# vagy kézzel.:
	iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.authmethod --value=CHAP
	iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.username --value=linux-iqn-neve
	iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.password --value=secret2complexpass 
	
	# Fontos, hogy ebben a könyvtárban csak 1db default állomány foglaljon helyet!

Login, tesztelés, formázás, mount

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --login
	# Login !	

		Logging in to [iface: default, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] (multiple)
		Login to [iface: default, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] 	successful.

dmesg
	# dmesg kimenetében látható, hogy létrejött egy sdb eszköz

		[ 1911.360273] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
		[ 1911.364627] sd 9:0:0:0: [sdb] 921600 512-byte logical blocks: (261 MB/250 MiB)
		[ 1911.365153] sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
		[ 1911.365158] sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08
		[ 1911.366381] sd 9:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
		[ 1911.376621] sdb: unknown partition table
		[ 1911.380552] sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk

cfdisk /dev/sdb
	# partíció létrehozása. RAID leírásban található a pontos lépéssor

mkfs.ext4 /dev/sdb1
	# ext4 file-rendszer létrehozása

mkdir /mnt/iscsi
mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi
	# mount point létrehozása, és az eszköz felcsatolása

mount
	# íme:

		/dev/sdb1 on /mnt/iscsi type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)


Target session ellenőrzése

cat /proc/net/iet/session
	# Fenti parancsot a targeten futtatva látható, hogy mindkét kiajánlott disk használatban van.	

		tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2
    		sid:281475047817728 initiator:iqn.2016-10.local.home:linux
     	   	cid:0 ip:192.168.78.134 state:active hd:none dd:none
		tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1
    		sid:564050387861568 initiator:iqn.2016-09.local.home:win
     	   	cid:1 ip:192.168.78.135 state:active hd:none dd:none


Logout, lekapcsolás

	Fontos hogy a fenti lépés előtt az adott kliensen le kell csatolni a távoli fájlrendszert!
	Windows esetén a fenti link segít, Linux esetén pedig umount!

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --logout
	# Logout! azaz a Windows-nak kiajánlott lemez lecsatolása.
 	# Linuxon umountot követően logout-olható:

		Logging out of session [sid: 8, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 	192.168.78.133,3260]
		Logout of [sid: 10, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] 	successful.


iscsiadm -m discovery --portal "192.168.78.133:3260" --op=delete
	# felderítés kikapcsolása az adott portál feléForrás:
Howtoforge
server-world.info
Rsync használata       top
	Gyors, hatékony, sokoldalú, távoli (és helyi) backup eszköz.
	Egy alaprendszernek nem tartozéka, úgyhogy apt-get install rsync minden gépre, amivel (és amire) szinkronizálnál.

Kapcsolók

	-a 	: Arhív mód. Rekurzívan másol, Jogosultságok, Módosítási dátumok, Tulajdonos és csoport adatok megtartásával.
	-u 	: frissítés
	-r 	: rekurzív 
	-n	: dry-run azaz csak teszt. Tanulási folyamat idején ajánlott!
	-l 	: symlink másolása symlink-ként.
	-L 	: symlink-ból file/dir készítése
	-p 	: jogosultságok megőrzése	
	-t 	: módosítási dátumok megőrzése
	-g 	: csoport tulajdonság megőrzése
	-o 	: tulajdonos megőrzése
	-z	: tömörítve küldi az adatokat.
	-P	: progress, azaz a futás tulajdonságainak (file, sebesség) megjelenítése
	-v	: bőbeszédű
	-q	: csendes üzemmód
	-H	: hard link-ek megtartása
	-v4	: IPv4-et előnyben részesítve
	-v6	: IPv6-ot előnyben részesítve
	--stats	: művelet végén rövid összegés

	--existing       : csak azon file-ok frissítése melyek már léteznek a célnál.
	--delete		: minden olyan adatot töröl a cél mappából, mely a forrás mappában (már) nem szerepel.
	--force         : erőltetett törlés, akkor is ha a mappa nem üres.
	--delete-excluded    : also delete excluded files on the receiving side
	--address=ADDRESS    : adott cím előnyben részesítése
	--password-file=FILE  : a futtató jelszavának FILE-ból felolvasása
	--bwlimit=KBPS     : I/O korlát, kByte-ban megadva

Példák

rsync -av source/ dest/
	# archive, azaz mindent másol, (verbose kimenettel) az aktuális mappa source mappájából a dest-be.


rsync -avn source/ dest/	
	-n azaz dry-run, csak tesztel, kiirja mi fog történni.
	# magyarán ha a sourcesrv mappa tartalma nőtt, és a fenti parancsot lefuttatjuk, meg fogja adni azon 
	# állományok/mappák nevét melyeket élesben másolna a /dest alá.


rsync -av --delete source/ dest/	
	--delete	: minden olyan adatot töröl a cél mappából, mely a forrás mappában (már) nem szerepel.
	# Tegyük fel, hogy a source és dest is tartalmaz 1-1 korábban szinkronizált temp mappát, mely a source-ról törlésre kerül.
	# A fenti parancs törölni fogja sync során a dest helyről a temp mappát, hiszen az már nincs meg a source-ban, 
	# ezáltal lesz a két mappa szinkronban.


rsync -av user@192.168.86.141:/home/user/backup/source/ /mnt/backup/dest/
	# user nevében a 192.168.86.141-es IP mögötti /home/user/backup/source/ mappa tartalmának szinkronizálása a helyi 
	# filerendszer /mnt/backup/dest/ mappájával.
	# távoli rsync-nél a túloldalra is kell rsync-et telepíteni!	


rsync -av /mnt/backup/source/ user@192.168.86.141:/home/user/backup/dest/
	# a helyi file-rendszer source mappáját szinkronizálja user nevében a 192.168.86.141-es gép /home/user/backup/dest mappájával
	# távoli rsync-nél a túloldalra is kell rsync-et telepíteni!	


rsync -av --exclude=dir1 source/ dest/
	# source szinkronizálása dest mappába, kivéve a dir1 mappát és tartalmát


rsync -av --exclude-from=FILE source/ dest/
	# source szinkronizálása dest mappába, kivéve a FILE file-ban felsorolt mappákat/állományokat.Kulcs alapú hitelesítés beállítása 
	Azaz ha jelszó megadása nélkül szeretnél szinkronizálni távoli gépre ssh kulcs segítségével.

ssh-keygen
	# Azon a gépen, ahol futtatod az rsync parancsot, a szükséges user nevében!	
	# Passphrase elérési útvonala maradthat default (Enter)
	# Passphrase azaz a jelszó maradjon üres. (Enter)

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 192.168.86.141
	# azaz a frissen létrehozott publikus kulcs elhelyezése a távoli gépre.
	# Ezt követően már az ssh és az rsync is menni fog jelszó nélkül.

iptables alapok       top

A Netfilter (hálózati csomagok feldolgozására szolgáló eszköz) kezelője.
Az iptables a hálózati csomagok feldolgozási szabályait szerepük alapján szervezett	
táblák formájában kezeli. 
	

Szerepek - táblák

A feldolgozási folyamat típusát jelentik.
 	filter		: Csomagszűrés bejövő, kimenő és átmenő forgalomra. A legsűrűbben használt tábla.
 	nat		: Hálózati címfordítás, általában átmenő forgalomra. 
 	mangle		: Egyéb csomagmódosítások, például csomagok megjelölése.
	raw		: Kivételek kezelése
	security	: Jogosultsági hozzáférések szabályozása
	
Ezen táblák mindegyikére feldolgozási szabályok (rules) lánca (chain) vonatkozik. A szabályok illesztésekből 
(match - mely csomagokra vonatkozik,) és célokból (target - mit kell tenni az illeszkedő csomaggal) épülnek fel. 
Egy csomagra csak akkor illeszkedik szabály, ha annak minden feltétele teljesül rá.	

A táblák beépített láncai

Az adott táblákban milyen láncokon lehet szűrni a hálózati forgalmat. Azt hogy melyikben milyen forgalmat érdemes, 
a csomagáramlás szekció taglalja.
	filter tábla	: INPUT, FORWARD, OUTPUT
	nat tábla	: PREROUTING, INPUT, OUTPUT, POSTROUTING 	 	
	mangle tábla	: PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING	
	raw tábla	: PREROUTING, OUTPUT 
	security tábla	: INPUT, FORWARD, OUTPUT

Kapcsolódási pontok a feldolgozás során

 	PREROUTING 	: A hálózati csatolótol kapott csomag, még az INPUT lánc előtt ide kerül. 
	INPUT 		: Épp mielőtt megérkezne a csomag egy helyi folyamathoz. (itt illik szűrni a bejővő forgalmat)
	FORWARD 	: Egy átjáró gépen a továbbított csomagok itt áramlanak keresztül. Routing.
	OUTPUT 		: Miután egy helyi folyamat létrehozta a csomagot, itt távozik (kimenő csomag szűrés!)
	POSTROUTING 	: Mielőtt elhagyná a hálózati csatolót a csomag, az OUTPUT lánc után. NAT-olás!

A láncok házirendje

	
Default Policy
Ezt a policy-t lánconként (INPUT, OUTPUT, FORWARD) a tűzfal script legelején fixálni kell. Azok a csomagok, amelyek 
a tűzfal láncaiban felsorolt szabályokra nem illeszkednek, azokra a Default Policy vonatkozik, azaz vagy ACCEPT, vagy DROP.
Pl.: Ha a tűzfal INPUT láncában csak a tcp 80-as kerül engedélyezésre, a Default Policy pedig DROP, akkor minden más porton 
és protkollon érkező csomagot (amely nem illeszkedik a tcp 80-as portot definiáló szabályra) eldob.
	

Csomagáramlás

A csomagok feldolgozása a szabályok felsorolásának sorrendjében történik. (pl DROP után nincs logolás!)
Amennyiben egy szabályra az aktuális csomag nem illeszkedik, úgy a következő szabállyal kerül kiértékelésre, 
és így tovább. Ha egy szabályra sem illeszkedik, úgy az adott lánc alapértelmezett házirendje (default policy) 
érvényesül a csomagra. Amennyiben egy szabályban nincs illesztési feltétel, pl nincs megadva bejövő interface, 
úgy az adott szabály minden interface-re illeszkedik, ha viszont cél (target/művelet!) nincs, akkor a rá illeszkedő
csomaggal semmi sem fog történni.
Alábbi listában látható a sorrend ahogyan megjelennek a csomagok a beépített táblákban és láncokban:
	   
	Két hálózati csatoló között - Forwarding 
	mangle		: PREROUTING
	nat		: PREROUTING		
	mangle		: FORWARD
	filter		: FORWARD
	mangle		: POSTROUTING
	nat		: POSTROUTING

   	 tipp: -Port forwardnál először a nat tábla PREROUTING láncában kell engedélyezni a forgalmat,
      	 majd a filter tábla FORWARD láncában is, hiszen ez a következő szűrési pont.

  	Hálózati csatolótól helyi folyamathoz - Input 
	mangle		: PREROUTING
	nat		: PREROUTING
	mangle		: INPUT
	filter		: INPUT

  	 tipp: -Egyszerű bejövő szűrésnél (módosítás és átirányítás nélkül) a filter tábla INPUT lánca érvényesül,
	  	 Tehát itt kell szűrni.

  	Helyi folyamattól hálózati csatolóhoz - Output 
	mangle		: OUTPUT
	nat		: OUTPUT 
	filter		: OUTPUT
	mangle		: POSTROUTING
	nat		: POSTROUTING
	
  	 tipp: -Egyszerű kimenő szűrésnél (módosítás és átirányítás nélkül) a filter tábla OUTPUT lánca érvényesül,
	  	 Tehát itt kell szűrni.
	    -NAT-olásnál (MASQUERADE vagy SNAT) a nat tábla POSTROUTING láncában kell a beállításokat elvégezni.

  	Helyi folyamattól helyi folyamathoz - local 
 	mangle		: OUTPUT
	nat		: OUTPUT
	filter		: OUTPUT
	filter		: INPUT
	mangle		: INPUT

Lánc műveletek, szabály módosítások

	
	-L : a láncok szabályainak megjelenítése 	(--list)
	-S : aktuális lánc szabályok listázása röviden
	-P : default policy beállítása 
	-N : új lánc létrehozása 
	-F : a lánc összes szabályának törlése		(--flush)
	-X : üres láncok törlése			(--delete-chain)
	-Z : csomag és byte számlálók nullázása
	-A : új szabály hozzáadása egy lánchoz		(--append)
	-D : törlés az adott láncból
	-I : szabály injektálás, beszúrás
	-R : szabály csere, sorszám alapján

Csomag és bájtszámlálók

Amikor egy csomag egy illeszkedő szabályhoz ér (azaz minden feltétel teljesült rá) akkor a rendszer a 
csomagszámlálót egyel növeli, míg a bájtszámlálóhoz hozzáadja a csomag méretét. 

iptables -nvxL kimenetében látható pkts és bytes oszlopok:

  pkts   bytes target   prot opt in   out   source       destination
    0   0   ACCEPT   tcp -- eth0  *    191.85.11.60    192.168.1.254    tcp dpt:80
   11   660  ACCEPT   tcp -- eth0  *    191.85.11.60    192.168.1.254    tcp dpt:443

Interface-ek meghatározása

	
Az interface maga a (fizikai) eszköz amelyen bejön, vagy távozik a csomag.
	PREROUTING láncon	: "-i eth0" értelmezhető, nincs kimeneti interface!
 	INPUT láncon 		: "-i eth0" értelmezhető  	-II-
	OUTPUT láncon		: "-o eth0" adható meg, "-i" kapcsolóra egy csomag sem fog illeszkedni.	
	FORWARD láncon		: "-i eth0" és "-o eth0" interface-ek is alkalmazhatóak.
	POSTROUTING láncon	: "-o eth0" értelmezhető, nincs bemeneti interface
	Alkalmazható joker karater az interface-eknél, ez a "+" jel. "-i eth+" -> pl eth0,eth1..

Forrás és célcímek megadása

	
Forrás (-s, --source) és célcímek (-d, --destination)
	Hostname alapján	: localhost, vagy pl.: www.debian.org
	IP alapján 		: 127.0.0.1
	IP tartomány alapján	: 192.168.1.0/24 vagy 192.168.1.0/255.255.255.0

	Inverz módon is megadható forrás és cél, "-s !" localhost" formájában.	

Protokollok megadása

-p tcp VAGY udp VAGY icmp formájában történik. Itt is alkalmazható negálás, azaz "-p ! TCP", minden 
csomagra illeszkedik a szabály amely nem TCP.

Portok, port tartományok megadása

	
A portok megadhatóak számmal, vagy névvel. (utóbbi esetben.: /etc/services)
	ssh,smtp,http			: ssh , smtp és http portok beállítása
	22,25,80			: u.a. mint az előző, számmal
	--source-port 	  VAGY --sport : a csomagok forrásportja
	--destination-port VAGY --dport	: a csomagok cél portjának meghatározása
	22:80				: port tartomány megadása, a két port közötti összes port
	:22				: 22 és az összes alacsonyabb port megadása
	80:				: 80 és az összes magasabb portszám beállítása
	-m multiport --dports 22,25,80	: egy szabályban több CÉLport definiálása	
	-m multiport --sports 22,25,80	: egy szabályban több FORRÁSport definiálása	

Célok (target) avagy műveletek

	
Az adott szabályban a rá illeszkedő csomagra vonatkozó művelet meghatározása azaz -j "target"

	ACCEPT		: engedélyezés
	DROP		: eldobás válasz nélkül
	RECEJT		: eldobás, válasz küldéssel (pl. Destination Port Unreachable)
	LOG		: logolás

	DNAT		: destination NAT, célcímet módosítja. Port forwardhoz szokás alkalmazni
			: a PREROUTING láncon a nat táblában.
		--to-destination 192.168.1.253:80
			: az adott IP-re és portra dobja át a forgalmat.

	MASQUERADE	: maszkolás dinamikusan. Pl PPPoE kapcsolathoz ahol nincs fix publikus IP cím.
			: POSTROUTING láncon a nat táblában szokás használni

	SNAT		: source NAT, a forráscímet módosítja a megadottra, maszkoláshoz használatos
			: Általában több publikus IP-vel rendelkező hálózatban van értelme,
			: POSTROUTING láncon a nat táblában használható
		--to-source 195.34.16.70	
			: vagyis az adott kimenő forráscímmel látja el a csomagot.

	REDIRECT	: lokális portra irányít át. Transzparens szűrésnél lehet értelme
			: PREROUTING láncon, pl 110-re jövő forgalmat átirányítja a 8110-re.

-j -vel akár saját láncba is irányítható a forgalom, amennyiben a lánc létezik és a csomag a szabályra illeszkedik.

	Folytatás később. Addig emésszétek! :)
----------------------------------------------
Fájlátvitel SCP segítségével       top

Az scp program segítségével a lokális gépről távoli gépre másolható adat (fájl vagy könyvtár), vagy távoli
gépről a lokális fájlrendszerbe, illetve lehetőséget biztosít két távoli gép közötti adat átvitelére is.
Az adatátvitel titkosított - ssh csatornán át történik, az authentikáció(k)hoz ismerni kell a távoli gép(ek)re
történő bejutáshoz szükséges információkat.


scp user1@remotehost:/home/user1/test.txt /home/user2/
	# távoli -> helyi
	# user1 nevében a remotehost gép /home/user1 mappájából a test.txt másolása a helyi fájlrendszer adott mappájába.


scp /home/user2/test.txt user1@remotehost:/home/user1/
	# helyi -> távoli
	# lokális fájlrendszer user2/test.txt másolása a távoli rendszer adott mappájába user1 nevében.


scp /home/user2/dir user1@remotehost:/home/user1/dir
	# helyi -> távoli (mappa)
	# lokális fájlrendszer user2/dir mappájának másolása a távoli rendszer adott mappájába user1 nevében.


scp user1@remotehost1:/home/user1/test.txt user2@remotehost2:/home/user2/test.txt
	# távoli -> távoli
	# user1 nevében a remotehost1 adott mappájából a test.txt másolása a remotehost2 adott 
	# mappájába user2 nevében.


scp /home/user1/test1.txt /home/user1/test2.txt user2@remotehost2:/home/user2/
	# helyi -> távoli (több fájl)
	# helyi fájlrendszerből adott két db txt másolása a távoli rendszer adott mappájába user2 nevében. 


scp -P 2264 /home/user1/test1.txt user2@remotehost2:/home/user2/ 
	# helyi -> távoli (specifikus porton)
	# adott helyi txt másolása user2 nevében a távoli gépre, 2264-es portot használva.
	

Hasznos linkek       top

HUN
A nagy Linux topic - PH
Bash programozás
Debian - Felhasználói dokumentáció
Debian - Biztonság - PH! (The DJ)
DNS Howto
DNS Wiki
DRBD + Heartbeat
Hálózati programozás - Beej
Hungarian Unix Portal
IPv6 topic - HUP
Linux alkalmazások - prog.hu
Samba beállítása - hogyan.org
Shell-programozás
Squid - prog.hu
Szabilinux
TLDP - Magyar Linux Dokumentációs Project
Tűzfal tervezése, kezdőknek - budacsik - hogyan.org

ENG
Advanced Bash-Scripting Guide
Bash programming
Debian Reference - debian.org
Explain Shell!
Swiss Army Knife Internet Tool© 2008-2017 Copyright letixHa a Föld hozzánk szólna, biztos megkérne minket arra...

... hogy ne terheljük Őt feleslegesen. A háztartások elektromos energia fogyasztásának átlagosan 10 százaléka készenléti állapotban (standby mode) hagyott berendezésektől származik (Energy Saving Electronics), tehát feleslegesen megy el energia, feleslegesen szennyezzük a környezetet és feleslegesen adunk ki pénzt.

Kapcsold ki teljesen készülékeidet, így Te is tehetsz egy keveset a Földért - és pénzt is spórolhatsz a villanyszámlán...